Imágenes de páginas
PDF
EPUB

CORPUS

DOCUMENTORUM

INQUISITIONIS

HAERETICAE PRAVITATIS

NEERLANDICAE

HOOGESCHOOL VAN GENT

Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis

I

DOCUMENTORUM

INQUISITIONIS

HAERETICAE PRAVITATIS

NEERLANDICAE

VERZAMELING VAN STUKKEN
betreffende de

PAUSELIJKE EN BISSCHOPPELIJKE INQUISITIE IN DE NEDERLANDEN

uitgegeven door

Dr. PAUL FREDERICQ

GEWOON HOOGLEERAAR AAN DE FACULTEIT VAN WIJSBEGEERTE EN LETTEREN
DER HOOGESCHOOL VAN GENT

EN ZIJNE LEERLINGEN

EERSTE DEEL

TOT AAN DE HERINRICHTING DER INQUISITIE ONDER KEIZER KAREL V

[blocks in formation]

27812 C822 J. \

783438

HISTORY

AAN

DE NAGEDACHTENIS

VAN

WILLEM MOLL

1812-1879

« AnteriorContinuar »