Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

DOCUMENTA, ET JAM TYPIS DESCRIPTA, ET ADHUC INEDITA COMPLECTE'S,

[blocks in formation]
[subsumed][ocr errors][merged small]

KODEKS DYPLOMATYCZNY

WIELKOPOLSKI

OBEJMUJĄCY DOKUMEMTA TAK JUŻ DRUKOWANE, JAK DOTĄD NIE OGŁOSZONE,

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »