Imágenes de páginas
PDF
EPUB

22

NEDERLANDSCHE LYRIEK

NEDERLANDSCHE LYRIEK

VANAF DE DERTIENDE EEUW TOT 1880
VERZAMELD DOOR Th. E. C. KEUCHENIUS
TOEGELICHT DOOR Dr. D. C. TINBERGEN

[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

767276-322

Wij stellen er prijs op hierbij een woord van hartelike dank te richten tot allen die ons, direkt of indirekt, geholpen hebben bij de samenstelling van dit boek.

Opmerkingen van allerlei aard, hetzij in openbare beoordeling of in partikuliere korrespondentie, zullen zeer dankbaar aan. vaard worden.

Leiden

Den Haag

TH. E. C. KEUCHENIUS.

D. C. TINBERGEN.

« AnteriorContinuar »