Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

ponat. Ceterum pro generosis litteris Regiis super excusatione benigna Germaniae Nepotum nostrorum a presenti expéditione Vasconie noviter destinatis, Regali benivolentie gratiarum uberes referimus actiones. Datum Avinione XIII. cal. Septembris anno VIII.

10.

(938) Venerabilibus fratribus Neapolitano, Capuano et aliis Archiepiscopis in terris Regni Sicilie citra farum constitutis. (ibid. Pag. LXXX.)

Volentes processum per nos nuper contra magnificum virum Ludovicum ducem Bavarie in discordia in Regem Roman, electum super nonnullis gravibus excessibus inobedientiis et contemptibus per eum contra deum, nos et Romanam ecclesiam ac in prejudicium reipublicae et multorum scandalum perpetratis, de fratrum nostrorum consilio et presente multitudine copiosa fidelium habitum et contentum in litteris nostris confectis super hoc in nostris civitatibus et dioecesibus ac provinciis solemniter publicari fraternitati vestrae per apostolica scripta in virtute obedientie ac sub excommunicationis et suspensionis penis et sententiis districtius precipiendo, quatinus per vos et suffragancos vestros exemptos et non exemptos et alios secundum tenorem et continentiam litterarum ipsarum, quos vobis una cum presentibus, destinamus dictum Ludovicum excommunicatum denuntiari publice, ac alia omnia contenta in eodem processu publicare solemniter in ecclesiis, terris et locis civitatum, dioecesium et provinciarum predictarum, de quibus et quoties expedire videritis, studeatis, nos reddituri nihilominus de die receptionis litterarum hujusmodi et aliis, que in hac parte facienda duxeritis per vestras litteras certiores. Datum Avinione XV. cal. Maji anno VIII.

11.

[ocr errors]

(950) Archiepiscopo Capuano. (ibid. LXXXIII.)

Ut processus per nos contra nobilem virum Ludovicum ducem Bavariae de fratrum nostrorum consilio facti novissime ad tue fraternitatis tuorumque subditorum et aliarum terrarum Regni Sicilie citra farum noticiam deducantur, ecce quod tibi ac venerabili fratri nostro Archiepiscopo Neapolitano patentes litteras apostolicas, processus continenter predictos, mittimus per presentium portitorem, quos tam in vestris civitatibus, dioecesibus ac provinciis, quam

[ocr errors]

in aliis terrarum dicti Regni juxta tenorem litterarum ipsarum in locis videlicet de quibus, expediens fuerit, per vos vel vestrum alterum mandamus et volumus quantocius publicari, ad quod et ubidem observentur tenaciter opem adhibere sedulam non ommittas sic quod de prompta obedientia que Deo carior esse victimis, noscitur veleas merito commendari. Datum Avinione cal. Augusti anno VIII. In eundem modum Archiepiscopo Neapolitano..

12.

(549) Regi Francie. (ibid. Pag. XIV.)

Ad Regalis celsitudinis noticiam deducimus per presentes, quod super processu habito contra dilectum filium nostrum virum ducem Brabantie ad instantiam carissimi in Christo filii nostri Johannis Regis Boemie Illustris: per magnificum virum Ludovicum ducem Bavarie in discordia in Regem Romanorum electum, hoc quod a nobis pro parte dicti regis supplicatum extiterit, videlicet quod circa processum predictum contra dictum ducem Brabantie et pro Rege predicto coram dicto duce Bavarie habitum nihil vellemus, si pro parte dicti ducis Brabantie nos requiri contingeret, specialiter munitare prompte duximus annuendum. Processus autem contra dictum ducem habitos exipere a nostris processibus sive evidenti processuum eorundem prejudicio nostraque indecentia sicut et circumspectio potest percipere Regia nequiremus presertim cum tam in curia quam in diversis mundi partibus processus nostri predicti absque exceptione processus alicujus fuerunt publicati. Datum ut supra (Avinione XIV. cal. Februarii anno VIII.)

13.

Ex Regesto autographo litterarum Apostolicarum Joannis Pp. XXII. quod adservatur in Tabulariis secretioribus Vaticanis T. IV. (864) Venerabili Fratri Episcopo Constanciensi. (ibid. Pag. 87.1°.)

Zelum sincerae devotionis, quem ad Rom, ecclesiam matrem tuam te constanter habere percipimus plurimum in Domino commendantes, fraternitatem tuam rogamus et hortamur attente, quatenus sic in eadem devotione persistas intrepide, quod apud Deum et sedem apostolicam uberioris augmentum gratiae merearis. Processus autem quos eidem fraternitati tuae de qua plenius confidimus

per... latorem praesentium destinamus eis quibus diriguntur publicandos (solemniter retentis tamen illis quos tibi specialiter pro consimili publicatione facienda dirigimus e vestigio facias praesentari. Nos de receptione praedictorum processuum et his quae supra praedictis egeris redditurus per tuas literas certiores. Datum Avenione XI.cal. Junii anno octavo.

#1 1 8602 si

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

** f

14.

[ocr errors]

6.5 mad mrsize

'.

(865) Johanni Regi Boemiae Illustri, (ibid. Pag. 87, 1o.)

[ocr errors]

Infausti rumoris assertio nostris pertulit auribus his diebus, ¿quod › quidam › iniquitatis filii sub veste humili religionis exterius gestantes habitum, sed interius a religionis veritate vacui inîquitate pleni et malicia non carentes, ejus, qui ab initio mendax est et pater mendacii, 'opera nequiter imitando tibi fili carissime ac quibusdam aliis Regis Romanorum promovendi in Imperatorem coelectoribus tuis falso et mendaciter suggesserunt, quod circa processus, quos contra magnificum virum Ludovicum ducem Bavarie dudum in discordia in Regem Romanorum electum propter varios excessus execrabiles contra Deum, nos et Romanam ecclesiam resquepublicae utilitatem per eum perpetratos nuper habuimus, ad hoc nostra ferebatur intentio et dirigebantur studia mentis nostre ut tandem te et coelectores alios eligendi jure hujusmodi privaremus et licet credamus te tuosque coelectores hujusmodi falsis suggestionibus ex fermento) iniquitatis et maliciae prodeuntibus aures non accommodasse faciliter ad credendum, tamen ad confundendum omnino nequitiam hujusmodi detractorum satagentiam inter matrem et filios scandala suscitare praemissa tuae celsitudini providimus describenda, quam tenere volumus indubie, quod nostrae intentionis nequaquam extitit nec existit per processus praedictos tuis et aliorum coelectorum juribus în aliquo derogare. Indecens enim esset quod inde sequerentur injuriae, unde jura nascuntur et illi de paterna manu nocumenta sentirent qui per eam ad gratiam meruerunt attolli. Quocirca serenitatem regiam attentius deprecamur, quatenus tuum animum ad cujuscunque sinistrae suggestionis instantiam super his non inclines sed potius suggestores eosdem fabricatores mendaciorum reputes et mendaces. Datum Avenione septimo cal. Junii anno octavo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

H

1.36

For 15.

*** Monobl

> (866) Carissimo in Christo filio Christoforo Regi Danorum Illustri. (ibid. Pag. 88. 19) ATA

[ocr errors]
[ocr errors]

lagnificentiae tuae literis solita benignitate receptis prout ex illarum tenore propendimus magnam devotionem erga nos ut specialem patrem. et sanctam Rom. ecclesiam matrem tuam habere praetendis, non absque sincere mentis indicio te nobis et tua liberaliter offerendo super quo benevolentiam Regiam cum gratiarum actione multiplici dignis in Domino laudibus commendantes ut versavice de sincera patris affectione confidas placidam gerimus quod nos requiras in tuis opportunitatibus confidenter. Nam sicut te at carissimum filium brachiis paternae dilectionis amplectimur

A

1

*

sic in illis quantum cum Deo poterimus te favorabiliter prosequemur. Ceterum quod ven. frater noster Bevaliensis Episcopus nunc agens in Curia repetat de, nòstra licentia ejus ecclesiam huc usque ipsius absentiam verisimiliter deplorantem, quantom in nobis est, placet nobis et ab hactenus procul dubio placuit, dum tamen id vel ipsius hic negotia patiantur. Ad haec audivisse te eredimus quod cum magnificus vir Ludovicus dux Bavarie discorditer in Romanum legem, electus ante obtentam ab apostolica sede approbationem et confirmationem ipsius indebite se immiscens administrationi ejusdem Regni atque Imperii, cujus regimen Imperio ipso vacante sicut vacare noscitur in presenti ad uos et predictam ecclesiam de jure noscitur pertinere, impertinenter nomen et titulum Regium sibi assumeret et jura dicti regni et Imperii occuparet, cin offensam dei, nostram et ecclesie prefate injuriam opprobrium pariter atque, damnum quamvis ad ipsum publica monitio nostra precederet ut infra certum competentem terminum sibi prefixum a prémissis desisteret et attemptata indebite revocaret. Quia tamen sic insania saevientis invaluit, quod hujusmodi nostra monitione contempta patenter adhaeret et favet nostris in Italia et ejusdem ecclesie rebellibus et hostibus publicis, sententialiter tamqam hereticis condempnatis contra ipsum ducem processum noviter fecimus, in quo cum prodolor tam exigente quam clamante justitia ex-communicavimus publice ac processus adhuc alios fecimus, ex quibus dampnandos et reprobos ausus suos salubriter actore domino reprimamus. Hec sane specialiter et succincte tibi presentibus in

3

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

timanda providimus ut ex illis attenta meditatione consideres et videas occultare injungendo te duci prefato cui et quali rebus sic extantibus te conjungis, ut honori et fame tue non detrahas et deum, nos ac ipsam ecclesiam in anime tue periculum non offenidas. Et quia Ven. fratri nostro Bartholomeo Episcopo Electensi et dilecto filio Bernardo Abbati Mon; sci Theofredi ordinis sci Benedicti Anicensis dioec. nunciis nostris exhibitoribus presentium quos ad partes ipsas transmittimus super his certa commisimus tibi ex parte nostra oretenus referenda. Rogando et hortando subjungimus ut ipsarum relatibus prebeas plenam fidem. Datum Avenione II. cal. Junii anno octavo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

16.

(907) Judicibus, Scabinis, Consulibus, Proconsulibus, Magistris Communi totique Universitati Colonienși. (ibid. Pag. LXXV.)}· Inter parentes et liberos insolubile vinculum amoris velut obtima médiátrix natura constituit sicque ipsos gratia mutue caritatis, alexit, quia se omni tempore diligunt et alternas vices in suis desideriis sibi reddunt. Sane vos, filii, sanctam Romanam ecclesiam matrem vestram sinceris affectibus continue diligentes, circa ejus placita landis non modice gloriam ex impenso nostre devotionis obsequio vel hactenus vendicastis, propter quod fiducialiter extimantes, quia tanquam viros note prudentie ac erga ipsam ecclesiam inextinguibili devotione ferventes, semper continuare preterita nos delectet; Universitatem vestram rogamus et hortamur attente, quatinus venerabili fratri nostro H. Archiepiscopo Coloniensi circa illa precipue, que honorem ecclesie predicte, respiciunt, pro nostra et apostolice sedis reverentia sic favorabiliter assistatis, quod propterea crescant laudis vestre preconia et preter premium retributionis eterne assint vobis in casibus ejusdem sedis presidia oportuna. Datum ut supra.

P

17.

(808) Episcopo Leodiensi. (ibid.)

Tam relatione dilecti filii nostri Johannis sancti Theodori diaconic Cardinalis quam specialis tui nuncii nuper ad curiam destinati gratanter audivimus, quod in servicium sancte Romane ecclesie contra hostes et rebelles ipsius partium Lombardie, quando et ubi magis placeret, nobis milicie tue subsidium cum centum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »