Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Whent - Université

HOOGESCHOOL VAN GENT

Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis

X

DOCUMENTORUM

INQUISITIONIS

HAERETICAE PRAVITATIS

NEERLANDICAE

VERZAMELING VAN STUKKEN

betreffende de

PAUSELIJKE EN BISSCHOPPELIJKE INQUISITIE IN DE NEDERLANDEN

uitgegeven door

Dr. PAUL FREDERICQ

GEWOON HOOGLEERAAR AAN DE FACULTEIT VAN WIJSBEGEERTE EN LETTEREN

DER HOOGeschool VAN GENT

EN ZIJNE LEERLINGEN

GENT

J. VUYLSTEKE

DERDE DEEL

STUKKEN TOT AANVULLING VAN DEELEN I EN II

(1236-1513)

'S GRAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF

GENT, DRUKKERIJ I.-S. VAN DOOSSELAERE

1906

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

AAN

MIJNEN AMBTGENOOT

CHARLES MOLINIER

HOOGLEERAAR TE TOULOUSE

VRIENDELIJK

OPGEDRAGEN

« AnteriorContinuar »