Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ruerunt, salvis tamen omnibus; quod non absque miraculo evenisse nullus est qui non iudicaverit. Coenobium istud auctoritate Innocentii XI, ad instantiam diffinitorii provinciae S.mi Sacramenti et consensu R.mi P. Francisci-Mariae de Rhini ministri generalis, anno 1676, die 17 augusti, sub regimine episcopi Sarlatensi[s] remissum est.

De monasterio monialium S. Clarae in castro de Casseriis dioecesis S. Papuli. Cap. 22.

Cum monasterium de Casseriis (1), de quo Wadding us, tom. 3, an. 1345, n. 14, multum esset relaxatum in disciplina regulari, illmus Carolus de Montchal, archiepiscopus Tolosanus, et Bernardus Lespricets, episcopus S. Papuli, commissarii regii, et R. P. [Bernardus] Jourdain commissarius et visitator apostolicus super provinciam Aquitaniae recentioris (2), ad reformationem introducendam ordinaverunt 4 septembris anni 1644, quod quamprimum fieri posset moniales Tolosam transportarentur secundum decreta concilii Tridentini (3) praecipientis transferri in urbes monasteria [p. 40] campestria, et quod interim quatuor moniales ex aliquo monasterio reformato huc advocarentur, quarum una foret abbatissa, altera magistra novitiorum et duae reliquae ianitrices. In executionem vero dictae ordinationis 2 die augusti anni 1646 moniales dicti monasterii canonice elegerunt in abbatissam rev. matrem Catharinam a Portu, monasterii S. Clarae Moyssacensi[s] in dioecesi Cadurcensi professam, quae ab illustri dom. Carolo Descoubleau (4), marchione de Sourdis, qui. per uxorem suam comitissam de Carmain et baronissam Sancti Foelicis ius patronatus possidet, fuit in abbatissam perpetuam confirmatam die 3 septembris anni 1647.

Cum vero maior pars monialium reformationi esset adversa, anno 1649 propria auctoritate aliam abbatissam sibi delegerunt et praedictam Catharinam ac socias tam crudeliter vexaverunt ut provincialis coactus fuerit illas e monasterio extrahere ut a persecutione liberaret, et ad urbem Sanfoelicem (5) transferre, dum translatio totalis fieri posset. Tandem anno 1656, iubente christianissimo rege Ludovico 14, annuente ill.mo archiepiscopo Tolosano Carolo de Montchal, approbante dicto fundatore et consentientibus capitolinis Tolosatibus, dicta Catharina cum tribus sociis et aliis quatuor ex monasterio de Casseriis Tolosam translata est, ut novum monasterium ibi construeret sub eodem titulo, nomine et fundatore, suppresso illo primo in vico de Casseriis constituto. Et de facto construxit intra parochiam S. Petri, ita quod die 12 aprilis anni 1657 capella ibi benedicta est per dom. Dufour, vicarium genera

(1) Les Casses (Aude), cant. de Castelnaudary. Quae narrat auctor noster circa monasterium de Casseriis optime quadrant cum AFH I, 637 sq. (Cf. O. Ransan, Aquitaine Séraphique, IV, 91, 116 sq.

(3) Sessio XXV: De reg. et monial., c. 5.

(4) Cod. Delcoubleau.

(3) Saint-Félix (H. Garonne), cant. de Revel, arr. de Villefranche.

lem ilmi archiepiscopi Tolosani, et die 3a iulii anni 1660 illmus Petrus de Marcha, archiepiscopus Tolosanus, licentiam ipsi concessit novitias quas induerat ad professionem admittendi.

Quia vero moniales, quae in loco de Casseriis remanserant, non minus translationi quam reformationi resistebant et contra supra ordinata in curia regia litigabant, 15 maii anni 1662 serenissimus ac piissimus princeps de Conti, tunc Occitaniae prorex, cum dominis de Boisset et de Catellam in parlamento Tolosano senatoribus, convocatis (1) in ipsorum iudicium partibus, ordinavit quod redditus annui dicti monasterii aequaliter dividerentur inter moniales quae in antiquo monasterio remanserant et alias quae novum construxerant, ita tamen quod in primo nullae ad novitiatum admitterentur, sed per decessum antiquarum translatio totalis fieret ad modernam domum. Quae ordinatio executioni demandata est et per arrestum parlamenti Parisiensis confirmata 16 septembris 1663. Et usque nunc observatur. Sed per istam translationem novum monasterium sub iurisdictione archiepiscopi Tolosani remis

sum est.

P. FERDINANDUS M. DELORME, O. F. M.

(1) Cod. senatores convocantibus.

CODICOGRAPHIA

INDEX REGESTORUM FAMILIAE ULTRAMONTANAE

(Saec. XVI et XVII)

(Continuatio) (*).

Registrum XII:

152. 1693, 23 maii. Breve Innocentii XII, in quo Ministris provincialibus Tertii Ordinis Portugalliae Provinciae dispensatur Caput VIII eorum Regulae praecipientis Ministros Provinciales in suo triennali gubernio ter visitare debere omnes conventus suae Provinciae.

153. 1692, 3 oct.

[ocr errors]

p. 655.

Memoriale cum suo Decreto S. Congregationis Episc. et Regul. decernentis observantiam Brevis Clementis X erga habitus retentos.

p. 658.

Cf. AFH XVI 202 n. 20.

154. 1692, 21 nov. Supplex libellus cum suo Decreto S. Congregationis Episc. et Regul., illum ad arbitrium Emmi Protectoris remittentis, circa praetensionem Abbatissae conventus villae de Setubal petentis confessores eiusdem conventus solum Ministrum Glem nominare et eligere posse. p. 659.

155. 1692, 2 dec. Decretum Emmi Protectoris praedictum supplicem libellum ad arbitrium Ministri Glis remittentis.

[ocr errors]

p. 660.

156. 1693, 5 iun. Memoriale cum suo Decreto S. Congregationis Episc. et Regul. confirmantis municipalia statuta in tribus conventibus Recollectionis in Provincia Bethicae Tertii Ordinis noviter erectis observanda. p. 661.

Chron. III (1) 352.

[ocr errors]

157. 1692, 14 nov. Memoriale cum suo decreto S. Congregationis Episc. et Regul. reducentis Seminarium Missionum Ocier Provinciae Sardiniae ad obedientiam Ministri Glis, consentiente Min. Gli. p. 665.

(*) Cf. AFH XI, 491-536; XII, 264-288; XIII, 215-237; XIV, 498-513; XVI, 200-218; XVII, 266-274, 415-424; XVIII, 130-40.

Archivum Franciscanum Historicum. AN. XVIII.

17

158. 1692, 24 maii.

Litterae commissoriales ad instantiam Ministri Provincialis Tertii Ordinis Provinciae Legionensis concessae a Smo D. N. Innocentio XII supra praetensionem beneficiorum villae de Mellid. p. 667.

159. Pro Provincia S. Antonii in Artesia PP. Recollectorum aliqua scitu digna, quae evenerunt ab erectione eiusdem, quae fuit anno 1667. - p. 669.

Cf. Gub. IV 400.

160. 1667, 19 sep. Breve Clementis IX, erigentis in Provinciam, Provinciam S. Antonii in Artesia. p. 670.

BR XVII 570; Gub. IV 400; cf. AFH XIV 501 n. 35.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

162. 1668, 5 iul. Aliud eiusdem Revmi Decretum in Brevis Apostolici supplementum. p. 671.

163. Foedus ambarum Provinciarum, scilicet Provinciae Patrum Recollectorum S. Dionysii in Gallia cum praefata Provincia S. Antonii in Artesia.

p. 672.

[blocks in formation]

166. 1685, 7 iul.

Epistola Rmi P. Generalis Petri Marini de Sormano ad P. Ferdinandum D' Henin, Commissarium extraordinarium praefatae S. Antonii Provinciae.

--

p. 678.

167. 1685, 21 dec. Decretum Rmi P. Generalis prohibentis omnibus Commissariis, ne cognoscant de negotiis P. Archangeli. - p. 678.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Memoriale Smo P. N. praesentatum per Procuratorem praefatae S. Antonii Provinciae. p. 681.

171. 1693. Informatio P. Procuratoris Ordinis ad Sanctissimum facta supra praecedens Memoriale.

[blocks in formation]

172. 1693. Memoriale Smo praesentatum per P. fr. Iosephum Roland Bertin, S. Sanct. repraesentantem multa scitu digna.

173. 1693, apr.

-

p. 683.

Votum et informatio R. P. Procuratoris Glis. Votum et informatio Emmi Protectoris nostri ad S. Congregationem Episc. supra idem Memoriale. - p. 684.

174. 1693, oct. Memoriale cum Decreto S. Congregationis de ordine Smi Innocentii XII remittentis controversias exortas super divisione praefatae Provinciae S. Antonii in Artesia ad Capitulum Generale proximo celebrandum. p. 686.

175. 1690, 29 nov. Epistola ad S. Congregationem Episc. et Regul. scripta per P. fr. Iosephum de Burgos, Provinciae Limensis alumnum, in qua inter alia S. Congregationi repraesentat Commissarium Glem Peruanum non observasse Breve Innocentii in distributione officiorum. - p. 692.

176. 1691, 17 sep. Epistola per Iacobum Angliae Regem scripta ad Smum Innocentium XII, petentem quod fratres Hiberni, absente Generali, habeant Commissarium Visitatorem, qui illos in his partibus gubernet et a Collegio eiiciatur quilibet extraneus.

[ocr errors]

p. 695.

177. 1691, 24 dec. Repraesentatio ad Emmum Cardinalem Cybo, Protectorem nostrum, facta de ipsius nomine per A. R. P. Procuratorem Glem super antecedens petitum ab Angliae Rege.

[ocr errors]
[ocr errors]

p. 697.

178. 1692, 24 ian. Litterae patentes, quibus praecipiuntur fratribus Hibernis Collegii Pragensis aliqua ad rectum regimen et perfectiorem statutorum observantiam pertinentia.

[ocr errors]

p. 699.

179. 1692, 8 ian. Litterae patentes, quibus praecipiuntur Guardiano et fratribus conventus Capranicae aliqua ad rectum gubernium et observantiam statutorum et regulae pertinentia.

p. 702.

180. Litterae patentes, in quibus fratribus Hibernis Collegii Pragensis praecipiuntur aliqua ad rectum gubernium et observantiam statutorum et regulae pertinentia.

[ocr errors]

p. 707.

181. 1692, 1 nov. Decretum Emmi d. Cardinalis Cybo, Protectoris nostri, confirmans statuta supradicta Collegii Pragensis.

p. 723.

182. Repraesentatio ad Emmum facta per Procuratorem Glem supra eventus Collegii Pragensis.

p. 724.

183. Informatio ad Emmum facta per Procuratorem Glem a Patribus Mariano MacNamarra et Neill ipsi Emmo scripta.

[blocks in formation]

184. Causa amissionis Seminarii archiepiscopalis Pragae ex litteris ipsius Archiepiscopi Prag. et aliis certae fidei monumentis eruta. - p. 728. 185. 1692, 8 nov. Responsum Archiepiscopi Pragensis ad Emmum Cardinalem Cybo, Ordinis Ser. Protectorem zėlantissimum.

[blocks in formation]

186. 1692, 12 nov. Responsum eiusdem Archiepiscopi Pragensis in eadem materia ad Emmum d. Cardinalem Spada, Status Pontificii Secretarium.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »