Imágenes de páginas
PDF
EPUB

96. 1693, 20 feb. ceptionis in Gallia.

Provincia PP. Recollectorum Immaculatae Conp. 415.

97. 1693, 22 feb. Actus submissionis et obedientiae eiusdem Provinciae Rmo P. Ministro Gli praestitus.

[ocr errors]

p. 416.

98. 1693, 28 feb. Provincia PP. Recollectorum Smi Sacramenti praestans obedientiam Rmo P. Ministro Gli, Smo D. N. Innocentio XII et Christianissimo Regi pro reunione Ordinis.

p. 416.

[blocks in formation]

-

100. 1693, 11 mart. Provincia PP. Recollectorum Britanniae Galp. 418.

liae.

[ocr errors]
[blocks in formation]

102. Memoriale momentosum ex parte Gallorum pro Capitulo Gli Ordinis S. Fr. celebrando Romae in festo Pentecostes anno 1688, traductum ex gallico in latinum, quantum ad electionem Ministri Glis Ordinis. p. 420.

103. Praetensiones PP. Recollectorum Gallorum.

p. 424.

104. Memoriale praesentatum Emmo Protectori nostro per R. P. Guardianum Aracoeli, praetendentem a natione Germano-Belgica subsidium annuale viginti scutorum.

p. 425.

105. Responsum P. Agentis Flandriae ad rescriptum pro R. A. P. Guardiano Aracoelitano nuper datum.

[blocks in formation]

106. Romana pecuniaria. Memoriale praesentatum Emmo D. Cardinali Cybo, Protectori nostro, per P. Agentem Flandriae.

[blocks in formation]

107. Articuli a PP. Leodiensibus propositi PP. Regiis aliisque Patribus Leodiensibus iis adhaerentibus ad conservandam pacem et tranquillitatem Provinciae.

p. 460.

108. 1692. Modificationes praefatorum articulorum a PP. Regiis et Leodiensibus eis adhaerentibus factae.

[blocks in formation]

Epistola Episcopi Leodiensis ad Ministrum Glem scripta, ut Commissarius nationalis Flandriae maneat pacificus. - p. 464.

110. Memoriale praesentatum S. Congregationi Episc. et Regul. per RR. PP. Diaz et Noriega praetendentes dilationem Capituli suae Provinciae S. Iacobi. p. 465.

[merged small][merged small][ocr errors]

Transumptum responsi quod dom. Nuntius Hispaniae dedit Emmo Cardinali Carpegna, S. Congregationis Praefecto, relate ad praeceptum eiusdem S. Congregationis, ne celebretur Capitulum Provinciae S. Iacobi quin primo praedicti PP. Diaz et Noriega con

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

112. Memoriale praesentatum S. Congregationi Episc. et Regul. per P. Procuratorem Glem Ordinis contradicentem supradictum Memoriale eidem Congregationi per PP. Diaz et Noriega praesentatum.

p. 468.

113. Aliud Memoriale supra idem negotium S. Congregationi praesentatum per P. Procuratorem Glem Ordinis. p. 470.

114. Aliud Memoriale supra idem negotium S. Congregationi praesentatum per P. Procuratorem Glem Ordinis.

p. 471.

115. Memoriale praesentatum S. Rituum Congregationi per R. P. Franciscum Diaz, petentem gratiam recitandi officium de Seraphico Doctore per anni circulum. - p. 472.

116. Memoriale praesentatum S. Rituum Congregationi per R. P. Procuratorem Glem Ordinis eidem S. Congregationi, repraesentantem nullum fratrem tractare posse negotium sine consensu officialis Curiae. - p. 473.

117. 1693, 13 iun. - Decretum S. Rituum Congregationis Ordini Fratr. Minor. concedentis gratiam recitandi de Seraphico Doctore per anni circulum, accedente consensu Patris Procuratoris Glis ex vi antecedentis repraesentationis.

p. 474.

Cf. AA SS iulii, III, 786.

118. Memoriale praesentatum Secretario S. Rituum Congregationis per Procuratorem Glem Ordinis, repraesentantem quod iuxta Ordinis statuta deleri debebat a decreto in causa Canonizationis B. Petri Regalado particula Procuratoris Glis Provinciarum Perui», et factum

[blocks in formation]

119. 1693, 11 iul. Decretum S. Rituum Congregationis in causa Canonizationis B. Petri Regalado.

P. 476.

120. Votum per R. P. Procuratorem Glem Ordinis super apostatis factum et Smo P. N. Innocentio XII repraesentatum.

p. 477.

121. Ordo a Smo D. N. Innocentio XII per suum Secretarium exhibitus Congregationis Concilii, ut [Procurator] suum votum praeberet super apostatis, et simul assisteret Congregationi Gli in conventu S. Mariae supra Minervam faciendae die 4 decembris. - p. 481.

122. 1692, 24 oct.

riae Praefecto.

p. 482.

Responsum R. P. Procuratoris S. Poenitentia

123. Oratio de Dominica Transfigurationis dicta ad S. Collegium per R. P. Procuratorem Glem Ordinis die [15] februarii 1693.

p. 483. 124. Memoriale Smo P. N. Innocentio XII praesentatum per R. P. Procuratorem Glem, Suae Sanctitati repraesentantem inconvenientia maxima erga dispensationem Patrum qui per biennium extiterunt Praelati Gles, officiales Curiae et Secretarii Gles, ut in Capitulo Gli proxime celebrando praetendere non possint Generalatum.

p. 484.

125. Memoriale praesentatum S. Congregationi Episc. et Regul. per P. Procuratorem Glem circa Collegii Missionum Sardiniae dependentiam. p. 485.

[ocr errors]

126. Informatio facta ad S. Congregationem Episc. et Regul. per P. Procuratorem Glem Ordinis circa supradictum Sardiniae Collegium. - p. 486.

127. Memoriale cum suo decreto S. Congregationi Episc. et Regul. praesentatum per P. Procuratorem Glem Ordinis, petentem quod Ministro Gli concederetur facultas eligendi in Guardianos conventuum Recollectorum Provinciae Aragoniae illos fratres, qui per biennium non fuerint commorati in Recollectione. p. 486.

128. 1693, 19 feb. Informatio facta ad S. Congregationem Episc. et Regul. per Emmum dom. Protectorem nostrum super Memoriali antecedenti. p. 488.

[ocr errors]

129. 1693, 12 mart. Decretum S. Congregationis Episc. et Regul. ad arbitrium Emmi dom. Protectoris remittentis facultatem Ministri Glis eligendi in Guardianos conventuum Recollectionis Aragoniae Provinciae illos fratres qui per biennium in illis non fuerint commorati. - p. 488.

130. 1693, 14 mart. Decretum Emmi Protectoris praefatam gratiam concedentis. p. 488.

131. 1693, 15 aug.

Breve Innocentii confirmantis statuta in conventibus Recollectionis Tertii Ordinis Provinciae Bethicae observanda. - p. 489.

Chron. III (1) 352.

132. 1693, iul.

-

Litterae patentes R. P. Procuratoris Glis Collegii S. Isidori circa computos Guardiani eiusdem Collegii.

[ocr errors]

p. 491.

133. 1693, 2 oct. Litterae patentes Guardianis et Discretis Collegii Pragensis, in quibus per R. P. Procuratorem Glem praecipiuntur aliqua in ipso Collegio observanda. - p. 495.

134. 1692, 27 mart.

Decretum S. Congregationis in causa Provinciae Aragoniae vertente inter Patres Iosephum Gallach et Hernandez ex una et Patrem Lamban ex altera.

135. 1693, 13 mart.

[ocr errors]

p. 497.

Memoriale cum decreto Emmi Protectoris declarantis solum ex-Custodibus competere ius subrogandi, licet ex-Diffinitores antiquiores sint. p. 498.

136. Informatio Procuratoris Glis ad Emmum Protectorem supra praecedens Memoriale. p. 501.

137. 1693, 8 aug.

Decretum S. Congregationis in causa Toletana vertente inter P. Sacedón ex una et P. Leganés ex altera.

[blocks in formation]

138. Iuridica consideratio facta per R. P. Ludovicum Ameno super statu periculoso in quo versantur Fratres Minores Regularis ac Stric

tioris Observantiae Galliarum Provinciarum post earum subtractionem ab obedientia Ministri Glis.

nem.

p. 504.

139. Numeri citationum praecedentis scripturae iuxta suum ordip. 544.

140. Initium litis inter fr. Hyacinthum Hernandez, Ministrum Provincialem Provinciae Aragoniae et P. fr. Ioseph Gallach, ex-Ministrum Prov. eiusdem Provinciae, ex una parte, et P. fr. Ioannem Basilium Lamban, ex-Vic. Prov., ex altera circa praecedentiam quam dictus Pater praetendebat vi cuiusdam Brevis Alexandri VIII (ital.). - p. 559.

De fr. Hernandez cf. Chron. III (1) 357, 417.

141. Memoriale supra memorata lite S. Congregationi Episc. et Regul. praesentatum a PP. fr. Hyacintho Hernandez et fr. Ioseph Gallach (ital.). - p. 564.

142. 1692, 1693.

Summarium praedictae causae de Vicario Provinciali. (Decretum S. Congregationis super hac lite invenies ad p. 497). - p. 570.

143. Initium litis circa praecedentiam P. Sacerdón contra P. Leganés in S. Congr. Episc. et Regul., Ponente Emmo dom. Cardinale Carafa (ital.).

p. 575.

144. Memoriale super praedicta lite S. Congregationi Episc. et Regul. praesentatum (ital.).

p. 581.

145. Summarium praesentatum S. Congregationi Episc. et Regul., Ponente Emmo dom. Cardinale Carpegna (ital.). - p. 589.

146. 1692, 1 nov. - Votum Emmi Protectoris in eadem causa. - p. 590.

147. Responsum cum suo summario Patris Leganés contra P. Sacerdón supra eamdem litem Emmo dom. Cardinali Carafa praesentatum. - p. 600.

148. Summarium, Toletana, praecedentiarum. p. 609.

149. Memoriale ad S. Congregationem factum et praesentatum per R. P. Procuratorem Glem in appellatione denuo facta a P. Leganés ad eandem S. Congregationem.

150. 1692.

p. 612.

Memoriale praesentatum per Rmos Patres Generales et Procuratores Gles Religionum ad S. Congregationem Concilii Urbis et Orbis, moderationis Decretorum de Regularibus apostatis et eiectis. - p. 620.

151. 1691, 1 dec.

Edictum super reditu religiosorum apostatarum

et fugitivorum ad eorum cuiuslibet Religionem ac poenarum et poenitentiarum condonatione.

p. 653.

(Continuabitur).

P. IOSEPH M. POU Y MARTÍ, O. F. M.

CHRONICA

CHRONIQUE ETRANGÈRE, 1921-1924.

AUTRICHE. Il a déjà été rendu compte des deux traductions de Fioretti parues en 1921, l'une à Vienne, l'autre à Innsbruck; v. AFH XV, 525-9.

*** La Vie de S. François par le Rev.me P. Bernhard Christen d'Andermatt, Ministre général des RR. PP. Capucins († 1909), traduite en plusieurs langues (v. AFH II, 534), vient de paraître en troisième édition: P. BERNHARD CHRISTEN, Leben des heiligen Franziskus von Assisi, neubearbeitet von Dr. P. HILARIN FELDER, Kapuziner, Innsbruck, Felizian Rauch, 1922; in-8°, 464 pp., illustré; (GM. 4,00). - La Ire édition a paru, ibidem 1899 [sic; non pas en 1898], in-8°, VIII, 366 pp.; la II ibid. 1902; XII, 480 pp. Le R. P. Hilarin Felder, dont tous connaissent la compétence (v. AFH XVII, 433 ss.), chargé de soigner la III édition, a voulu maintenir (4), par piété envers l'auteur, le caractère primitif de cette Vie, avant tout « œuvre d'édification », mais aussi biographie véridique» (4). Il a dû néanmoins remanier beaucoup de passages, voire des chapitres entiers (chap. 25: Les Clarisses; ch. 27: Retour de S. François de l'Orient en 1220; ch. 29: Le Tiers Ordre; ch. 37-39: La règle de 1223, les stigmates et les dernières années du Saint); il a supprimé, tout court, l'ancien chap. 29 sur: Fr. Elie. Les citations des anciennes légendes, le P. H. F. les a retouchées d'après des éditions plus récentes, etc. Certes l'édition originale, trop calquée sur Wadding, réclamait de sérieux remaniements. « Tâche délicate » (9): la mise au point de cette vie trop traditionelle elle l'était sans doute; mais le P. H. F. a su s'en acquitter avec autant de dévouement que de discernement, et avec pleine connaissance de cause.

** P. ANTON LUDEWIG, S. I., Das ehemalige Klarissenkloster in Valduna. Mit 36 Abbildungen, Valduna (Vorarlberg), im Verlage der Wohltätigkeitsanstalt, 1922; gr. in-8, XVI, 372 pp. (GM. 10, 00; relié). - Beau papier, belles et nombreuses illustrations (36), exposé clair et adroit (p. 1-233) appuyé sur une forte documentation et un riche recueil de pièces justificatives, vrai cartulaire de l'ancien monastère (p. 234-366; 173 numéros), enfin bonne table alphabétique (368-72), voilà autant de titres d'éloges mérités par l'auteur de cette savante monographie. Le R. P. A. Ludewig, S. I., y décrit l'histoire détaillée du monastère des Clarisses de Valduna, qui exista de 1402 à 1782,

« AnteriorContinuar »