Imágenes de páginas
PDF
EPUB

TOT DE

GESCHIEDENIS

BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE

Hertogdom Brabant

UITGEGEVEN DOOR

P. J. Goetschalckx.

* ZEVENDE JAARGANG K❀

JANUARI 1908.

EEKEREN-DONK, DRUKKERIJ LEOP. VAN HOEYDONCE

Bijdragen tot de Geschiedenis

BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE

HERTOGDOM BRABANT

[blocks in formation]

DOOR

HEINRICH POTTMEYER.

III. Het Grondwoord - LO.

(1)

Over de beteekenis van het overoude Germaansche woord lo ohd. loh, ags. leáh. leá, oorverwant met lat. lucus dat op Nederlandsch taalgebied in een menigte plaatsnamen voortleeft, hebben de taalkundigen en geschiedschrijvers gedurende de laatste drie eeuwen zeer verschillende zienswijzen geopperd. De beroemde KILIAEN vooreerst verklaart dat een lo volgens BECANUS een hooge, aan stilstaande waters, beken of moerassen liggende plaats is ("Locus altus adiacens stagnis, torrentibus aut paludibus“); GRAMAYE (Antiquitates Ducatus Brabantiæ: Lovanium, bl. 1,) ziet daarin een hooger liggenden akker (“agrum editiorem“) en komt, volgens KREGLINGER (Mémoire, bl. 8), (2) op een plaats die ik niet nader aanduiden kan, met Becanus en Kiliaen overeen in zooverre hij zegt dat een lo een hoogere, uit moerassen en beken oprijzende grond is (“locus altior e stagnis aut torrentibus prorumpens"). WENDELINUS verklaart het Tarandria locus der Romeinen door Taxandria silva en hecht dus aan het woord lo de beteekenis van bosch, woud, waartegenover HALMA (Tooneel der Vereenigde Nederlanden, II, 215: art. Toxandri) het gevoelen uitdrukt dat lo "veeleer een hoogte of een woning op een hoogle dan een Bosch" is, na (Op. cit. II, 145 art. Pithelo). reeds gezegd te hebben: "Dat Loo of Loe eene Hoogte beteekent, zulks wordt door meenigvuldige benamingen, die noch heden "- hij schreef t. j. 1725 —“ in Gelderlandt, Overyssel en Drenthe gevonden worden, beves

(1) Zie Bijdragen, V (1906), afl. voor Aug. en Sept. en afl. voor Nov.

(2) A. KREGLINGER, Mém. hist, et étymol. sur les noms des communes de la prov. d'Anvers, 1845. (Bulletin de la Com. Cenir, de Statistique, t. III).

« AnteriorContinuar »