Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Popis prodaja dubrovačkih iz XIV. stoljeća.

Priobćio u sjednici filologičko-historičkoga razreda jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 13. lipnja 1877.

PRAVI ČLAN PROF. S. LJUBIĆ.

[ocr errors]

Po popisu rukopisa nalazećih se u carskoj dvorskoj knjižnici u Beču dodjoh do znanja, da se ondje pod brojevi 12.677 i 12.678 (Suppl. 325 et 326) čuvaju dva rukopisa polazeća iz dubrovačkoga arkiva, koja se odnose na prodaje sbivše se u onom gradu počam od god. 1350. Nadom, da bi tu mogao naći gradiva za razjasnjenje dubrovačke numismatike, o kojoj pišem, umolih revnoga i učenoga sveučilištnoga knjižničara g. Kostrenčića, neka mi te rukopise pribavi; što on rado učini, te u malo dana oba su na mom stolu ležala. Jednomu je naslov izvanski na pergamenskom umotku: Vendite di Canali, Terre Noue, Stagno e Ponta di Stagno de 1350 in 1728 et ultra"; drugomu pako: „Vendite di Breno, Bergatto, Bosanska, Plocce, Gionchetto, Ombla, Losizza, Varbizza Malfo et Obrovo del 1350 in 1634 et ultra“. Prva knjiga ima 131 papirni list pisan, a druga 101. Na prvom listu nadjoh naslov, koj se jedva iz daleka slaže s izvanjskim, naime : Inventario delli libri delle vendite di cancellaria di Ragusa de 1312, cominciando in questo millesimo et seguendo fino 1334, si trovano delle vendite nelli libri diversi, perchè in quelli tempi non si trovava se non un libro. Tu se na tri lista navadjaju redomice samo godine, koje je svaka knjiga obuzimala, od 1345 do 1693. Nadalje dolazi jedino upisnik sbivših se prodaja u kronologičkom redu, a ne, kako bi se činilo iz naslova, same pogodbene izprave. Upisniku su kašnje pridodate dotične bilježke iz osamnaestoga vieka, koje nestoje uviek na svom mjestu.

Akoprem nepostigoh, za čim sam težio, pošto o bud kojem novcu nema tu mal da ne ni spomena, vidio sam ipak, da ovi rukopisi nisu za nas bez važnosti. U njih nalaze se popisana sva i najmanja napučena mjesta ciele dubrovačke države na kopnu; a to ne samo važi za poznavanje ondašnje topografičke slike dubrovačke občine, nego i za razbistrenje mnoge dubrovačke povelje i listine Miklošićem, Pučićem i drugimi na svietlo iznesene. Sve je pako prepleteno imeni ondašnjih dubrovačkih porodica, tako da i književnik i filolog iz tih na izgledu suhoparnih kitica mogli bi

1

nabrati krasnih cvietaka za svoje nauke. Nehtjedoh propustiti prigode, da bar nješto iz tih rukopisa izcrpim, što mi se činilo za sada najvažnije; to jest, prepisao sam izkaze mjestanaca, u koliko jih bilo; iz upisnika pako izvadio sam samo ono, što se u njih nalazi iz četrnaestoga stoljeća, i evo ga ovdje po redu navodim1.

(Fol. 4.) Indice delle vendite di Canali con la descrizione alfabetica delli casali, per poterle più facilmente trovare.

Aruacich 15012.
Bacen Do 1438.
Badri 1438.

Bani 1455.
Bilaci 1443.

Bilottine 1489.

Boroevich 1438.

Bubresi 1458.

Butkouina 1433.

[ocr errors]
[blocks in formation]

1 Još se jedan treći rukopis ovim slični po predmetu nalazi u istoj dvorskoj knjižnici u Beču (Cod. 12.520. Supp. 329) od 44 pisana lista sa naslovom: Ex biblioteca Ohmuchievichiana. Locazioni е contratti ecclesiastici del Monsignor Arcivescovo di Ragusa, signori canonici, monasterii di san Giacomo della congregazione Melitense, Monaci di Locroma della congregazione Casinense, Monache di santa Chiara, di san Andrea, san Marco, santa Maria di castello, di san Simone, di santo Toma, delli molto reverendi frati di s. Domenico, di santo Francesco de minori osservanti, del scoglio di Dahsa, monache di san Michele etc.; obligo però a chi ne sentirà comodo e benefficio di questo tomo a farmi celebrare una messa de deffonti per l'anima mia in gratificazione d'haver fatto epilogare memorie di antichi con tanto stento e spesa. Puki je popis najmova u razno doba učinjenih, ali se pozivlje na knjige, gdje su se dotične izprave nalazile. Na primjer:

Locatione per arcivescovo a Marin Bouxela, casa in sesterio di santa Maria 1350 in 1362 adi primo di novembrio 1352 a foglio 23.

Ovo je najstarija bilježka, koju sam tu našao. Na bjelih listovih priliepljeno je mnogo izvornih papirića, koje su valjda najmitelji davali svojim najamnikom; te se u obliku podpuno slažu s bilježkami u popisu. Na primjer:

Locate per arcivescovo a Ivan Vucaxinoviç a Zupano soldi 15 a poloviza de 1483 a di 7 aprile mo se.

Locate da abate di san iacomo a Vlatco Vitiza in Zoncheto per anni 300 a poloviza di 1396 a di 13 agosto mo se.

Locate per ser Marin Andrea de Ragnina a Stiepan Radivoeviç in insula di 12 soldi 1 de 1495 adi 3 agosto m + 95 mo se.

2 Prilažem imenu mjestanca samo najstariju godinu, za kojom jih kadkada mnogo navedeno.

[blocks in formation]

Libro 1350 in 1361. 50. primo febraro. Marco Giue de Lucar à Nicolo Giugnio Lucari in Zaptat.

[blocks in formation]

(Fol. 52.) Vendite di Terre Noue.

U ovom odsieku nema ni jedne bilježke, koja bi spadala na XIV. stoljeće.

(Fol. 73.) Vendite di Stagno.

Libro 1362 in 1371. (Fol. 167) 11 luglio. Eppitropi di Fosco Binciola à Jaccomo Sorgo á quel mare.

192. 20 xbre. Eppitropi dî Dobre Piero Menze à Jaccomo Menze tutta parte in Stagnio e ponta.

Libro 1371. 19. 14 marzo. Paruola d' Orso Sorgo à Nicolo Giorgi Caboga à quel mare.

28. 23 luglio. Eppitropi dî Marco Trepana a Vaze Matessa. 109. 14 gennaio. Eppitropi di Maroccio Lucar: a Giovanni Grede casa in Stagnio.

118. primo aprile. Frati di Stagnio: a domino Biagio Sorgo parte di Giora Bodazca lasata per testamento di detto.

175. 28 maggio. Eredi di Biagio Grede: à Vuscza de Maresca 1/2 parte in Stagnio à quel mare et parte una in Stagnio, fu di Nicolo Stigla.

176. 18 xbre. Eppitropi di Jaccomo Sorgo: a Volzo Bobali, tutte parte in Stagnio e Ponta, e casa in Stagnio.

Libro 1383 in 1388. 12. 29 xbre. Giugnio Cerva: à Mar. 34 in Stagnio, e Nodiglie fu di Marino e Andrea Buzigniolo.

7. 16 maggio. Bisci Giugnio Bona: a Priboie Josescich casa in Stagnio.

Libro 1388.55. 11 maggio. Eppitropi di Vite Giorgi: à Mattheo fiolo parte e casa in Stagnio.

72..... Eppitropi di Stiepe Giorgi: à Pietro Benessa parte in Stagnio e Cesceniza.

[blocks in formation]

(Fol. 100.) Vendite di Ponta di Stagnio.

Libro 1362 in 1371. 135. 21 xbre. Eppitropi di Mare figliuola di Giugno Menze, à Grube Menze parte 12 Stagnio e Ponta e gionte e case.

149. 4 xbre. Eppitropi di Mare Scozilca, a Biagio Bobali parte di Stagnio e Ponta.

176. 19 aprile. Eppitropi di Dessa di Mar. Clem. Sorgo, a Pietro Mar. Buzigniolo in Ponta in Cunna.

192. 20 xbre. Eppitropi di Dobre Pietro Menze, à Jaccomo Menze tuito parte posta in Stagnio e Ponta.

Libro 1371 in 1383. 22. 14 marzo. Eppitropi di Nicoló Zauernigo, à Canutio di Piero Sassinouich parte una e mezzo in Stagnio e Ponta senza gionta in Vruchizza, paga a tesorieri perperi cinque. Item parte una in Stagnio e Ponta di detto Nicolo senza gionta in Vruchizza. Item parte una. Item parte una, che fu di Pierze Petragnia.

1 U ovom odsjeku ovu kazalo stoji na koncu upisnika prodaja.

« AnteriorContinuar »