Imágenes de páginas
PDF
EPUB

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM,

SIVE LATINORUM, SIVE GRÆCORUM,

QUI AB EVO apostolico aD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO Latinis
ET CONCILii florentiINI (ANN. 1439) PRO GRÆcis floruerunt :

CHRONOLOGICA

RECUSIO

OMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA ECCLESIÆ SÆCULA,

JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PERQUAM DILIGEN-
TER CASTIGAta; dissertTATIONIBUS, COMMENTARIIS, VARIISQUE LECTIONIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA; OMNIBUS
OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI SUBSEQUENTI-
BUS, DONATA; CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINA-
RUM MARGINEM SUPERIOREM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNA-
TA; OPERIBUS CUM DUBIIS, TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE
AD TRADITIONEM ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA ;

DUCENTIS ET AMPLIUS LOCUPLETATA INDICIBUS AUCTORUM SICUT ET OPERUM, ALPHABETICIS, CHRONOLOGICIS, STATI-
STICIS, SYNTHETICIS, ANALYTICIS, ANALOGICIS, IN QUODQUE RELIGIONIS PUNCTUM, DOGMATICUM, MORALE, litur
GICUM, CANONICUM, DISCIPLINARE, HISTORICUM, ET CUNCTA ALIA SINE ULLA EXCEPTIONE; SEL

DUOBUS INDICIBUS IMMENSIS ET GENERALIBUS, ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO,IDQUID
NON SOLUM TALIS TALISVE PATER, VERUM ETIAM UNUSQUISQUE patRUM, NE UNO QUIDEM .580,
IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT, UNO INTUITU CONSPICIATUR; ALTERO SCRIPTURE
SACRÆ, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES ET IN QUIBUS OPER

SUORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM S. SCRIPTURE VERSUS, A PRIMO
GENESEOS USque ad noviSSIMUM APOCALYPSIS, COMMENTATI SINT:

EDITIO ACCURATISSIMA, CÆTERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR CHARACTERUM NITIDITAS, CHARTE QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUX VARIETAS,

LESERTIM

TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO PATROLOGIÆ DECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRETII EXIGUITAS, PRÆSERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM
IN NOSTRA Bibliotheca, EX OPERIBUS ET MSS. AD OMNES ÆTATES, LOCOS, LINGUAS FORMASQUE
PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES LATINA PRIOR,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Bibliothecæ Cleri universæ,

SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

[ocr errors]

PATROLOGIE TOMUS CLI.

B. URBANUS II PAPA. SECULI XI AUCTORES INCERTI ANNI ET SCRIPTA AAEEПOTA. MONUMENTA LITURGICA. MONUMENTA DIPLOMATICA. AD SECULA IX ET X APPENDICES

TOMUS UNICUS.

1881

PARISIIS

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA: Avenue du maAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

BR

ه ما

.m4
t. 151

Ex typis societatis dicta Societas impressionis et librariæ administrationum viarumque ferratarum PAULO DUPONT - Parisiis, in via dicta Jean-Jacques-Rousseau, 41. (CJ.) 127.9.81.

B. URBANI II

PONTIFICIS ROMANI

EPISTOLE, DIPLOMATA, SERMONES

ACCEDUNT

SECULI XI AUCTORES INCERTE ÆTATIS ET ANONYMI

SEQUUNTUR

AD SECULA IX ET X APPENDICES AMPLISSIMÆ

INTER ALIA COMPLECTENTES

S. MATHILDIS REGINE EPISTOLA MINEDITAM

ERUDITISSIMO PHIL. ANT. DETHIERI, PHILOS. DOCTORE ET SOC ANTIQUIT. THURING-SAXON.
SODAL. AB EPIST., COMMENTARIO ILLUSTRATAM

NECNON

FORMULARUM VETERUM COLLECTIONEM

Quam nuper ex codicibus mss. adornavit vir el. Eugenius de Rozière in gymnasio quod gallice audit ECOLE DES CHARTES professor

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

BIBLIOTHECE CLERI UNIVERSÆ,

SIVE

CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICE RAMOS EDITORE.

TOMUS UNICUS.

PARISILS.

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET. J.-P. MIGNE SUCCESSORES, IN VIA DICTA: AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAÍNE, 127.

·

1881

AUCTORUM ET OPERUM QUÆ IN HOC TOMO CLI CONTINENTUR.

[merged small][merged small][ocr errors]

ELENCHUS

[ocr errors]

.

B. URBANUS II PAPA.

(Vide Indicem ad calcem voluminis.)

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ANNO DOMINI MXCIX.

B. URBANUS II PAPA.

VITA B. URBANI II

AUCTORE DOMNO THEODORICO RUINARTO.

(Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, tom. III init.)

MONITUM.

Jam ab anno 1706 hæc Urbani papæ II Acta prelo parata erant, digna sane quæ in lucem ederentur, nisi mors auctoris præmatura tam exquisito opere frustrata eruditos fuisset. Egre fuit, fateor, videre pretiosas illas magni viri reliquias in musæi pulvere cum blattis et tineis conflictantes; præsertim cum ex litteris bene multis cum ad Mabillonium,tum ad auctorem ipsum scriptis, perspectum haberem,opus istud expetitum sæpe, exspectatum diu et enixe flagitatum fuisse. Votis tot eruditorum nunc tandem facio satis, nec dubito quin laboriosa hæc collectio aliis ejusdem auctoris operibus respondere, eosdemque plausus promereri videatur.Hic certe lector totum Ruinartum inveniet. Idem labor, idem in investigandis veteribus monumentis studium, eadem in dijudicandis sagacitas,eadem in explanandis simulque componendis industria; ut,etiamsi suum codici non præfixisset nomen,ipsa operis ratio nomen indicasset.

Quænam illum causæ impulerint ut Urbani potius quam cujusvis alterius Romani pontificis acta colligeret, conjicere, etiam ipso tacente, non difficile est. Altera ex iis fuisse videtur, quod non solum summus ille pontifex præstantissimi ingenii animique dotibus præditus B. Petri sedem præ multis et rerum gestarum numero et vitæ sanctitate decoravit; sed etiam quod professionis, ut auctor, Benedictinæ fuerit: et nativa quadam propensione ferimur in eos qui in eodem vitæ instituto versati, de illo præclare meriti sunt, illique gloriam ac decus addiderunt. Altera sine dubio fuit, quod Urbanus in Remensis Ecclesiæ ditione, imo in ipsa fortasse Remorum civitate natales habuerit suos; auctor autem et ipse Remis oriundus, ecquem potius illustrandum elegisset quam concivem, præsertim in suprema Ecclesiæ dignitate constitutum?

[ocr errors]

Hanc autem elucubrationem in tres partes distribuerat. Prima Urbani vitam seu acta describebat ; secunda epistolas, diplomata, privilegia, canones aliaque hujusmodi instrumenta complectebatur; in postremam rejecerat varia monumenta ex libris editis aut ex chartariis eruta et pleraque cum antiquis codicibus aut etiam cum autographis collata, quæ probationnm loco futura erant.

Primam hic integram damus, et ex tertia omnia quæ auctor in Actis laudat et daturum se pollicetur Secundam,ne res eædem iterato editæ et ingererent fastidium et nimio sumptu litteratos onerarent, edendam olim reliquimus D. Simoni Mopinot, qui D. Petri Coustant successor Collectionem pontificiarum epistolarum continuandam in se recepit.

BEATI URBANI II PAPÆ VITA.

1. Urbani nomen, patria et parentes. Nemo est qui ambigat Urbanum papam, hujus nominis secundum, ante pontificatum Odonem,seu, ut alii scribere solent, Oddonem, sive Ottonem aut Othonem, appellatum, et nobili familia in Gallia prodiisse,et in Remensi Ecclesia fuisse educatum; at non ita exploratum est apud auctores quo in loco natus fuerit. Alii nempe eum Remis, aut in aliquo Remensis pagi vico natum volunt (circa ann. 1042), alii vero apud Castellionem,celebre satis supra Maternam oppidum, quod licet haud procul ab urbe Remorum distet, pertinueritque olim, et maxime eo tempore quo in lucem prodiit Urbanus, ad Remensis Ecclesiæ dominium, situm est tamen in PATROL. CLI.

A diœcesi Suessionensi. Certe eum natum Gallum ex oppido Castellionis, quod est super Marnam fluvium in archiepiscopatu Remensi, disertis verbis asserit cardinalis Pandulfus, qui sub Gelasio II Vitas pontificum exaravit. Consentit Albericus in Chronico, et hæc communior est auctorum, potissimum recentiorum, sententia: unde cum ex nobili familia Urbanum prodiisse omnes consentiant, visum est nonnullis rem omnino certam esse ac exploratam hunc pontificem e nobili Castellionensium in Campania Gallica dominorum familia oriundum fuisse ; id Aubertus Miræus in Notitia Ecclesiarum Belgii capite 115, et Andreas Chesnius,in Historia singulari domus Castellionensis, ita pro certo habebant

1

« AnteriorContinuar »