Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Bonifatii IX.

573. 139.

Eum Camerae apostolicae collectorem facit. Michaeli Petri de Pisis ord. Camaldulen. professori in Perusin., Assi. sinat., Nucerin., Eugubin., Civ. Castelli, Clusin. nostris nec non Corton. civit. et dioces. ipsarum comitatibus et districtibus fructuum et proventuum Camere apostolice debitorum collectori. « Ex fideli ». Deest Dat.

Instr. IV, 76; ex. auth. mm. 335 X 405, cum chord. et sigillo. Guaspar

Donati ser lacobi de Perusio porte S. Angeli not. Cf. Append.

Gregorii XII.

[ocr errors]

574. 1407, 30 apr. - Ut in possessionem prioratus ecclesie S. Marie ma

ioris de Assisio d. Angelum Victorinum inducant.

Episcopo Esin, et Lodovico clerico Interamnen. ac Abbati mon. S. Antimi Valistarsie Clusin. dioc. Litterarum scientia ». Dat. Rome apud S. Petrum u kal. maii, an. 1.'

Instr. IX, 8; ex. auth. mm. 565X450, cum chord. sine sigillo. Ludovicus

Interamnen. electus, sacri palatii a post. causarum auditor, praemisso quod nemini in dicto prioratu fuit specialiter ius quesitum et maxime Zacharie Angeli de Assisio quem in dicto prioratu variis causis intrusum extitisse invenerat, predictum prioratum eidem d. Angelo contulit, episcopo Assisinat. eiusque vicario nec non capitulo, canonicis etc. mandans ut eum infra sex dies in corporalem dicti prioratus possessionem admitterent, committens d. Iohanni Maxii canonico maioris ecclesiae Assisinat. ac ceteris ecclesiarum Assis. prelatis super ulteriore executione dicti mandati vices suas. Datum Rome anno 1403, ind. xiv, die lune xxii maii, pp. mag. Ernesto Duvel sacri palatii ap. not. et Alberto Gothen clerico Maguntinen. dioc. tt. Iacobus Boichgremuc clericus Traiecten. dioc. not. Cf. Append.

Sixti IV.

575. 1471, 12 nov. Immunitas pro sacro conventu.

Ad perpetuam rei memoriam. « Ad ordinem fratrum Min. ». Dat. Rome apud S. Petrum an. inc. D. 1471, pridie idus nov., a. 1.

Instr. XII, 28; ex. auth. mm. 640X380. Piermateus de Patientibus

de Visso episcopalis curie Asisii vicarius generalis pro rev.mo d. Francisco Ensenia episc. Asisii auctoritatem interposuit, ann. D. 1485, ind. ii, die 1 martii. Franciscus q. ser Coradi de Asisio; Foelix q. ser Anthonii de Asisio; Philippus de Baciutiis de Asisio notarii. Instr. XII, 32; ex. auth. mm. 485 X 350, cum chord. sine sigillo. D. Franciscus Insegna Asisii episc. anctoritatem interposuit, ann. D. 1192, ind. xi, die 7 iunii, pp. Philippo Simonis de Asisio, Sancte Corradi de Costano et Laudato Lippi de castro Rochecciole comitatus Asisii tt. Philippus de Baciutiis de Asisio, Foelix ser Iohannis Bapt. de Asisio, Silvius Petri Pauli de Asisio notarii, de quibus fidem fecerunt Priores populi civ. Asisie per Evangelistam de Rubeis de Asisia (sic) not. die 10 iunii 1492. Collis Paradisi, II, 67; cf. supra n. 301.

576. 1476, 25 aug.

Collatio abbatie S. Nicolai de Campolongo pro necessitatibus sacrarii ecclesie et conventus S. Francisci de Assisio.

Ad perpetuam rei memoriam. « Venerabilem sanctamque ecclesiam », Dat. Assisii anno 1476, viii kal. sept., a. VI.

Instr. X, 46; ex. auth. in fasc. perg. mm. 315X235, ff. 6; f. 10-2r Bulla

de qua sermo; f. 2r-3r, Bulla sub nr. sequenti. Franciscus Bos de Asisio not. Cf. Append. sub nr. 314.

577. 1476, 25 aug.

Concessio beneficiorum provenientium ex monasterio de Campolongo.

Leoni episc. Sithien. «Personam tuam ». Dat. Assissii an. 1476, viii kal. sept., a. vi.

Instr. X, 46; cf. nr. praecedentem. Cf. Append. sub nr. 313.

[ocr errors]

578. 1477, 7 febr. Pensio annua xxx. florenorum super fructibus pa

rochialis ecclesie Tervesin. dioc. pro mag. Iohanne de Assisio ord. Min.

Iohanni de Assisio ord. fr. Min. et theologie professori. Religionis çelus ». Dat. Rome apud S. Petrum an. inc. D. 1476, vii idus febr., a. Vi.

Instr. XII, 25; ex. auth. mm. 520X420. Simon archiepisc. Patracen.

et Iustinopolitan. d. Pape referendarius episcopo Tervisin. ao d. Iohanni Albanen. ecclesie parrochialis de Carpenedo rectori communicat litteras de quibus sub hoc nr. mandans etc. Datum Rome in cancellaria apostolica an. 1477, ind. x, die 19 iulii, pp. dd. Ricardo de Comitibus presbitero et Paulo de Montona clerico Vercellens. dioc. et Tervisin. civitatis. Petrus de Leonibus clericus Brixien. not. Cf. Append. sub nr. 312.

[ocr errors]

579. 1482, 30 ian. Abolitio pensionis abbatie S. Nicolai de Campolongo.

Custodi conventus S. Francisci de Assisio. « Licet nuper ». Dat. Rome apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 30 ian. 1482, an. XI.

Instr. XII, 26; mm. 105X350, sine sigillo, in calce L. Grifus. = Cf. Append.

Alexandri VI.

580. 1493, 2 mart. * Ut duas domos vendere possit earumque pretium

in bona utiliora convertere.

Christophoro de Assisio ord. Min. et s. theologie professori. Exponi nobis ». Dat. Rome apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 2 martii 1493, an. I.

Instr. XII, 36; mm. 110X360), deest sigillum, in calce Io. Crothon.

Cf. Append.

lulii III.

581. 1552,

23

aug * Eum illius ecclesiae rectorem facit. Petro Gentilis de Honofriis rectori ecclesie S. Blasii de la Bastia Assisinat. dioc. Vite ac morum honestas ». Datum Rome apud S. Marcum an. 1552, x kal. septembris, an. III.

Instr. XIII, 7; mm. 363X500, sine chord, et sine plumb., in plica Ga

rengus. Instr. XIII, 9: ex. auth., cf. nr, sequentem. = Cf. Append.

C

582. 1552, 23 aug. * Ut in possessionem ecclesiae S. Blasii de la Bastia

Assisinat. dioecesis eum inducant.

Cesenatensi et Lipparensi episc. et vicario in spiritualibus episcopi Asscissinaten. «Hodie dilecto filio Petro Gentilis de Honofriis ». Dat. Rome apud S. Marcum an. 1552, x kal. sept., a. III.

Instr. XIII, 9; ex. auth. mm. 450X305, quod et praecedentem Bullam

transcriptam primo loco praebet, chord. sine sigillo. Baldus Ferratinus episc. Lipparen. episcopo Assisien. eiusque vicario generali litteras binas transcribens eas ut executioni mandent praecipit. Dat. Rome sub an. a nat. 1553, ind. xi, die 7 ian., pp. Dominico Theobaldi et Begnino Beltrandi archivii Curie romane scriptoribus tt. Nicolaus Durandus clericus Pullen. dioc. archivii romane Curie scriptor not.

Cf. Append. sub nr. 338. 583. 1552, 2 dec. * Contra detentores bonorum ecclesiae S. Francisci de

Assisio.

Vicario episcopi Assissinaten. in spiritualibus generali. «Significarunt nobis ». Datum Rome apud S. Petrum an. 1552, iv nonas dec., a. III. 'Instr. XIII, 8; mm. 245X340, sine chord. et sine plumb. in plica G.

Menn. (?), in dorso Cesar Sperellus canonicus Assisien. U. I. D. d. Thiberii Muti episcopi Assisien. vicarius gen. ecclesiasticis personis civitatis et dioec. Assisien. litteras apostolicas communicat, mandans ut eas publicent in ecclesiis etc. Dat. Assisii ex domibus episcopalibus die 21 febr. 1553. Franciscus Birellus curiae episc. not. = Cf. Append.

Pauli III.

584. 1546, 25 iunii. Collegium militum S. Georgii in civ. Cesenat. erigit.

Ad perpetuam rei memoriam. « Celestis patrisfamilias ». Dat. Rome apud S. Petrum an. 1546, vii kal. iulii, an. XII.

Instr. XIII, 14; ex. auth. mm. 615X825, cum chord. et sigillo. Petrus

Benignus de Assisio not. Cf. Append.

Pauli IV.

585. 1559, 26 febr. Indulgentia pro capitulo generali Assisü celebrando.

Christi fidelibus. « A superno patrefamilias ». Dat. Rome apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 26 februarii 1559, an. iv.

Instr. XIII, 15; mm. 230 X 460, sine sigillo, in calce Io. Barengus. =
Cf. Append.

Pii IV. 586. 1563, 19 febr. Facultas excommunicandi detentores bonorum ec

clesiae S. Francisci Assis.

Amerin. et Muran. episc. ac vicario ep. Assisinaten. in spiritualibus generali. «Significarunt nobis ». Dat. Rome apud S. Petrum an. inc. D. 1562, xi kal. mart., a. IV.

Instr. XIII, 17; ex. auth. mm. 370X215, cum chord, et sine sigillo.

Baldus Ferratinus episc. Amerin. ecclesiarum praelatis litteras com-
municat eisque mandot ut eas, si requisiti, publicent. Dat. Rome sub
anno a nat. 1562, ind. I, die 20 febr. Alfonsus de Avila not.
Cf. Append. sub nr. 339.

Gregorii XIII. 587. 1574, 25 iun. * Eum Inquisitorem haer. prav. in oppido Utinensi

et patriarchatu Aquilegiensi confirmat.

Iulio Columberto de Assisio ord. fr. Min. Conventualium professori et sacre theologie magistro. « Cum sicut accepimus

Dat. Rome ap. S. Petrum sub annulo Piscatoris die 25 iunii 1574, an. III.

Instr. XIII, 24; mm. 235 x 485 cum sigillo, ad calcem Cae. Glorierius. =

Cf. Append.

[ocr errors]

588. 1581, 15 oct. * Contra detentores bonorum spectantium ad ordi

nem fratrum Minorum Conventualium.

Nucerin. et Assisien. ac Perusin. episc. seu dilectis filiis eorum vi. cariis. Significavit nobis ». Dat. Tusculi an. 1581, idibus oct., a. X.

Instr. XIII, 34; ex, auth. mm, 395x290 cum chord, et sigillo. Adrianus

Fusconius episc. Aquinat., archivii romane Curie corrector ecclesiarum praelatis etc. Nucerin., Assis. et Perusin. dioecesum litteras communicat eisque mandat ut eas publicent etc. Dat. Rome 1581 die sabbati 9 dec. Io. Franciscus Bucca not. = Cf. Append. sub nr. 332.

(Continuabitur).

FRANCISCUS PENNACCHI.

Descriptio Codicis Bibliothecae Laurentianae Florentinae

S. CRUCIS, PLUT. 31 SIN., Cod. 3.

Ad instituendum accuratum examen huius codicis nos movit magnus eius valor, quippe qui multas summi momenti res franciscales continet. Hunc saepius cl. P. Ehrle (TM) prae manibus habuit, ac frequen. ter in doctis suis dissertationibus citavit.

Est codex membranaceus, mm. 210 x 288, duabus columnis, variis scripturis saec. XIV exaratus. Non pauca folia sunt palimpsesta. Ligatur assibus antiquo corio vitellino coopertis; dorsum recenter reno. vatum ex corio habet inscriptionem moderni Catalogi (?): De paupertate Christi quaestiones. Plut. XXXI Sin., Cod. 3. 259. Assi posteriori adhaeret parva petia membranacea metallo inclusa, cui manu saec. XIV inscriptum legitur: Quaestiones de paupertate magistri Francisci de Eschulo. Initio, 5 fol. insititia chartacea et 1 membran., cui verso inscribitur numerus antiqui Catalogi S. Crucis (3): N° 734; ad finem, 4 fol. insititia: 1 membran, et 3 chartacea. Paginatio duplex: altera antiqua numeris arabicis in margine superiori (qua semper utemur, moderna inter parentheses inclusa) incipiens a fol. 23 (1) et pertingens usque ad f. 212 (181); deinde sequitur: fol. 1-22 (182-203). Haec ultima 22 folia, quae constituunt verum initium Codicis, solo errore ligatoris ad finem posita fuere. Altera paginatio, moderna, atramento rubro ad ima folia, currit a fol. 1 ad f. 203. In charta insititia quae assi anteriori adhaeret, legitur: Firenze 22 dicembre 1885 | Riscontrate in questo giorno le carte del presente | codice resultano in numero di 203, mentre il Catalogo a stampa (tj al luogo relativo, ne da 232. Insuper, folia 23-85 (1-63) tertiam numerationem habent, antiquam, romanis numeris, atramento rubro, currentem a fol. I ad LXIII.

Origo codicis scitur ex nota fol. 1 (182) margini superiori inscripta: Iste liber fuit ad usum fris thedaldi de casa quem vivens assignavit armario fratrum minorum de florentia anno dni 1406.

Quae continentur in codice, scimus ex Indice materiarum fol. 127 (105) manu saec. XV exarato, quem Bandini tribuit P. Thedaldo de Casa (5),

© Cf. Arch. f. Litt. u. Kirchengesch., t. II, pp. 356, 376; t. III, pp. 46, 91, 410, 461, 302, 533.

(2) Bandini, Catal. cod. latin. Bibl. Med. Laurent., t. IV, Florentiae 1777, P. 262-263. (3) Qui editus est ap. Rivista delle Biblioteche, ann. VIII.

(*) Bandini, op. cit., p. 265.
(5) De quo cf. Archiv. f. Litt. 11. Kircheng., t, III, p. 161.

« AnteriorContinuar »