Imágenes de páginas
PDF
EPUB

552. 1768, 31 mart. Literae processus publicatae die Coenae Domini.

Ad futuram rei memoriam, « Pastoralis », Dat. Romae ap. S. Petrum an. 1768, pridie kal. aprilis, an. X.

XV, 45; ex. chart. typ. ed., mm. 500 440, duabus columnis et cum postillis

in marginibus, ad calcem Die, mense et anno quibus supra supradictae literae affixae etc. per me Antonium Pelliccia. Antonius Betani mag. curs. Romae, ex typogr. rev. Cain. apost. 8. a. = Bull. Rom., ed. Prali, XVIII, 1160.

Clementis XIV.

553. 1771, 9 aug. Fratres Minores de Observantia prorinciarum

Regni Franciae uniuntur fratribus Ordinis Min. Conventualium S. Francisci.

Ad perpetuam rei memoriam. Sacram Minorum ». Dat. Romae apud S. Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die 9 aug. 1771, a. III.

XV, 46; er. chart. typ. ed., ff. 2, mm. 253X188. Romae 1772. typis rev.

Camerae apost. Buil. Rom., ed. cit., IIX, 366.

554. 1772, 11 sept. * Confirmatur concordia inter communitatem Tu

dertinam et fratres Min. Cont. illius urbis super iuspatronatus erclesiae S. Francisci Tudert.

Ad futuram rei memoriam. « Superna dispositione ». Dat. Romae ap. S. Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die 11 sept. 1772, an. IV. B, ff. 4; f. 4r vacuum ; A 4v, R. P. D. | Origo | Tudertina iurispatronatus | pro | Illma communitate civ. Tuderti et pro ea Illmis dd. Gaudentio Astancolli et comite Philippo Laurenti Sardoli rectoribus ecclesiae et fabricae S. Fortunati eiusdem civitatis patroni | contra / ven. conventum et RR. PP. Min. Conventuales Tuderti | Responsio | Typis Lazzarini 1782; fasc, alter, C, f. 4; f. 1r, R. P. D. | Origo | Tudertina aperitionis oris | Veneris 14 iulii 1782. Denegata communitati Tuderti per decisionem a me editam die 21 ian. currentis ann. 1782 aperitione oris, firma undique habita fuit concordia studio s. m. Clementis XIV inita, qua administratio bonorum ecclesiae S. Fortunati translata fuit in PP. Minores Conventuales... Desinit f. 30: Imputet ergo sibi communitas, si aequioribus acquiescere nolens conditionibus, id, quod carius sibi erat, amisit. - Romae 1742, ex tipogr. rev. Camerae ap.; f. 4 vacuum.

XV, 47; er. chart. typ. ed., fasc. 3 sign. A, f. 32, mm. 282 204; f. 1,

nn. 1-2, Epistolae ap. supra sub nrr. 49+, 492 relatae; f. 10-2r, n. 3. Guardianus Minorum Tuderti sindacos deputavit, anno 1311; f. 2-3, n. 4, Consensus episcopi Tudertini et Capituli cathedralis ut fratres Minores permutare possent eorum ecclesiam cum ecclesia S. Fortunati, 1251, 25 martii; ff. 3, nn. 5-6, mandata procurae facta a monachis Vallumbrosanis ad eamdem permutationem, 1254, 6 maii, 16 aprilis; f. 3r-4, 11. 7, Instrumentum permutationis,

1254, 8 maii; f. 40-5, nn. 8-9, Ratificationes eiusdem instrumenti, i

1255, 6 iunii, 21 martii; f. 51-7x', nn. 10-11, Bullae supra sub nrr. 495, 496, 497, 498 recensitae ; f. 7v-9r, nn. 15-18, Emptiones et legata pro ecclesia S. Fortunati Tuderti, 1292, 11 maii, 12 iulii; 1294, 8 iul.; 1319, 5 dec.; f. 9r, n. 19, Absolutio Tudertinorum ab excommunicatione in quam inciderant quia Ludovico Bavaro et Antipapae adhaesissent, 1326, 18 dec.; f. gr-11r, nn. 20-22, Contra formam Constitutionum apostolicarum Tudertini syndicos elegerunt qui bona Min. Conv. administrarent, 1310, 18 febr., 1381, 4 maii; f. 11r, n. 23, facultas fratribus Min. Conv. Tulert. concessa nonnulla bona permutandi, 1509. 21 apr.; f. 110, n. 24, Bulla nr. 507; f. 110-12r, nn. 25-27, Rectoribus fabricae inhibetur adininistratio in ecclesia S. Fortunati, 1637, 6 mart., 28 mart., 3 apr.; f. 12r-15v, n. 28, Visitationes Ministrorum prov. in ecclesia S. Fortunati, elenchus decretorum etc., 1619-1768; f. 130-16r, n. 29, Capitula concordiae, c. 1770; f. 16r-19r, n. 30, Breve ap. de quo in nr. praesenti; f. 190-23v, n. 31, Instrumentum concordiae, 1773, 4 iunii; f. 23v32r, nn. 32-40, Probatur pessima administratio Rectorum fabricae, 1773-1779; f. 321, Signatura iustitiae | loco Signaturae gratiae , R. P. D. | MutI PAPAZZURRI | Tudertina asserti iurispatronatus | super asserta aperitione oris , pro | ven. conventu S. Fortunati Min. Conventualium Tuderti | Summarium | Typis Lazzarini 1780. Huic Summario adneri sunt duo alii fasciculi eiusdem mensurae : XV, 51; ex. chart, typ. ed., mm. 301,« 210. Sequuntur tres orationes pro

Bull. Rom., ed. Prati, XIX, 495.

555. 1772, 18 sept.

- * Estensio Indulgentiae plenariae pro Cordigeris singulis mensibus concessae.

Ad perpetuam rei memoriam. Alias felicis recordationis », Dat. Romae apud S. Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die 18 sept.,

8. IV.

XV, 47: ex. chart, typ. ed., mm. 460X335. Romae, ex typ. rev. Ca

merae ap., 1772, Sequitur ms. Fr. Nicolaus Scandali beni Procur. generalis Ord. cum sigillo impresso Procurat. etc. ut supra nr. 551.

Bull. Rom., ed. cit., XIX, 509.

556. 1772, 24 nov. Indulgentiae et privilegia pro Cordigeris.

Ad perpetuam rei memoriam. Ad augendam ». Dat. Romae ap. S. Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die 24 nov. 1772, an. iv.

XV, 49; ex. chart. typ. ed., mm. 500 x 360. Romae 1772, ex typogr. rev.

Cam. ap. Sequitur ms. Fr. Nicolaus Scandaliben i etc. cum sigillo ut in nr. praecedenti. Cf. Append.

Pii VI.

557. 1775, 19 nov. Beatificationis ven. S. D. Bonaventurae a Potentia

sac. professi ord. fr. Min. Conv. S. Francisci.

Ad perpetuam rei memoriam. « Infestissimus ». Dat. Romae ap. S. Petrum sub annulo Piscatoris die 19 nov. 1775, an. 1.

XV, 50; ex. chart. typ. ed., ff 2, mm. 2657 193. Romae 1775, ex typogr.

rev. Camerae a post. Bull. Rom. cont., ed. cit., VI, 175.

[ocr errors]

*

558. 1796, 30 aug.

Officium et missa conceduntur in festo b. Ioannis de Ribera patriarchae Antioch. et archiepiscopi Valentini.

Ad perpetuam rei memoriam. « Benedictus Dominus ». Dat. Romae ap. S. Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die 30 aug. 1796, an. XXII.

priae in Missa cum decreto illarum approbationis. Die 3 aug. 17%, I. card. Archintus praefectus - D. Coppola S. R. C. secretarius. Romae, ex typogr. rev. Camerae a post. 1796. BRI, A., 2959. XV, 56; ex. chart. typ. ed., mm. 610 465, duabus columnis. Romae 1832,

[blocks in formation]
[ocr errors]

559. 1806, 11 sept. - * Pro collegio Missionum ord. fr. Min. Conventualium.

Ioseph S. R. E. diacono card. Albani nuncupato. « Quum sicut accepimus ». Dat. Romae ap. S. Mariam maiorem sub annulo Piscatoris die 11 sept. 1806, an. VII.

XV, 52; ex. chart, non auth. ms., ff. 2, mm. 272 X 191; f. 2v vacuum.

Cf. Appenel 560. 1808, 30 aug. * De iuramento non praestando Gallicis invasoribus.

Caesari presb. card. Brancadoro archiep. Firmano et Ioanni diac. card. Castillioni episc. Auximano et Cingolano, nec non provinciarum nostrae ditionis Gallorum armis occupatarum archiepiscopis et episcopis a quibus deputati Antonius M.* archiep. episc. Aesinus et Alphonsus episc. Calliensis ad nos Romam accesserunt. « Noi non potevamo ». Dat. Romae ap. S. Mariam maiorem die 30 aug. 1808, an. IX.

XV, 53; ex. chart. non auth. ms. saec. XIX, ff. 14, mm. 270X194;

f. 1-4r, Breve; ff. 4r-7r, Istruzione ai Vescovi de eadem re dat. die 22 maggio 1808 subscripta P. card. Gabrielli; ff. 7v-110 Ed ecco in breve tutti esposti i passi del raziocinio teologico, «1. Il Papa ha proibito»; quae tamen in fine scripti sequentis ponenda indicantur. f. 11v-14v Raziocinio teologico sopra il giuramento che esigge il governo francese dai sudditi del Papa, fatto dai Teologi di Roma

Il Papa proibisce». = Cf. Append. 561. 1820, 5 sept. Si dichiara l'autenticità del corpo di S. Francesco. A perpetua memoria del fatto. « Dalla providenza divina » (latine

Assisiensem Basilicam »]. Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'anello del Pescatore il giorno 5 sett. 1820, l'an. XXI.

XV, 5la; ex. chart, typ. ed., pp. 12, mm. 152X 104; p. 1 titulus Breve...

tradotto in occasione del triduo solenne che si fa dal detto Ordine
i giorni 15, 16, 17 settembre in SS. Apostoli. - Roma ed in Asisi,
dalla stamperia Sgariglia 8. a. (1820); p. 2 vacuo; p. 3-12 Breve. —
XV, 54b; ex. ut supra, pp. 10, mm. 200 X 133; p. 1 titulus Breve...
in occasione etc. ut supra. Roma ed in Perugia 1820, nella stam-
peria Camerale; p. 2 vacua; pp. 3-10 Breve. = Bull. Rom., ed.
eit., VII, 2051.

Gregorii XVI.
562. 1832, 21 iunii. * Contra rebelles Anconitanos.

Ad perpetuam rei memoriam. «Quod de reipublicae ». Dat. Romae ap. S. Petrum sub annulo Pisc. die 21 iunii 1832, an. II.

XV, 55; ex. chart, typ. ed., mm. 590X465, duabus columnis, ad calcem

Anno a nat. 1832, die 1 iunii, praesentes litterae affixae etc. per me Aloysium Pitorri apost. curs. Ioseph Cherubini mag. curs. Romae 1832, ex typogr. rev. Cam. a post. = Bull. Rom., ed. Ro

man. 183588., XIX, 117. 563. 1832, 2 dec. Indicitur Iubilaeum universale ad implorandum divi

num auxilium.

Christi fidelibus. « Plura post susceptam ». Dat. Romae sub annulo Piscatoris die 2 decembris 1832, an. II.

ex typogr. rev. Cam. apost. = Bull. Rom., ed. Rom., cit. XIX, 154. iudex palatinus Urbis suam et communis Urbis auctoritatem inInstr. XI, 5; ex. auth. mm. 307X450. D. Franciscus Manutii de S. Ge

E VOLUMINIBUS INSTRUMENTORUM.

Gregorii IX.

564. 1230, 22

apr.

Quod ecclesia S. Francisci nulli nisi romano Pontifici sit subiecta.

Ministro ordinis fr. Min. eiusque fratribus morantibus apud ecclesiam b. Francisci in loco qui dicitur Collis Paradisi tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. « Is qui Ecclesiam suam ». Datum Laterani per manum Martini sancte romane Ecclesie vicecancellarii x kal. maii, ind. ii, incarn. D. anno MCCXXX, pont. d. Gregorii pape viiii, an. iv.

Instr. saec. XIII-XVI, 12 dio. 1374; ex. exempli chart. auth, ms.; cf. infra

sub nr. 569, f. 22r-24r. = Cf. Append. sub nr. 11.

Urbani IV.

565. 1262, 18 aug. - Quod aliquos de suis fratribus reponi faciat in

monasteriis (S. Clare) et quod aliqui vere probi de ordine predictum ordinem visitent.

Iohanni) S. Nicolay in Carcere Tulliano diacono cardinali et (fr. Bonaventure) ministro generali ord. fr. Min. « Inter personas ». Dat. apud Montemflasconem xiv kal. septembris, a. I.

Instr. II, 24; ex. auth. mm. 450X335, sine sigillo pendenti. Bonicellus

[de Perusio) not. Instr. II, 25; ex. auth. mm. 440X320. Iacobus Andree de Spoleto not. Cf. supra nr. 177 et Append.

[ocr errors]

Clementis IV. 566. 1265, 7 oct. Quod nullus de ordinibus mendicantibus sibi possit

locum hedificare iuxta limites S. Francisci de Assisio.

Custodi et conventui fr. Min. ecclesie S. Francisci de Asisio. « Clara merita sanctitatis ». Dat. Perusii nonis octobris, a. I.

Instr. II, 29; ex. auth. mm. 555 X 150. Deest nomen not. ob chartam ad

calcem praecisam. Cf. supra nr. 185 et Append.

Nicolai IV.

567. 1290, 22 nov.

Generali et provincialibus ministris ac custodibus universis ord. fr. Min. < Religionis favor ». Dat. apud Urbem veterem x kal. dec., an. III.

Instr. III, 26; ex. exempli auth. mm. 760X 135. Angelus mag. Raynerii

not. Niccola mag. Thome de Assisio not. = BF, IV, 360; cf. Append.

Bonifatii VIII.

568. 1295, 11 nov. Exemptio bonorum Ordinis.

Generali et provincialibus ministris ac universis fratribus Ord. fr. Min. « Virtute conspicuos ». Dat. Rome apud S. Petrum 111 id. nov., ann. I.

Instr. V, 40; ex. pergam. auth: mm. 350 150. D. Urbanus d. Petri

e

terposuit, pp. mag. Egidio Soldanerio, mag. Raynerio Pauli et mag. Petro de Montefiascone, in palatio Capitolii sub ann. D. 1298, ind. ix, die 27 martii. Nicolaus q. Brancafolie de Viterbio not. = BF IV, 371.

Benedicti XI.

569. 1304, 17 febr. Plura indulta Ord. Min. et Predicatorum.

Ad perpetuam rei memoriam. « Inter cunctas sollicitudines nostras ». Dat. Laterani xiii kal. martii, an. I.

Instr. saec. XIII-XVI, 10 dic. 1374; ex. exempli chart. auth. ms., ff. 52,

mm. 270X215; f. 1r, Copia registri in causa Assisii pro parte Minorum; f. 22r-24r, Bulla sub nr. 564 recensita; f. 43r-48v, Bulla de qua in praesenti nr.; cetera occupat processus in causa quartae portionis acta contra episcopum Assisii, Avinione a die 10 dec. 1374 ad diem 7 mai 1375, coram d. Petro diac. card. S. Eustachii, et in favorem fratrum Min. conv. Assisii decisa. Reginaldus Bombeleti de S. Ylario clericus Remen. dioc. not. et eiusdem cause scriba de originali processu copiam extraxit. Cf. supra nr. 2-18 et Append.

loannis XXII.

570. 1317, 30 dec. Contra septam Fraticelorum.

Ad perpetuam rei memoriam. « Sancta romana atque universalis Ecclesia ». Dat. Avinione ini kal. ianuarii, anno II.

Instr. III, 32; ex, auth. mm. 260 x 280. BF V, 134; cf. Append.

[ocr errors]

Clementis VI.

571. 1349, 30 nov.

mittit.

* Ei super Inquisitores haer. prav. potestatem com

Annibaldo episc. Tusculano apostolice Sedis Legato. «Cum te ad regnum Sicilie ». Dat. Avinione ii kal. dec., an. vii.

Instr. X, 42; ex. auth. mm. 430X545, taeniola sine sigillo pendenti, in

plica Khi. de Alliana. Cf. Append.

Gregorii XI. 572. 1375, 10 ian. Quod iudices ordinarii in civitate Assisii infra spa

cium duorum mensium debeant expertire causas relictorum conventui Assisi.

Ad perpetuam rei memoriam. « Sedes apostolica pia mater ». Dat. Avinione iv idus ianuarii, anno v.

mino iudex causarum civilium comunis Assisii pro nobili et potenti viro Symone d. Angeli de Ocsis capitaneo com. Assisii auctoritatem interposuit, sub an. D. McccLxxviii, ind. 1, pp. ser Francischino mag. Thome et ser Petro d. Ceccholi de Assisio tt. Blasius q. Lippi de Assisio, Benvenutus q. Stephani de Assisio, Niccholaus q. Lutii de Assisio, Christofarus . d. lacobi de Assisio notarii.

BF VI, 547; cf. supra nr. 266.

« AnteriorContinuar »