Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM.

OLDBREVE

TIL KUNDSKAB OM NORGES INDRE OG YDRE FORHOLD, SPROG,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM.

Kong Haakon Haakonssön tilstaar Erkebiskop Guttorm af Nidaros og hans

lovlige Estermænd Ret til at slaa Sölvmynt af slig Renhed og Störrelse som Kongen bestemmer, samt tager Erkestolen og dens Undergivne i kon

geligt Værn. Efter en Afskrift fra 1325 i Codex Arn. Magn. No. 309 folio paa Pergament.

(Trykt i Thorkelins Diplomatar. II. 20-21 og Norges gamle Love I. 446.) 1.

udateret (ved 1220.] uden Sted. Hakon konongr son Hakonar konongs sendir quediu Gutthormi ärkibiskupi oc ollum adrum guds uinum. lendom oc lerdom verandom oc vidr komandom. eilifliga guds ok sina. Ver uiliuin ollum monnum kunnikt gera at sialfum oss till salobotar ok riki varo oc þegnum til gagns oc till gifto þessa heims oc annars. hofuum ver ialtat af vare hende oc þeira er loglega uerda till lanzenz kosnir æftir oss. stad hins helga Olafs konongs oc Gutthormi ærkibiskupi ocollum er gudlega verda kosnir æftir han till ærkibiskups namfs oc vinir vilia vera konongdomsens æftir guds loghum oc manna at hafua sylfr slatto man þan sem þar kunni godan hatt a oc pionosto man med honom. huart sem ærkibiskupi syniz ser haglegra at þeir se med myntara varom oc pionosto sueinum. eda i garde sialfs sins. at sla till þyrfta stadar hins helga Olafs konongs slykt sylfer at skyrleika oc stinleika sem var vili verdr till. eda annara kononga at gange i Nidarose. Hafuum ver iattad þetta firir þui at ver ætlom at her man gudi afuusa a vera oc gangn megi af standa stad hins helga Olafs konongs oc enghum godom manne till vanhags. Þykkiumz ver ok vist vitha at sylfer slatta su sem ver vilium at gange i landeno varo stande þui heldr med æinord oc godom hætte er slikir guds vinir bindaz heldr vid i radom med oss. Þat vilium ver oc alla men lata uitha at ærkibiskups stolinn oc allan hans var

191397

nad. minna oc meira. ner oc fiarre hafuum ver tækit i vart traust oc fulla vernd. skulum ver hallda yndir hann odall ok æignir þær sein nu a han. oc han verdr æigande vm vara dagha. oc oll rettyndi þau sem han hefuir haft til þessa dags. oc han a at hafa bædi æftir guds loghum oc manna. Engom skulum ver oc lata lyda at misþyrma honom eda afdratt veita hans sæmdom. þar sem ver komom varom krafti vid. Nu gud almattuger oc hin helgi Olafr konongr se peira vin er þessa skipan vara styrkia oc hallda med godvilia. En heimoler skulum ver till vera at hegna æftir magni þui sem gud gefer oss huerium þeiin er hana ryfr þarflaysu medan gud ann oss lifdaga. Vattar. Pall i Gizka. Gregorius Jons son. Dagfinnr. Meistare Bierne. Peter Bryniulfs son. Aslaker pitlor. Meistare Aslaker. Bardr barre. Bransteinn. Vilialmer i Torgom. Jvar i Berodale. Gunnar grionbaker.

Pave Innocents IV melder Bergens Biskop (Arne), i Anledning af indkom

men Klage fra Nidaros Erkebiskop og Kapittel, at nogle uduelige Pre-
ster have vidst at tilsnige sig pavelige Breve paa deres Ansættelse, som
de nu ved verdslig Magt ville haandhæve, og befaler ham at fratage saa-
danno Pavebrevene, og ei lade Nidaros Erkebiskop eller Kapittel for-

urettes af verdslig Magt.
Efter en Vidisse af 15 Marts 1300 i Dipl. Arn. Magn. fasc. 4. No. 1.

(Trykt i Thorkelins Diplomatar. II. 38.)

2.
29 Novbr. 1250.

Lyon. Jnnocencius episcopus seruus serworum dei, venerabili fratri. episcopo Bergensi salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte venerabilis fratris nostri archiepiscopi et dilectorum filiorum capituli Nidrosiensis fuit propositum coram nobis quod nonnulli clerici minus ydonei super recepcione ac prouisione sua in Nidrosiensi ecclesia, litteras apostolicas ad importunam aliquorum instanciam impetrantes, ius quod super hoc eis competit. prosequi per easdem litteras non contenti executorum auctoritate omissa nituntur se in eadem ecclesia intrudi per potenciam secularem, ac dictos archiepiscopum et capitulum procurant grauibus dispendiis affici, propter quod prefata ecclesia in spiritualibus et temporalibus sepe non modicam patitur lesionem. Cum autem ipsi propter hoc duxerint ad prouidenciam sedis apostolice recurrendum fraternitati tue per apostolica scripta mandamus. quatinus illos ex eisdem clericis quos in huiusmodi excessu reppereris litterarum nostrarum beneficio sicut iustum fuerit priuare auctoritate nostra procurans, memoratos archiepiscopum et capitulum non permittatis a

« AnteriorContinuar »