Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ecclesie ac iurium et pertinenciarum ipsius inducatis auctoritate nostra et defendatis inductum, amoto exinde quolibet detentore, facientes ipsum Adam vel procuratorem suum eius nomine ad eandem ecclesiam ut est moris admitti, ac eum iuxta huiusmodi nostri decreti tenorem de prefato monasterio Cuissiacensi ad dictum monasterium Lucense auctoritate eadem transferatis, facientes eum in eodem monasterio recipi in canonicum et in fratrem et sincera in domino caritate tractari sibiqueo).... responderi, non obstantibus omnibus supradictis, seu si eisdem abbati et conventui vel quibusvis aliis communiter vel divisim . . . . de indulto huiusmodi mencionem, contradictores per censuram etc. D. ut s.

Clementis VI A I/1 (56) f. 343′, de beneficiis vacantibus qu. 7 = V. 147 f. 168 n. 330. a),contigeret A. b) deest in A., suppletum ab editore. e) corr. ex ambigtatis' A. d) corr. ex ,forssam A. e) corr. ex ,agentet A. f) corr ex forssam A. ),forsam' A. h) corr. ex,quibus' A. ),muroros A. 1) suppletum supra A. ) sequitur:,discrecioni vestre per apostolica scripta', sed cancellatum A. n) corr. ex ‚Addam' A. ) cor. in margine ex,ubi' A.

86. Carolus, marchio Moraviae, supplicat, quatenus Hermanno de Koenigsberg de canonicatu ecclesiae Pragensis sub expectatione praebendae necnon dignitatis et Johanni de Koenigsberg de beneficio cum vel sine cura vacaturo ad collationem episcopi Pragensis provideatur.

Apud Villamnovam, 1342 Augusti 16.

Supplicat S. V. devotus f. v. Karolus, marchio Morauie, quatenus sibi in personam Hermanni quondam Hermanni de Kuningsberch, presbyteri carissimi, capellani ac notarii sui secreti, specialem graciam facientes, ei de canonicatu ecclesie Pragensis dignemini providere ac prebendam in eadem ecclesia vacantem vel vacaturam necnon dignitatem, personatum vel officium cum cura vel sine cura, cuius quidem dignitatis, personatus vel officii collacio, provisio, presentacio, eleccio seu quevis alia disposicio ad . . episcopum, . . decanum et capitulum Pragense communiter vel divisim pertineat, si que, quis vel quod in dicta ecclesia vacat, vel cum vacaverit, eidem Hermanno conferendos vel conferendas donacioni apostolice dignemini reservare, cum acceptacione, anteferri et aliis clausulis et non obstantibus oportunis et executoribus, seu quod parrochialem ecclesiam in Luna ac in Wissegradensi ecclesia, Pragensis diocesis, canonicatum sub expectacione prebende ac quoddam prestimonium, obedienciam vulgariter appellatum, noscitur obtinere.

Fiat eciam de dignitate etc., eciam cum cura etc. R.

Item supplicat S. V. idem marchio, quatenus sibi in personam Johannis quondam Hermanni de Kuningsberch, capellani sui dilecti, graciam facientes specialem, de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura, spectante ad collacionem. presentacionem, eleccionem, provisionem, recepcionem seu quamvis aliam disposicionem episcopi Pragensis, si quod ad presens vacat, vel cum vacaverit, eciam si dignitas, personatus vel officium existat, eidem Johanni dignemini providere,

cum acceptacione, reservacione, anteferri et aliis clausulis et non obstantibus oportunis et executoribus, seu quod ecclesiam parrochialem in Lipnitz, Pragensis diocesis, noscitur obtinere.

Fiat usque ad summam quinquaginta marcarum cum cura, quadraginta sine cura R. Et q. t. s. a. 1. Fiat R. D. apud Villamnouam, A. d., XVII kal. Septembris a. primo.

Clementis VI S I/1 (1) f. 127'.

87. Hermanno de Koenigsberg providetur de canonicatu ecclesiae Pragensis sub expectatione praebendae et dignitatis. Forma ut in n. 6.

.X X.

Apud Villamnovam, 1342 Augusti 16.

D. f. Hermanno quondam Hermanni de Kuningsberch, canonico Pragensi, s. etc. Attributa tibi merita probitatis . . . . Volentes itaque tibi, in presbyteratus ordine constituto, p. i. g. f. s., canonicatum ecclesie Pragensis c. p. i. c. a. t. a. conferimus et providemus eciam de eodem, prebendam vero necnon dignitatem vel personatum seu officium cum cura vel sine cura, cuius quidem dignitatis vel personatus seu officii collacio, provisio, presentacio seu quevis alia disposicio ad v. f. n. . . episcopum et dd. ff. decanum et capitulum Pragense communiter vel divisim pertineat, si que vel si qui aut si qua in dicta ecclesia vacant ad presens, vel cum vacaverint, conferendas vel conferendos aut conferenda tibi . . . . d. a. reservamus .; non obstantibus . . . . seu quod parrochialem ecclesiam in Luna et in ecclesia Wissegradensi, Pragensis diocesis, canonicatum sub expectacione prebende ac quoddam prestimonium, obedienciam vulgariter appellatum, nosceris obtinere. Volumus autem, quod, postquam vigore presentis gracie huiusmodi dignitatis vel personatus seu curati officii per nos reservate vel reservati possessionem pacificam fueris assecutus, predictam parrochialem ecclesiam in Luna, quam extunc vacare decernimus, omnino dimittere tenearis. . . . . D. apud Villamnouam, A. d., XVII kal. Septembris a. primo.

[ocr errors]
[ocr errors]

In e. m... dd. ff. abbati monasterii Brenowiensis et decano Wissegradensis, Pragensis diocesis, ac magistro Johanni de Neapoli, canonico Neapolitane ecclesiarum, capellano nostro, s. etc. . . . . D. ut s.

n. 85.

Clementis VI A I/11 (66) f. 135′ n. 85, de dignitatibus vacaturis qu. 5 = V. 152 f. 300

cura vel

88. Johanni de Koenigsberg reservatur beneficium ecclesiasticum cum sine cura, spectans ad collationem episcopi Pragensis. Forma ut in n. 2.

Apud Villamnoram, 1342 Augusti 16.

D. f. Johanni, nato quondam Hermanni de Kuningsberth, rectori parrochialis ecclesie in Lipnicz, Pragensis diocesis, s. Meritis tue probitatis Volentes itaque tibi p. i. g. f. s., beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, nulli alii de iure debitum, spectans ad collacionem, p., p., r. seu q. a. d. v. f. n. . . episcopi Pragensis, si quod in civitate vel diocesi Pragensi vacat ad presens, vel quamprimum vacare contigerit, cuius fructus, r. et p., si cum cura, quinquaginta, si vero sine cura fuerit, quadraginta marcharum argenti s. t. d. valorem annuum non excedant, . . conferendum tibi . . . d. a. reserseu quod parrochialem ecclesiam in Lipnicz, Pragensis diocesis, nosceris obtinere. Volumus autem, quod, postquam vigore presentis gracie huiusmodi beneficii curati, per nos ut premittitur reservati, possessionem pacificam fueris assecutus, predictam parrochialem ecclesiam in Lipnicz, quam extunc vacare decernimus, omnino dimittere tenearis. . . . . D. apud Villamnouam, A. d., XVII kal. Septembris a. primo.

vamus.

[ocr errors]

; non obstantibus

In e. m. dd. ff. . . abbati monasterii Brenewiensis et. . decano Wissegradensis, Pragensis diocesis, ac magistro Johanni de Neapoli, canonico Neapolitane, capellano nostro, ecclesiarum, s. etc. . . . . . . D. ut s.

Clementis VI A I/9 (64) f. 15′ n. 3, de beneficiis vacaturis qu. 2, iam putredine deletum; copiata ex V. 154 f. 125' n. 3. Taxatio deest.

89. Guillelmus Pinchon supplicat, quatenus Henrico Monacho de beneficio cum vel sine cura vacaturo ad collationem abbatis et conventus monasterii sancti Vigoris de Cerasio provideatur.

Apud Villamnovam, 1342 Augusti 16.

Supplicat S. V. devotus et humilis vester Guillelmus Pinchon, devotorum ff. vv. regum Francie consiliarius et Boemie cancellarius, quatenus eidem in personam dilecti consanguinei sui Henrici Monachi, clerici Constanciensis diocesis, specialem graciam facientes, eidem Henrico de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura, spectante c. vel d. ad collacionem, pres. seu q. a. d... abbatis et conventus monasterii sancti Vigoris de Ceraseyo, ordinis sancti Benedicti, Baiocensis diocesis, si quod vacat ad presens, vel cum vacaverit, dignemini providere, cum acceptacione, reservacione, inhibicione, decreto et clausula anteferri ac aliis non obstantibus et clausulis oportunis et executoribus.

Fiat usque ad summam LXX librarum cum cura, quadraginta sine cura R.

Item supplicat, quatenus Petro de Machiis, clerico et familiari suo, de canonicatu ecclesie sancte Walburgis Furnensis, Morinensis diocesis, ac prebenda in dicta ecclesia vacante vel proxime vacatura cum a. r. i. d. et cl. a. ac a. non o. et cl. o. et e. dignemini providere.

Fiat R.

Item supplicat, quatenus dilecto clerico et familiari suo Herueo Heruei de Fossa, Leonensis diocesis, de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura, spectante ad collacionem, pres. seu q. a. d... episcopi Leonensis, si quod vacat ad presens, vel cum vacaverit, dignemini providere, cum a. r. i. d. et cl. a. ac a. non o. et cl. o. et e.

Fiat usque ad summam ut supra R. Item q. t. s. a. 1. Fiat R.1) D. apud Villamnouam, A. d., XVII kal. Septembris a. primo.

Clementis VI S I/1 (1) f. 127'. 1) litterae istae non sunt repertae.

-

90. Judicibus mandatur, quatenus Beatricem, filiam Lauducii, in monasterio sancti Antonii prope Parisius in monacham recipi faciant.

.X.

Apud Villamnovam, 1342 Augusti 22.

Dd. ff... decano Parisiensis et.. archidiacono Abrincensis ecclesiarum ac.. officiali Parisiensi s. etc. Prudentum virginum votis, que spreto mortalis viri thoro ei, qui speciosus est pre filiis hominum, desponsari desiderant, debemus et volumus favorabiles inveniri. Cum itaque d. in Ch. f. Beatrix, nata d. f. Lauducii, hostiarii c. in Ch. f. n. Johannis, regis Boemie illustris, puella litterata Parisiensis, cupiat sicut accepimus una cum dd. in Ch. ff. . . abbatissa et conventu monasterii sancti Antonii prope Parisius, ordinis Cisterciensis, in ipso monasterio, in quo certus monialium numerus esse dicitur a) constitutus, sub regulari habitu virtutum domino famulari: nos volentes ipsam in huiusmodi suo laudabili proposito confovere, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum eandem Beatricem, b) si sit idonea et aliud canonicum [impedimentum]) non obsistat, faciatis auctoritate nostra per ") vos vel alium seu alios in dicto monasterio, si aliqua de dicto numero) deest ad presens, vel quamprimum defuerit, in monialem recipi et sororem sibique regularem habitum iuxta ipsius monasterii consuetudinem exhiberi ac ei de communibus eiusdem monasterii proventibus sicut uni ex aliis dicti monasterii monialibus integre provideri ipsamque ibidem sincera in domino caritate tractari; non obstantibus quibuscunque statutis et consuetudinibus monasterii et ordinis predictorum contrariis, iuramento, confirmacione apostolica seu quacunque firmitate alia roboratis, seu si pro aliis ibidem scripta forsan apostolica sint directa, aut si eisdem abbatisse et conventui vel quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum, quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non

facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem, et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris. litteris mencio specialis, contradictores per censuram ecclesiasticam etc. D. apud Villamnouam, A. d., XI kal. Septembris a. primo.

[ocr errors]

Clementis VI A I/16 (V. 214) f. 333 n. 7, de mulieribus monachandis qu. 1 et unicus = V. 155 f. 121 n. 7. a) correctum ex,dicitur esse A. b) sequitur,sit', sed cancellatum A. c) deest in A., suppletum ab editore. d) sequitur:,habitum iuxta ipsius monasterii', sed cancelatum A. e) stat in rasura A.

91. Abbati et conventui monasterii Sedlicensis confirmantur litterae quondam Conradi, episcopi Olomucensis, quibus dicto monasterio medietatem omnium reddituum ecclesiarum parrochialium in Jamnicz et Jaroměřicz concesserat et donaverat.

X

.X.

Apud Villamnovam, 1342 Augusti 25.

Clemens episcopus, s. s. d., dd. ff. abbati et conventui monasterii Cedlicensis, Cisterciensis ordinis, Pragensis diocesis, s. et a. b. Exigunt vestre devocionis merita, ut personas vestras et ordinem, in quo divino estis obsequio mancipati, prerogativa specialis gracie") prosequentes, peticionibus vestris, quantum digne possumus, favorabiliter annuamus. Sane peticio vestra nobis exhibita continebat, quod olim pro parte v. f. n. Johannis, episcopi, ac dd. ff. capituli Olomucensis et c. in Ch. f. n. Johannis, regis Boemie illustris, ac vestra exposito f. r. Benedicto pape XII, predecessori nostro, quod dudum b. m. Conradus, episcopus Olomucensis, dicti Johannis episcopi predecessor, inopie ac paupertati, quibus monasterium vestrum et persone degentes in eo propter varia disturbia regni Boemie, in quo monasterium vestrum existit, gravabantur prout et gravari noscuntur, affectu b) pio compaciens, medietatem fructuum, reddituum et proventuum ecclesie in Jemenicz, Olomucensis diocesis, in qua ex donacione dicti regis ius patronatus ut asseritis obtinetis, qui siquidem fructus, redditus et proventus omnes ad summam octuaginta marcharum argenti vel circiter annis singulis ascendere dinoscuntur, de assensu capituli predictorum, cum quibus super hoce) tractatum habuit diligentem, dicto vestro monasterio concesserat in perpetuum ac donaverat percipiendam a vobis, rectore dicte ecclesie, qui tunc erat et nunc est, volente aut cedente vel decedente eciam, ita tamen, quod medietatem subsidiorum vel procuracionum pro legatis ac nunciis sedis apostolice et metropolitani ) ac eciam ordinario racione dicte ecclesie pro tempore solvendarum deberetis simul) cum dicto rectore perpetuo supportare ), prout in patentibus litteris inde confectis, dictorum Conradi episcopi et capituli sigillis munitis, plenius continetur, ac supplicato predecessori nostro predicto, ut easdem concessionem et donacionem medietatis dictorum fructuum, reddituum et proventuum confirmare de benignitate apostolica ex certa sciencia dignaretur, idem predecessor huiusmodi supplicaciones et litteras per d.

« AnteriorContinuar »