Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

0

Prameny a příspěvky

k dějinám

královského města Pizně.

Pořádá

Josef Strnad.

Číslo 3.

Vydáváno podporou sl. obce Plzeňské.

Publikací

městského historického musea v Plzni

číslo I..

Listář

královského města Plzně

a druhdy poddaných osad.

Vydal

Josef Strnad.

Čast I. Od r. 1300-1450.

V PLZNI 1891.

Nákladem městského historického musea v Plzni.
Tiskem Národní knihtiskárny J. R. Port-a.

« AnteriorContinuar »