SOU 2005:018 Prospektansvar

Portada
Norstedts Juridik AB, 2005 - 151 páginas
0 Opiniones
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica

Dentro del libro

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Contenido

Sammanfattning
9
619
15
Utgångspunkter för prospektansvar
23
Utländsk rätt
31
Ansvar för emittenter säljare och andra som upprättar
57
Organföreträdarnas ansvar
75
Ansvar för andra medverkande
85
Skadestånd
97
Reklamation och preskription
107
Annan informationsgivning
113
Författningskommentar
125
Särskilt yttrande
139

Términos y frases comunes

Información bibliográfica