Imágenes de páginas
PDF
EPUB

pisis porto maris. in domo morelli, et nepotum adhibitis idoneis testibus quorum nomina hec sunt.

Rodulfus quondam Gandulfi de cilia. Ugo de Sanbrina quondam Belincionis. et morus quondam scelecti. et Gualfredus quondam tunosi pisani cives. et Bernizus. et Vuillelmus tornelius. et Opizo lecavelum et Cunradus malus filiastrus, et Alcherinus filius predicti ottonis mediolanensis. et Iacobus clericus archiepiscopus Ianue qui sunt Ianuenses concives. anno Dominice incarnationis. millesimo centesimo septuagesimo sexto. quarto halendarum februarii. Indicione nona.

Autenticum de huius scripti est de verbo ad verbum bulatum de bula publica comunis pisane in armario de pisis, et autenticum huius scripture que incipit. In nomine domini Amen.

Documenti esistenti nel Regio Archivio di Corte di Genova, cat. Sardegna.

VIII.

Donazione del re Barisone fatta al Monastero di Monte Cassino, nel 1182.

In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti Amen. Peccatorum pondere praegravatis principale riperitur remedium, ut temporalem substantiam Christi pauperibus errogare festinent, Domino ipso dicente: Date eleemosynam, et ecce omnia munda sunt vobis. Et iterum Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut, cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tarbernacula. Ideoque hanc vocem audiens ego Parason Arboreae Rex, et Iudex, Avi, et Patris mei sequens per posse pia vestigia, consentiente uxore mea Regina Algaburga, nec nou, et Episcopis nostris Mariniano Zorraki de Terra Alba, et Comitano Pais de Ala, pro redemptione animarum nostrarum et parentum nostrorum, donamus atque concedimus Ecclesiae sancti Benedicti de Monte Casino Ecclesiam sancti Nicolai de Gurgo cum omnibus pertinentiis suis, cum servis, et ancillis, terris, vineis, cultis, et incultis, saltibus et pratis, et silvis atque piscationibus, nec non et animalibus, et cum omnibus, quae in cartulis eiusdem Ecclesiae scripto continentur: tali pacto atque conventione. ut duodecim ibidem ad Deo serviendum si tamen supradicta Ecclesia hoc substinere sine sui detrimento potuerit, dirigat Monachos, ex quibus tres vel quatuor ita sint literati, ut si necessarium fuerit, in Archiepiscopos, et Episcopos, possint eligi ac etiam Regni

nostri negotia sive in romana Curia, vel in Curia Imperatoris et ubique valeant tractare. Si vero tantos substinere non potuerit praedicta Ecclesia, septein vel quantos secundum consilium nostrum visum fuerit, transmittat. De qua Ecclesia viginti Bisantios, et non plus annuatim accipiat Ecclesia Sancti Benedicti Montis Casini, nisi forte aliquid intervenerit eidem Ecclesiae impedimentum, vel pro Curia Romana, vel pro guerra, vel certe pro Regis sui negotio vel etiam pro comparatione alicujus terrae. Michi autem vel alicui alteri non liceat aliquo modo supradictam sancti Nicolai repetere vel inquietare Ecclesiam, si supradictam tenere voluerint conventionem. Testes Marianus Zoraki Episcopus Terralbae, et Comitanus Pais Episcopus Ale, et Ponthus Curador de Capitano, et Comitanus de Lacon, Pedes Curator de Valenza, et Constantinus Spanus Curator de Fradoriane, Iudex Parason de Gallus Curator de Mili, Orzocho de Lacon filius meus Curator de Gilciber, Orzochor de Lacon, Arborik esus Curator de Barbaria Demeana, Constantinus Mama Curator de Mandra Olisai, Iohannes de Vinea, Bujakeson major cum totis suis Sociis, Petrus Paganus, quamvis indignus sacerdos, qui haec omnia scripsit. Si quis autem circa hanc nostrae donationis Cartulani aliquid moliri voluerit, omnipotentis Dei Patris et filii et Spiritus Sancti, nec non et Beatae semper Virginis Dei Genitricis Mariae, et omnium coelestium Virtutum, et Sanctorum Patriarcharum, et Prophetarum, Apostolorum, Evangelistarum, Discipulorum, Innocentium, Martyrum, Confessorum, atque Virginum, et omnium incurrant maledictionem electorum: Amen.

Qui autem huic Cartulae consenserint, et eam confirmaverint, et verum esse crederint, habeant benedictionem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, nec non Beatae Semper Virginis Dei Genitricis Mariae, et omnium coelestium Virtutum, et Sanctorum; Patriarcharum, et Prophetarum, Apostolorum, Evangelistarum, Discipulorum, Innocentium, Martyrum, Confessorum, atque Virginum, et omnium electorum: Amen.

Haec omnia sunt ordinata et firmata Anno Millesimo centesimo octagesimo secundo.

(Muratori, Antiquitates Italiae Medii Aevi, d. LXV.)

IX.

Barisone concede privilegi a' Cassinesi, nell' anno 182.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti Amen. In gratia de Deus, et de Sancta Maria et de Sanctu Petru Principe Apostolorum, et de Sanctu Nigola Confessore, et omnes sanctos et sanctas Dei. Ego Iudice Barasune podestando totu Logu d' Arbarea simul cum mugera mia Donna Algaburga Regina de Logu, et Archiepiscopu Comita de Lacon, et d' essos Piscobos meos, Donnu Mauru Piscobu d'Usellos et Donnu Ugo Piscobu de Sancta Iusta, et Donnu Mariani Piscobu de Terra alba, et totu fideles meos, et Clerigos, et Laigos de Logu d' Arbareae, cum Curiae consilius, et cum mia boluntade fago quista Carta a Sanctu Nigola de Urgen, ch' est posta in Ficusmara de chi fabricarat Iudice Gostantine Au meu et Iudice Comida Patre meus, ressit illa a manu sua, et ego pro anima ipsorun, et pro isa mia, et de dominu parente meu offertolla a Domine, et a Sanctu Benedictu de Monte Casino pro esser Monasteriu ordinandu d'Abade bonu, et de Monachos bonos, et honio ello cum omnia Cartu act, et ad aver dare cum momanti, et ivi, et imateras Cortes suas siat libera. Et non apat ausu, non ludice cataer de pusme, non Archipiscopu, et non Piscopu, et non Priore de Monte Casini, non Monachu, non Combersu, nec ulla homine mortale a levar ende d'essa causa de Sancto Nigola, non de Spirituale, ninque de temporale, nin dintro de domu, niu de foras domu. Keria voluntate des Abbade, et des sos Monachos cantesser in Sanctu Nigola, et icuste domo de Sanctu Nigola cum omnia cantu, et aver dare como innanti, et ivi et ateras Cortes suas siat libera, Et non apat ausu nulla homine mortale a imparanpeude nin d'essa causa pegniare de Sanctu Nigola, nin de sos servos nin de causa issoro, et sin de l'eu ant d'essa causa de Sanctu Nigola da re Galiboia siat Corte sua au a sura, au a largas accu inde aut.... pro causa di regnu inne pargent sas domos et isas domestigas, et ipsas binias, et issos saltos, et issas semidas et pradus de Cavallos ea causa de regnu las castigent. In mare de Sancta Iusta et in mare de Ponte cherant piscare pro Iudice pischent, et una barca in mistras, et pischi nullo homine mortale non dellis levat, et d'essa piscadura d'essus a Rius de Kirras aut Ponte de Sinniscadi, como au cat aver dane, como innanti nemo non dellis levet nin ambilla, nin pischi, et sali nollis levent, ne in Ponte de Funani, nec in Piscobuu, nec in Ponte de Sinnis cubi siat bolet afriare, au dare d' essa causa sua a Sanctum Nigola au seru

au liberu, au malaridu. au sanu fazat illu in bendictione de Deus. Ea boluntade mia est. Et sunt testes ipsus Deus, et de Sancta Maria, et Sancto Nigolao, et ego Iudice Barresone de Lacon, et Archiepiscopu Conita de Lacon, et Episcopo Mauro, et Episcopo Ugo de Sanctu Iusta et Episcopo Marianus de Terralba. et de Curadores, et de homines bonos sanctos d'essa terras mea Donnigella Itochor, et Itochor de Lacon, et Gunnari Doru Curadore Bonuracli Gosentine de la Curadore d' Usellos, Petru de Serra Curadore de Frodoriani de Bivachasios, Ierricu de Campu, et Golleanes suos.

Ego Iudice Barrusone laudo et confirmo

Ego Archiepiscopus Comita laudu, et confirmo.

(Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi, d. XXXII)

18

Risch. e

Doc.

B.

Leghe del Comune di Vercelli

I.

Patti tra i Comuni di Milano e di Vercelli, in eseguimento della Lega ed amicizia poco prima stipulata fra le due città, nel 1170.

Anno Dominice incarnationis millesimo centesimo LXX. die sabati qui est octavus dies mensis augusti, indicione tercia. Convenerunt et promiserunt ex parte comunis mediolani Girardus cagapistum albertus de carrate menadiagus de surisina albertus cagatoficum Iacobus mamerii abiaticus marcellinus consules comunis mediolani caypo consuli vercellarum ad partem comunis de Vercellis ita quod non liceat a modo in antea mediolanensibus auferre pedaticum nec in transitum de ticino ad portum nec ad pontem Vercellensibus de eo quod ad Mediolanenses spectat. scilicet de medietate transitus. Insuper non accipient pedaticum nec curadiam a vercellensibus per totam terram mediolanensem, et promiserunt prenominati consules mediolani ex parte comunis deffen dere et guarentare predicta omnia vercellarum ab hominibus terre mediolani. Et de his omnibus, que superius leguntur per lignum, quod suis tenebant manibus prenominati consules mediolani fecerunt investituram in suprascriptum caypium ad partem omnium hominum de vercellis quidem factum est hoc propter observandam concordiam et socieatem in mediolanenses et vercellenses compositam eo tempore quo nuper civitas mediolani restituta fuit que concordia talis fuit. Ego nec pacem nec treguam nec guerram recredutam faciam cum marchione montis ferrati, nec cum comitibus blandratensibus, nec cum comitibus de cavaliaca, nec cum papiensibus absque comuni consilio, et voluntate, et consensu vercellensium omnium vel maioris partis et bona fide adiuvare habeo episcopum vercellensem, et vercellenses contra prenominatos omnes et pedaticum, et transitum ticini a vercellis. Quod ad me spectat, et pertinet scilicet de medietate non accipiam, et in tota terra mea pedaticum, et curadiam ab eis non accipiam hoc idem eis non observabo. Et cassale sancti Evaxii in societate mea non recipiam absque voluntate episcopi vercellensis, et consulum vercellarum omnium, vel maioris partis. Hoc idem iurare debent vercellenses idest quod non

« AnteriorContinuar »