Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ALBUM.-Portraits of Women; by Hidemaro, Kanamaro, Masaatsu (Kitagawa), Ryukoku, Toyokuni, Tsukimaro, Utamaro, and Yeizan. 30 sheets. (12 × 8). 05. A. 10.

Portraits of Women; by Bunkyō (Sakuragawa), Shikō, Shunchō, Toyokuni, Utamaro, and Yeishi. 24 sheets. (12 × 9). 05. A. 11.

Theatrical Scenes, Carved Figures by Hidari Jingorō, and a copy of Caricatures on a Wall; by Kuniyoshi (Ichiyūsai), and Toyokuni. 42 sheets (in 3 portions). (141 × 93). 05. C. 20.

Theatrical Scenes by Kunikazu, Shōshin, Yoshitaka, and Yoshitaki. 38 sheets. (9 x 7). 05. C. 21.

Portraits of Theatrical Characters; by Hirokuni, Hirosada, Kiyosada, Kunimasu (Ichijutei), Kunishige, Munehiro, Sadahiro, Sadamasu, and Sadanobu. 70 sheets. (10 × 7). 05. C. 22.

INDEX OF NAMES OF AUTHORS
AND ARTISTS.

Aesop. 23.

Aikawa, see Minwa.

Akatsuki, Keimeisha Kanenari.

11, 23, 41, 55.

Akisato Sōseki. 34.

Ariyoshi, see Kondō.

Ashihiro. 75, 76.

Ashikiyo. 75.

Ashikuni. 68.

Ashimaro. 66.

Ashitsura. 75.

Ashiyuki, Kegwadō, Kegyo-
kudō. 49, 52, 55, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 74, 75, 79, 81.
Awoye, H. 7.

Baichōrō, see Kunisada 2nd.
Baidō, see Kunimasa.

Bain. 11.

Bairei, Kōno. 7.

Baishu. 15.

Baiso, Gengyo. 32, 70, 72, 73.

Bakin. 23, 28.

Beikwa. 48.

Bokukai. 11.

Bokusen, Gekkwōtei. 11.

Bokutei, see Tsukimaro.

Bummei. 8, 37.

Bummei, see Sadaaki.

Bumpō, Shunsei. 11.
Bunkō. 8.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Gochotei, see Sadahiro.
Gochōtei, see Sadamasu.
Gochōtei, see Sadatsugu.
Gofūtei, see Sadahide.
Gofūtei, see Sadatora.
Gohōtei, see Sadatsuna.
Gokitei, see Sadafusa.
Gokotei. 40, 79.
Gokotei, see Sadakage.
Gokyōtei. 32, 73.
Gorakutei, see Sadahiro.
Goshichi. 15.
Goso (tei?). 11.

Gosotei, see Toyokuni.
Gototei, see Kunisada.

Gountei, see Sadahide.

Gwachōken, see Harusada.

Gwakyo Rojin, see Hokusai.

Gwanjōsai, see Kunihiro.

Gwatoken, see Shunshi.

[blocks in formation]

20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

Hirota, see Kyōzan.

Hishikawa Kiyoharu, see Kiyoharu.

[blocks in formation]

Hokuju, Shunshosai. 8, 12, 49, 76.

Hokumei, see Togetsu. Hokumyo, Shunkōsai, Sekkōtei, 63, 64, 65, 74, 76, 80. Hokusai, Gwakyō Rōjin, Katsushika Taito, Katsushika Isai, Kōkei, Tameichi. 8,9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 36, 42, 56, 59.

Hokusei, Hokkai, Shunshisai. 61, 74.

Hokushū, Shunkōsai. 46, 49, 52, 54, 55, 62, 65, 68, 69, 72, 74, 75, 79.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

32, 73.

Ippōsai, see Yoshifuji.

Ichi-ō, Sesshō. 13.
Ichiōsai, see Kunichika.
Ichiōsai, see Yoshiume.
Ichiransai, see Kunitsuna.
Ichirantei, see Kunitsuna.
Ichireisai, see Yoshiyuki.
Ichirinsai, see Yoshikado,
Ichiro, Yashima. 36.
Ichiryōsai. 32, 52.
Ichiryusai. 57.

Ichiryusai, see Hiroshige Ichir-
yusai.
Ichiryusai, see Kunihisa,
Ichiryusai, see Kunimori.
Ichiryusai, see Toyoshige.
Ichiryusai, see Yoshitoyo.
Ichiryūtei, see Toyohide.
Ichiunsai, see Kunihisa.
Ichiyeisai, see Yoshitsuya.
Ichiyensai, see Kunimaro.
Ichiyensai, see Kunimaru.
Ichiyōsai. 46.
Ichiyōsai, see Hōyen.
Ichiyōsai, see Kunisada.
Ichiyōsai, see Kuniteru.
Ichiyōsai, see Kuniyoshi.
Ichiyōsai, see Toyokuni.
Ichiyōsai, see Yoshinobu,

Ippōsai, see Yoshifusa.
Ippōsai, see Yoshimasu.
Isai, Katsushika. 13, 70.
Ishida, see Yūtei.
Isseisai, see Yoshikatsu.
Isseisai, see Yoshitsuru.
Issensai, see Kuniteru.
Issensai, see Urakawa.
Isshō, see Kuniyoshi.
Isshōsai. see Fusatane.
Isshōsai, see Kunifuke.
Isshōsai, see Yoshimune.
Isshusai, see Hidekatsu.
Ito, Keisuke. 9.
Ittōsai, see Yoshitsuna.
Izawa, Matajirō. 24.
Jakushōsai. 70.
Jihei, Inouye. 11.
Jippōsha, see Ichimaru.
Jiryusui, see Tamikuni.
Jitokusō, see Sukenubo.
Joshū. 30, 46.
Juchikusai. 17.
Jukōdō, see Yoshikuni.
Jukwakudō, see Masakuni.
Jukyōdō, see Umekuni.
Kaan, see Takekiyo.
Kachōrō, see Kunimori.
Kachōrō, see Kunisada.

Ichiyōsai, see Yoshishige.

Ichiyōtei, see Yoshitaki.

Kachōrō, see Toyokuni.

Ichiyusai, see Kunisada.

Ichiyusai, see Kuniteru.

Kaken. 15.

Ichiyusai, see Kuniyoshi.

Ichiyusai, see Sadashige.

Ichiyusai, see Shigenobu,

Kachosai, see Shunsen.

Kaku, Hika. 9.

Kanagaki, see Robun..

Kanamaro. 83.

Iinuma, Nagayori Yokusai.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Kegwado, see Ashiyuki.

Kiyomine. 48, 62, 65.

[blocks in formation]

Kiyomitsu. 20, 67.

Kiyonaga. 74.

Kiyosada. 83.

Kiyoshi, see Takizawa.
Kiyotsune. 24.
Kōbō Daishi. 34.
Kōchō. 11, 13.
Kochōrō, see Kunimori.
Kochōrō, see Shunshō.
Kochōyen, see Kunimori.
Kochōyen, see Morinobu.
Kochōyen, see Shunshō.
Kodera, Kiyoyuki. 43.
Kōgwado, see Tamikuni.
Kōin. 15.

Kokei, see Hokusai.
Kokkisha, see Kunihiko.
Kokuteisha, see Kunisada.
Kokuteisha, see Toyokuni.
Kondō, Ariyoshi.

9.

Kondo Jiubei, see Hiroshige.
Kono Bairei, see Bairei.
Koryōsai. 16.

Kōsokeu, see Morikuni.
Kōsuisai, see Shigemasa.
Kōsuisai, Kitao. 24, 56.
Kōyen. 15.

Kumezō. 48.

Kuniaki. 31, 32, 46, 47, 48,
52, 53, 54, 61, 65, 67, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 8O.
Kunichika, Ichiōsai, Kaseisha,
Osai, Kwachīro, Toyohara,.
Ikkeisai. 20, 31, 32, 39, 41,
45, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 58,
60, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80,
81.

Kunifuke, Isshōsai, 71.
Kunifusa. 56.

Kuniharu. 32, 46, 65, 66, 73, 81.

« AnteriorContinuar »