Imágenes de páginas
PDF
EPUB

INDEX REGESTORUM FAMILIAE ULTRAMONTANAE

(Saec. XVI et XVII)

(Continuatio) (*).

Registrum XIII (1).

Regestum Generale Ordinis Seraphici in Romana Curia spectans ad Ultramontanam Familiam et continens fidelissime quae acta sunt a die ultima Octobris anni 1693, sedente in Cathedra D. Petri totius Ecclesiae Summo Pontifice SSmo Innocentio XII; in Hispaniarum regnis Carolo 2o, Magno et Pio, regnante; Protectore Ordinis Em. Dno Cardinali Cibo; Rmo P. F. Ioanne Alvin, totius Ordinis Minorum Ministro Generali et P. F. Antonio de Ledesma, Procuratore Generali.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(*) Cf. AFH XI, 491-536; XII, 264-288; XIII, 215-237; XIV, 498-513; XVI, 200-218; XVII, 266-274, 415-424; XVIII, 130-40; 265-71.

(1) Post titulum haec inveniuntur verba Tomus XIII, scriptus et exaratus sub R. A. P. Fr. Antonio de Ledesma, Lector Iub., S. Inquisitionis in Hispan. regnis Qualificatore, archiepiscopatus Hispalensis Examinatore Synodali, S. Prov. Angelorum Strict. Obs. Ex-Provinciali ac Patre et in hac Romana Curia totius Ordinis Procuratore Gli, a fr. Ioanne de Alcudia, Praedicatore Iubilato, in conventibus S. Ant. de Lora et Iesus Mariae de Fuente Obejuna in praedicta alma Angelorum Prov. Strict. Obs. Ex Guardiano et huius Romanae Curiae Secretario Gli. Ab anno 1693, prima die Novembris, usque ad quartam diem Ianuarii 1695..

Archivum Franciscanum Historicum.

AN. XVIII.

37

6. 1693, 8 dec. Litterae patentes institutionis R. P. Procuratoris Glis in praelatum et Commissarium Delegatum Collegii Imm. Conceptionis PP. Hibernorum Pragae. f. 3.

7. Memoriale praesentatum per fr. Franciscum Martinez, Prov. Granatensis, S. Congregationi Episc. et Reg. - f. 4.

[blocks in formation]

10. Memoriale praesentatum per P. fr. Ioseph Bertin, Prov. Recoll. S. Antonii in Artesia, ab Emmo Protectore petentem facultatem accedendi ad Capitulum Gle. f. 4.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

13. Narratio facti sororis Mariae Theresiae de Silva, filiae Ducis del Infantado et Pastrana, monachae professae in conventu Conceptionis Franciscanae Matritensis (hisp.). - f. 5.

14. 1693, 22 oct.

-

Memoriale praesentatum SS. D. N. Innocentio XII

per abbatissam et moniales supradicti conventus (hisp.). – f. 5.

15. 1693, dec. Breve expeditum a SS. D. N. Innoc. XII, in quo controversia dirimitur. f. 8.

16. 1693, 18 dec.

Decretum S. Congr. Episc. et Reg. circa petitionem P. fr. Mauritii a S. Antonio, Prov. Concept. Fluminis de lanerio. f. 9.

17. Memoriale praesentatum per fr. Ludovicum a S. Ioseph, Prov. Algarviorum. f. 9.

De hoc viro cf.

18. 1694, 16 ian.

19. 1694, 17 ian. f. 10.

Decretum.

20. 1694, 9 ian.

[ocr errors][merged small]

Decretum S. Congr. circa hoc Memoriale. f. 10.
Litterae P. Procuratoris Glis iuxta praedictum

Decretum S. Poenitentiariae circa petitionem fr. Francisci Cano, clerici Prov. Sardiniae. f. 10.

21. 1694, 13 ian. Decretum. - f. 11.

22. 1694, 25 ian.

[ocr errors]

Decretum Emmi Protectoris circa praefatuin

Decretum Emmi Protectoris circa petitionem aliquorum religiosorum Prov. Sardiniae pro erigenda fabrica panni vulgo sayal, in praedicta Provincia. f. 11.

23. 1694, 16 febr.

Constitutio moderatoria facultatum Protectorum Ordinum Regularium per SS. D. N. Innocentium XII. - f. 12. BR XX 594: Chron. III (1) 347; BD III 26, sed falso anno 1693.

24. Referuntur aliqua quae circa praedictam Constitutionem occurrerunt. · f. 19.

-

25. 1694, 7 apr. Statutum seu Constitutio Apostolica SS. D. N. Innocentii XII, decernens quod de caetero Procurator Glis Provinciarum Reformatarum in Capitulo Gli de sexennio in sexennium eligatur. - f. 19. BR XX 617, sed 6 apr.; Chron. III (1) 354.

26. 1694, 10 apr. Motus proprius SS. D. N. Innoc. XII, quo decernitur officiales Curiae eligi debere a Capitulo Gli. - f. 21.

BR XX 619, sed 6 apr.; Chron. III (1) 355.

27. Memoriale SSmo praesentatum, in quo proponuntur aliqua dubia resultantia ex Bulla Moderatoria. f. 23.

28. 1694, 24 apr.

Decretum S. Congr., quo resolutio praefatorum

[blocks in formation]

seu directiones pro institutione conventus Patrum secessus. - f. 25. BR XVII 56; Chron. III (1) 291.

30. 1682, 20 apr.

Constitutio SS. D. N. Innocentii XI eadem

confirmans et extendens ad alios conventus secessus. f. 27.

Chron. III (1) 293.

31. 1694, 1 maii.

-

Constitutio SS. D. N. Innoc. XII, substituens

et subrogans Ministrum Glem in locum Emmi Protectoris quo ad facultates super gubernio Patrum secessus. f. 31.

32. Memoriale praesentatum Illmo D. Auditori Suae Sanctitatis, ut Sacra Congregatio Episc. et Reg. admitteret informationes a solo P. Procuratore exhibitas. f. 32.

33. 1694, 27 mar. Memoriale ad S. Congr. Rituum et ipsius decretum, ut in primo Ordine recitentur officia Sanctorum ac Beatorum Tertii Ordinis sub ritu quo in Tertio Ordine recitantur. f. 33.

34. 1694, 5 iun. Indulgentia pro conventu mon. S. Clarae oppidi de Cazalla, Prov. Angelorum, die dom. infra oct. Visit. B. M. V. f. 34. 35. Lis Provinciae S. Ioannis Baptistae Discalceatorum regni Valentiae. f. 35.

36. Memoriale fr. Michaelis Misson, electi Ministri Prov. Provinciae S. Ioannis B. Discal. regni Valentiae; cum Rmo P. Io. Alvin, Min. Gli, et P. Ioseph Lloris (hisp.). - f. 36.

f. 44.

37. Petitio P. Lloris ad Illmum D. Nuntium Hispaniae (hisp.). - f. 42. 38. Memoriale P. Procuratoris Glis SSmo praesentatum. f. 44. 39. Informationes P. Procuratoris Glis ad Em Protectorem. 40. Memoriale P. Procuratoris Glis ad Congreg. Regularium. - f. 45. 41. Informatio P. Procuratoris Glis ad Emmum Protectorem. f. 46. 42. 1694. Memoriale P. Sanctae Mariae ad SSmum (ital.). – f. 47.

[blocks in formation]

f. 49.

44. Certificatio P. Ioannis a S. Maria (ital.). 45. Memoriale P. Procuratoris Glis Emmo Cardinali Albano praesentatum. f. 49.

46. Memoriale P. Procuratoris Glis Sanctissimo praesentatum. - f. 50.

47. Allegatio pro P. Misson. - f. 53.

[blocks in formation]

51. Responsio ad praecedentia et allegatio II pro P. Misson. - f. 68. 52. Summarium praedictae allegationis (ital.). - f. 71.

53. Responsio iuris pro P. Misson. f. 73.

[blocks in formation]

55. 1694, 18 mar. Decretum S. Congr. circa hanc litem. f. 76.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

58. Memoriale praesentatum per Bartholomaeum de Camara Fulchalem ex regno Portugalliae, petentem a S. Congr. dispensationem suae illegitimitatis ad ingrediendum in nostram religionem. f. 79.

[merged small][ocr errors][merged small]

61. Memoriale praesentatum ad S. Congr. per fr. Martinum de Urizar, Prov. de Zacatecas (ital.). – f, 79.

[blocks in formation]

66. 1694, 2 apr.

Decretum S. Congr. circa hoc Memoriale. - f. 80.
Litterae P. Procuratoris Glis circa praedictum

Decretum S. Congreg. circa petitionem dispenAntonii de Salazar, Prov. de Zacatecas, ad f. 80.

Litterae P. Procuratoris Glis iuxta praedictum

Decretum S. Congregationis circa fr. Ioseph Gomez, Tertii Ordinis Prov. S. Michaelis Bethicae, petentem conventua litatem causa subveniendi suis genitoribus. f. 81.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

68. Memoriale praesentatum ad Congregationem Regularium per fr. Hyacinthum Cots, Prov. Obs. Valentiae. f. 82.

69. 1694, 28 maii. Decretum S. Congregationis circa praedictum Memoriale. f. 82.

[blocks in formation]

73. 1691, 14 nov.

[ocr errors]

Litterae P. Commissarii Glis iuxta praedictum

Testimonium R. P. Guardiani huius Aracoelitani conventus declarans, quod ornamenta deservientia altari in canonizatione S. Paschalis Bailon fuerunt oblata gratiose. f. 83.

74. 1691, 1 dec. Edictum super reditu religiosorum apostatarum et fugitivorum ad eorum cuiuslibet Religionem ac poenarum et poenitentiarum condonatione. f. 84.

[ocr errors]

75. 1692. - Memoriale praesentatum S. Congregationi Concilii per Rmos PP. Generales et Procuratores Gles Religionum, postulantium moderationem decretorum apostatarum et eiectorum (typis impr.). - f. 85.

76. 1693, 1 mar. Decretum de apostatis et fugitivis a SSmo D. N. D. Innoc. XII editum (imp.). – f. 96.

77. 1694, 24 iul. Decretum de eiectis et eiiciendis a SSmo D. N. D. Innoc. XII (imp.). f. 97.

Chron. III (1) 438; BD III 39.

78. 1694, 3 aug.

Litterae P. Vice Commissarii Glis Curiae, ut fr. Franciscus Claveroilles, Prov. Aquitaniae, redeat ad praefatam Provinciam. f. 98.

79. Memoriale praesentatum S. Congregationi Episc. et Reg. per fr. Paschalem Fressu, laicum Prov. Corsicae. f. 98.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Decretum S. Congr. Reg. circa praedictum Me

Litterae P. Vice Commissarii Glis circa prae

f. 99.

82. Memoriale praesentatum SSmo per fr. Leonardum Caxola, Prov. Sardiniae (ital.). - f. 99.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »