Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Dipl. Norv.. XVII, SJETTE HEFTE

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM

OLDBREVE

TIL KUNDSKAB OM NORGES INDRE OG YDRE FORHOLD,
SPROG, SLÆGTER, SÆDER, LOVGIVNING OG
RETTERGANG I MIDDELALDEREN

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

Scan 1405.5 (17B, Hefte 1),

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

II. Den norske Kirkes Erkebiskoper og Biskoper

Litteratur:

indtil Reformationen

ved

Oluf Kolsrud, cand. theol.

P. B. Gams, O. S. B., Series Episcoporum Ecclesiæ Catholicæ quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo (Ratisbonæ 1873, qv.).

Dr. C. Eubel,

O. M., Hierarchia Catholica medii ævi I (Monasterii 1898): 1198-1431; II (1901): 1431-1503. R. Keyser, Den norske Kirkes Historie under Katho

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Udenlandske Metropoliter

med Myndighed over Missionen i Norden og den norske Kirke.

Rheims.

Forordning af Pave Paschalis I 822, stadfæstet af Pave Eugenius II (Mai/Juni 824-† Aug. 827), og af Pave Gregorius IV 832 3.

2 ib. I 2. 3 ib. I 3.

[ocr errors]

1 Sverges Traktater, utg. af O. S. Rydberg, I 1. Ebo, vælges til Ebp. 816, modtager Pallium 8221, udnævnes [822] af Pave Paschalis I til Missions-Legat blandt de nordiske Folk, avsættes fra Epbd. af Synoden i Diedenhofen 4 Marts 835 3, gjenindsættes af Keiser Lothar ved Edikt af 840 (Ingelheim), forjages af Kong Karl der Kahle 5, afsættes af Synoden i Bourges Mai 841/26; bliver Bp. af Hildesheim kort før 1 Oktober 8477, † 20 Marts 851 9.

1

1 C. H. Rueckert, de Ebonis archiep. Rem. vita (1844), 10. 11. 14.
Diplomatarium Norvegicum. XVII. B.
12

« AnteriorContinuar »