Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

VOOR

KERKELIJKE GESCHIEDENIS,

INZONDERHEID

VAN

NEDERLA N D.

PUBLIC

VERZAMELD

D OB

N. C. KIST en H. J. ROYAARDS,
Hoogleeraren te Leiden en Utrecht.

Derde Deel.

Te LEIDEN,

bij S. en J. LUCHTMANS,

1 8 3 1.

« AnteriorContinuar »