Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

DIPLOMATARIUM SUECANUM

COLLEGIT ET EDIDIT

JOH. GUST. LILJEGREN,

REGN. SUEC. ANTIQUARIUS ET ARCHIVARIUS, PROFESSOR,

R. ACAD. LITT. HUMAN. HIST. ET ANTIQ. SECRETARIUS, R. NUMOPHYL. CUSTOS, R. SOC. HIST. SCANDINAV. ET R. SOC. PATR. STOCKII., B. SOC. ANTIQUAR. NEC NON SCANDINAV. ET ISLAND. HAVN,, SOC. ANTIQUAR. HALENS. MEMBR. NEC. NON SOC. ANTIQUAR. NASSAV. MEMBR. HONOR.

Vol. I.

HOLMIÆ,

EXCUDEBANT P. A. NORSTEDT & FILII,

MDCCCXXIX.

DIPLOMATARIUM,

UTGIFVET

AF

JOH. GUST. LILJEGREN,

RIKS-ANTIQUARIE, TILLF. RIKS-ARCHIVI Secreterare, PROFESSOR,

K. VITTERH., HIST. OCH ANTIQ. ACADEMIENS SECRETERARE OCH GARDE DES MEDAILLES, LEDAMOT I K. SAMF. FÖR
HANDSKR. UTGIFV. I SKANDINAV. HIST. OCH K. PATRIOT. SÄLLSK. I STOCKHOLM, K. NORD. FORNSKRIFTS-SÄLLSK.,
SKANDİNAV. OCH ISLÄNDSK. LITT. SÄLLSK. I KÖPENHAMN, OCH THÜRING. SACHSISK. HIST. Och antiq.
SÄLLSK. I HALLE, SAMT HEDERS-LEDAM. AF NASSAUISK.

HIST. ANTIQ. SÄLLSK. I WIESBADEN.

ORK

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »