Imágenes de páginas
PDF
EPUB

LEIDEN: BOEKDRUKKERIJ VAN L. VAN NIFTERIK HZ.

VOOR

NEDERLANDSCHE KERKGESCHIEDENIS,

ONDER REDACTIE VAN

J. G. R. ACQUOY EN H. C. ROGGE.

DERDE DEEL.

'S-GRAVENHAGE,

MARTINUS NIJHOFF.

1889.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

INHOU D.

De „Sporta" en de „Sportula fragmentorum" van den Kamerijkschen deken Gillis Carlier, gedrukt te Brussel in de jaren 1478 en 1479, door Dr. PAUL FREDERICQ

Het doleerend Lutherdom in de 17de eeuw. Tien jaren uit de geschiedenis der Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsterdam, 1681-1691, door K. A. GONLAG.

Daniel de Breen, door Dr. B. TIDEMAN JZ..

Of een bastaert admissibel sij tot de H. Bedienenge des

17

Euangeliums?" door S. D. VAN VEEN. Hinne Rode (Joh. Rodius), Rector van de Hieronymusschool te Utrecht (-1522), Predikant te Norden (-1530), in betrekking tot de Anabaptisten, door Dr. J. J. VAN TOORE

NENBERGEN.

Voorbidding der nonnen van Couwater voor Prins Frederik

Hendrik, door Dr. J. G. R. ACQUOY.

Jacobus Taurinus en de Utrechtsche kerk in het begin der 17de eeuw, door Dr. H. C. ROGGE

Mariëngaarde, een vrouwenklooster binnen de stad Monnikendam, door D. J. M. WÜSTENHOFF

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Collatierecht en incorporatie van kerken, door Mr. S. MULLER Fz.

(Bijlagen)..

De Remonstranten en Contra-Remonstranten in het land van
Voorne, in 't bijzonder te Brielle, in de jaren 1612-1619.
Notitie van Willem Crijnsze, medegedeeld door H. DE
JAGER.

Overzicht van Geschriften betreffende de Nederlandsche Kerk-
geschiedenis over het jaar 1888. .

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »