Imágenes de páginas
PDF
EPUB

189. Epistola per Archiepiscopum Pragensem scripta ad PP. Hibernos Pragae commorantes.

p. 744.

[blocks in formation]

191. Sententia et resolutio visitationis, modus exequendi cum ingenti scandalo Magnatum et Praelatorum Regni.

[ocr errors]

p. 749.

192. 1691. Testimonia excellmorum Doctorum Medicinae Universitatis Pragensis pro valetudinario P. Bonaventurae O'Flyn. - p. 753. Epistola per Comitem de Sternberg scripta ad

193. 1693, 26 ian. Procuratorem Glem Ordinis.

p. 757.

194. 1691. Marianus cum suis incipit novitates Professorum Seminarii, de quibus Archiepiscopus cum suis litteris, et quae ultimatae erant causa resolutionis Archiepiscopi et amissionis Seminarii. – p. 758. 195. 1691. Marianus cum suis movet alias lites et exitat Archiepiscopum Pragensem in ordine ad has omnes dispositiones a se primo incoeptas. p. 759.

196. 1692, 16 feb.

scopum Pragensem.

197. 1692.

[blocks in formation]

Marianus cum suis resistit pertinaciter aliis mandatis Superioris Glis et Emmi d. Protectoris.

[blocks in formation]

Epistola ad Emmum Protectorem scripta per

R. P. Amandum Herman, Ex-Provincialem Bohemiae et Visitatorem Patrum Hibernorum Pragae.

[blocks in formation]

De Fr. Hermano cf. Chron. III (1) 461.

200. Emmus d. Protector suum patrocinium interponit contra resistentiam Mariani pro conservatione Seminarii.

[blocks in formation]

201. 1692, 27 iun. - Epistola ad Archiepiscopum Pragensem scripta per Emmum Protectorem.

[blocks in formation]

202. 1692, 25 iul. Responsum Archiep. Pragensis ad epistolam Emmi nostri Protectoris.

[blocks in formation]

204. Epilogus concludens veram causam ex fide Archiepiscopi. - p. 775.

[blocks in formation]

205. Reflexio de novitatibus praeiudiciosis.
206. Reflexio de quaerelis notatis ab Archiepiscopo.
207. Reflexio de mutabilitate notata ab Archiepiscopo.
208. Reflexio de praetensione iuris.

[blocks in formation]

209. Reflexio de admonitionibus notatis ab Archiepiscopo. - p. 780. 210. 1693, 10 maii. Transumptum informationis factae a Rmo P. nostro Ministro Gli circa idoneitatem vel indignitatem electorum in Provincialem, Custodem et Diffinitores Provinciae S. Ioannis Baptistae regni Valentiae. p. 784.

211. 1693, 30 maii.

[ocr errors]

Subiecta idonea, ut in Ministrum Provincialem praefatae S. Ioannis Baptistae Provinciae eligi possint, sunt hic a P. Visitatore signata.

p. 788.

212. 1693. Allegationes super cassata electione P. fr. Michaelis Misson in Ministrum Provincialem Provinciae Discalceatorum S. Ioannis Baptistae a Rmo Ioanne Alvin, Ministro Gli totius Ordinis, et super creatione P. fr. Ioseph, Ex-Provincialis dictae Provinciae, in memoratum Ministrum facta ab eodem Rmo per ius devolutum ob culpam vocalium, qui scienter elegerunt indignum. - p. 801.

213. Factum praedictae causae.

p. 809.

214. Additio ex abundanti pro iure devoluto.

p. 812.

215. Pro infirmanda electione P. fr. Michaelis Misson in Ministrum Provincialem Provinciae Discalceatorum S. Ioannis Baptistae et pro iure devoluto ad Rmum P. Ministrum Glem. - p. 814.

216. 1693, 15 apr.

[ocr errors]

Breve Innocentii XII P. Agenti Galliae ob suos lavores concedentis suffragium in Capitulo Gli Victoriae proxime celebrando.

p. 822.

217. Lis et controversia orta inter PP. Antonium a S. Thoma, Ioannem a S. Spiritu et alios ex una, contra P. Nicolaum a Plagis, Provincialem noviter electum et P. Ioannem a Praesentatione aliosve ex alia, super celebratione Capituli Portugalliae Provinciae in conventu S. Francisci de Santaren die 28 iunii 1692, praesidente in eo R. P. Thoma a S. Francisco. p. 824.

Circa hunc et sequentes articulos, cf. Fr. Ferd. da Soledade, Hist.
Seraf. Chronologica da Ordem de S. Francisco na Prov. de Portugal,
V part., I. V, c. 16, Lisboa 1721, p. 889.

218. Memoriale praesentatum S. Congregationi Episc. et Regul. per PP. Antonium a S. Thoma, Ioannem a Spiritu Santo et alios Portugalliae Provinciae. p. 824.

219. Informatio ad S. Congregationem facta per R. P. Procuratorem Glem Ordinis super antecedens Memoriale.

p. 826.

220. Memoriale ad S. Congregationem Episc. et Regul. praesentatum per P. fr. Nicolaum a Plagis et alios Portugalliae Provinciae super electionem Provincialatus a Rmo noviter factam.

p. 828.

221. Instrumentum in antecedenti Memoriali insertum et ad eandem S. Congregationem praesentatum, in quo P. Nicolaus manifestat violentiam renuntiationis sui Provincialatus.

p. 830.

222. 1693, 28 iun. Informatio R. P. Procuratoris Glis ad Emmum Protectorem facta, in qua refert veritatem totius facti praedicti Capituli Portugalliae Provinciae.

[ocr errors]

p. 831.

223. Memoriale praesentatum ad S. Congregationem per P. Augustinum de Rosario, Ministrum Provincialem Portugalliae Provinciae a Rmo Generali iure devolutivo noviter electum.

p. 835.

224. Memoriale praesentatum Smo P. N. Innocentio XII per P. Procuratorem Glem Ordinis pro actuali dependentia Portugalliae Provinciae. p. 836.

225. Libellus R. P. Procuratoris Glis, in quo Smo P. N. Innocentio XII repraesentatur auctoritas a diversis Summis Pontificibus Superioribus Generalibus in similibus casibus concessa.

p. 837.

226. 1692, 16 dec. Copia authentica confessionis P. fr. Nicolai a Plagis, Provincialis dictae Provinciae Portugalliae, extracta de mandato nostri Rmi P. Generalis ex actis in causa super nullitatem sue electionis ex multiplici capite inhabilitatis.

p. 838.

227. 1692, 19 dec. Consultum Patrum trium Provinciarum super nullitate Provincialis electi in Portugallia.

[blocks in formation]
[ocr errors]

p. 855.

Consultum iuridicum super nullitate Provincialis Por

[blocks in formation]

Sententia super nullitate electionis fr. Nicolai p. 863.

de Plagis in Ministrum Provincialem.

[blocks in formation]

Sententia nullitatis Diffinitorii. - p. 907.

234. 1693. Concordatum primum inter Patres Provinciae Flandriae Recollectos Regis Catholici dictioni subditos ex una, et ex patria Leodiensi oriundos ex altera parte.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Compromissum R. P. Procuratori Gli factum

per PP. Provinciae Flandriae Regi Catholico subditos.

[blocks in formation]

237. Concordatum secundum inter PP. Provinciae Flandriae Regios nuncupatos ex una et Leodienses ex altera parte cum decreto Emmi Protectoris pro praesidentia R. Patris de Salengre in Capitulo Provinciali. p. 915.

[blocks in formation]

239. 1691. Causa Tyrensis, consecrationis P. Iuliani Ramirez, coram Sacra Congregatione Concilii (typis impressum).

p. 920.

240. 1691. Prosequitur eadem causa Tyrensis Consecrationis in quodam Memoriali repraesentata (impr.). p. 948.

241. 1691. S. Congregatio Concilii: Tyrensis Consecrationis pro Ordine Minorum S. Fr. de Observantia contra P. Iulianum Ramirez, eiusdem Ordinis religiosum (impr.). – p. 971.

242. 1691. Summarium extractum Litterarum Patriarchae Maronitarum ab Illmo d. Secretario Congregationi de Propaganda Fide transmissum (impr.). p. 972.

243. 1692.

Summarium ad S. Congregationem Concilii: Tyrensis pro Ordine Minorum Observantiae contra P. Ramirez (impr. ital.). p. 982.

244. 1691.

-

Memoriale ad S. Congregationem Concilii: Tyrensis pro Ordine Minorum Observantiae contra P. Ramirez (impr. ital.). p. 985.

245. Causa Calaritana pro RR. PP. Ordinis Min. de Observantia S. Fr. civitatis Calaris contra Tertiarios saeculares eorumque congregationes et officiales (impr.). - p. 991.

246. 1692, 14 mart. Decisio Rotalis in causa Calaritana contra Tertiarios Saeculares.

[ocr errors]

p. 1003.

[blocks in formation]

249. 1694. S. Concilii, Urbis et Orbis, moderationis decretorum de Regularibus apostatis et eiectis (impr.). - p. 1031.

Cf. Chron. III (1) 338.

(Continuabitur).

P. IOSEPH M. Por Y MARTÍ, O. F. M.

BIBLIOGRAPHIA

1. Mandic, Dominicus, O. F. M. De Protoregula Ordinis Fratrum Minorum. Dissertatio inauguralis quam ad doctoratus lauream obtinendam facultati theologicae Friburgi Helvetiorum praesentavit. Mostar, typis typographiae croaticae Franciscanae Provinciae, 1923. In-8°; [11], 48 pp.

2. Idem.

-

De legislatione antiqua Ordinis Fratrum Minorum. Volumen I. Legislatio franciscana ab an. 1210-1221, critice indagavit, digessitque. Ibidem 1924. In-8°; xvi, 140 pp. (15 Lib. ital.). (Editiones Academiae Theologicae Croatarum.

[ocr errors]

Series scientifica, vol. II).

-

3. Pessina, Enrico. Cronografia Francescana. Esposizione storicocronologica della vita di S. Francesco d'Assisi, 1182-1226.

[ocr errors]

S. Maria Capua Vetere, Casa editrice La Fiaccola; Napoli, tipografia Vitale, 1918. - In-12°; 36 pp. - (2 Lib.).

1. Auctor, « Provinciae Hercegovinae in Iugoslavia alumnus », opusculum prius exaravit qua thesim doctoratus theologiae obtinendi in universitate Friburgensi Helv. Libellus iste [= A] p. [11] indicem specialem rerum praebet, deinde omnino cum parte operis maioris (= B] consonat; A p. 1 B p. XVI: Signa sive sigla operum saepius laudatorum; A p. 3-43 B p. 3-44 (tres enim lineae B p. 44, in A p. 43 subditae sunt); A p. 44-8 B p. 121-5 (paucis omissis). Quae notamina, ut bibliographiae fiat satis, quoad dissertationem sufficiunt.

=

«

2. Opus maius, dicatum Em.mo Cardinali Franc. Ehrle, S. I., <antiquitatum Ordinis Minorum indagatori meritissimo, disceptatione bipartita constat. In priore auctor agit: « De Protoregula Minorum » (1-44) in altera: « De Regula prima» (45-120), scilicet de ea quae communiter dicitur anni 1221. Succedit « Appendix (121-5), in qua textum Protoregulae a se post minutas discussiones e Regula I enucleatum tandem lectori anhelanti A. proponit (122-3); demum in « Conclusione » (126-9) conspectum syntheticum investigationum suarum brevibus perstringit.

R. P. Dr. DOM. MANDIĆ opus insigne hermeneuticae historicae peregit, auctorum saeculi XIII locos non ignotos diligenter congerens, perspicaciterque digerens, quos methodo critica probata discutit, ut certo (quoad eius fieri potest) termino temporis facta quaedam et Regulae particulas affigat, evolutionem Protoregulae in Regulam primam collustrans. Interpretatio analytica fontium, respectu habito ad scriptorum moderni temporis placita, operis huius indolem criticam constituit, gradatim et perite

« AnteriorContinuar »