Imágenes de páginas
PDF
EPUB

H.

Hildebrand, 4.

Habart, purkmistr ve Stříbře, 292. Hintelpach viz Huclpach.

z Habrovan Procek, 279. Had Olkmar, 401.

Háj, ves, 84, kmeté: Vavřinec, 84,

Kliment a Přibík, 85. Hakker František (Frana), konšel v P., 167, 175, 188, purkm. 170, místorichtář, 226.

[ocr errors]

Hynek, konšel v P., 51, 68,

89, 109, 110, 113.

Jakub, měšť. v P., 168, konšel, 46, 134, purk. 153-157, richtář 47, 48, 51.

[blocks in formation]

Hnibko Jakub, 40, manž. Osterhilda, 40.

Hlava Martin, měšť. v P., 193, manž. Marta, dcery Anna a Uršula a syn Jiří, 193. Hlavnička Václav, konšel V P., 153, 157, 167.

Hlazek Jakub, konšel v P., 184. Hladek Jan, konšel v P., 438. v Hlohlovech viz z Chrástu Lipolt. Hlub Jiří viz z Újezda. Hniliče Petr, měšť. v P., 320, 368, 369, 383, 384, konšel 284, 294, 306, 315, starší obecní, 297.

Jan, syn předešlého, 320, 368, 369, manž. Maretka, 368, 369, 383, 384.

z Hodětína Hájek, (magister coquinae), 289, 290.

Hodonín (Godingen), 312, 313.
z Hodušic viz Plzeň, richtář z H.
Ondrášek.

Hoholovy, ves, 177.
Z Holic Aleš, 316.
Holý, měšť. v P., 178.

z Homberka Jaroslav, 177.
2 Homburka Rudolf, provincial ř.
něm., 83, 97, 101.

z Iloražďovic Jan, 182.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

z Hradce Jindřichova, Jakub, kle Hynek František, konšel v P., 128.

[ocr errors]

rik, 268.

Jan, 434.

Oldřich, 434, 436.

Hrádek Kunčin (castellum) u Plzně,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

-

faráři: Mikuláš, 115, 116, Mikuláš z Plzně, 116, 128, Svatoslav z Vížky, 128, Jan Cicero, 300, Tomáš z Plzně, 300, Vavřinec, 317, Jan z Touškova, 317, Jan z Hostouně. 380.

lidé podd., Vaječník Václav, 405, 406

podací páni: Mikuláš Miloslav, 115, 116, 128, Ebrzvin, 191, Jindřich z Elsterberka 300, Pabiauek Tomáš, 291, 317, 380. - přístupu nebylo ke kostelu, 317. z Chotíkova Václav, měšť. v P.,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Jan, převor ř. dom. v P., 122, 132, Jindřich, král český a vévoda ko

178.

v Mělnice, 60.

probošt Vyšehradský, kancléř český, 7, 11, 12, 28, 124.

probošt špitála v P., 126, 267, 418.

rektor školní v Praze, 65. M. Jan, rektor školy městské v P.,

89.

Jan starší, mnich ř. dom. v P., 246, 253.

[blocks in formation]

rektor školní Jineš ve Vlkýši, 182.

38.

Jinoš Konrad, měšť. praž., 6, 21.

vévoda bavorský a falckrabí Jirkl, služebník, 390.

rýnský, 236-238.

Janek, měšť. v P, 428.

M. Jiří, správce školy v P., (sco. lasticus), 20, 21.

z Janovic a z Risemberka Racek, Jiříkův Jan, měšť. v P., 242-245,

394.

Racek, 437.

247, 277, 284-288, 290, 294, 296-298, konšel 275.

Januš, kolář (arcufer), měšť. v P., Johanek, kněz ř. něm. v P., 218.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Drslav, 189.

pi. Vecemila, 425. Javorský Petr, král. kcmorník, 149. z Jechnic Petr, konšel v P., 68. z Jeníkova Václav, král. registrator, 175.

z Jenšteina Pavel, král. písař, 118. Jeptišky chudé (Moniales pauperes)

v. P., 78, 89. Jeronym praž., 870. Jerusalem, 2.

Jesenický Jakub, měšť. v P., 254, purkm. 224.

Ješek, lékař v P., 141, manž. Kateřina, 141, bratr Pešek, 141, Petra příbuzná 141, Bětka a Hoda, sestry, 141.

Moíškův zeť v P., 182

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

koušel v P., 326, 341, 361, 377, 380, purkm., 347-349, 359, starší obecní, 294, srj. též Týnský Johánek.

měšť. v Klatovech, 314. Jordan, mnich, 4. Julian, kardinal, 368.

[blocks in formation]

Karel, markrabí moravský, 46, 52,
54, 61, 62, 64, římský a český
král, 69, 70, 72, 77, římský císař,
82, 85 90-92, 114, 117-119,
121, 125, 148, 174, 240, 261,
297, 308, 310, 441, 442.
na Karlshutě (t j. Radyni), purk
rabí Blahuta, 115.

Klement, sladovník, měšť. v P., 357.
z Klenového Přibík, 437.
Klíma Jan, 405, 406.

--

-

konš. v P., 284.

Vavřinec, konš. v P., 262
Kliment lorifex, konšel na Star. m.
praž. 231.

z Kněžic Vilém, 177.

Karlskron, (castrum Radyně), 442. z Knij a Slatiné Liška Vilém 427.

Karlštein, 304, 441, 442.

kanovník František, 311.
obec hradu K., 318.

purkrabí: z Buřenic Zdeslav
Tluxa, 311, z Buř. Kuneš, 377.
z Karvajal Jan, kardinal, 423.
Kateřina, dívka v P., 307.
Kavka, švec, měšť. v P., 428.
z Kdešic Chval, 130.
Keřek Matěj, měšť., v P., 247.
z Kladrub M. Prokop, 427.
Kateřina, 325.

Kladruby, klášter, 81, opat Racek,
81, probošt Dětřich v Přešticích,
81.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Knín, raěsto, 54.

Knížek, měšť. v P., 139.

z Kocova Zbyněk, 309, sed. na Vil-
šteině 399.

z Kokota Kunka a dcera Anna,
329.

Kokotsko (Kokot), res 241, kmetė:

Ondřej a Jan, 133.

Koláčková Žofie, měšť. v P., 329.
Kolda, dominikan v Opolí, 441.
z Koldic Thima, král. písař, 146.
Kolešovka, vrch u Koterova, 111.
z Kolovrat Jan, 394.

-

-

--

Hanuš, 410, 427.

a na Bezdružicích Purkhart 309.
a na Žebráce Hanuš, 398.
Komárov, ves, 178.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »