Imágenes de páginas
PDF
EPUB

» de Oropa in summa trium millium librarum similium, mille videlicet » et quingentarum ex unaquaque persolvendas.

» Cumque in actu promotionis dicti Victorii Cajetani episcopi ad ecclesiam Vercellensem a Nobis factae super mensae episcopalis Vercel» lensis fructibus, redditibus, el proventibus pensionem annuam octo mil» lium librarum ejusdem monetae pro persona, seu personis dicto Carolo » Emanueli regi gratis, et acceptis, a Nobis quandocumque nominandis, ad ⚫ quam persona aliqua nondum nominata fuit reservaverimus, ad hoc ut » ex nunc novus futurus episcopus paribus gaudeat redditibus, quos post ⚫ integram mensae episcopalis dotationem percepturus erit, per prae» sentes quoque statuimus, quod interea episcopus Vercellensis praedi» ctus summam annuam quinque millium sexcentarum librarum monetae » illarum partium detrahendae a dicta pensione annis singulis in prae▸ missis mensibus novo futuro episcopo Bugellensi persolvere teneatur.

» Integra tandem ejusdem mensae dotatio postquam fuerit absoluta, ⚫ tunc praemissae temporariae assignationes penitus extinguantur. Illa⚫rum autem cessationem infrascripto ordine sequi mandamus, nimirum » quum aequalis saltem millium librarum proventus ei attributus fuerit » in primis communitatum, et populi dictae provinciae desinat obligatio, » deinde juxta alias perpetuas dotis assignationes eidem mensae facien» das ab onere impositarum solutionum eximi debebunt immediate de • Graglia, et successive de Oropa ecclesiae, ac demum mensa episcopalis » Vercellensis.

» Et quoniam palatium mensae dominio ad episcopi usum in civitate Bugellae ubi novus episcopus, ejusque successores residere debebunt ⚫ assignandum modo deest, Nos episcopalem residentiam in palatio con» ducto interim baberi permittimus admittentes obligationem a commu» nitate et civibus illius civitatis emissam, et a dicto Carolo Emanuele rege approbatam solvendi annis singulis ad conducendam domum,quae ⚫ episcopum deceat, libras sexcentum dictae monetae, donec episcopale palatium fuerit constitutum.

» Obligationem quoque peractam a dilecto etiam filio Josepho Groreo » erogandi bismille libras ejusdem monetae in ampliationem praesbyterii » et sacrarii novae cathedralis ecclesiae, aliasque impensas, nec non ces»sionem ab administratoribus praedictae ecclesiae de Oropa factam » relinquendi, scilicet favore seminarii cubicula et pertinentias, quae

Vol. XIV.

83

>> cum illis seminarii aedificio, compacta eadem ecclesia de Oropa pos» sidebat, favore quoque cathedralis ecclesiae omnia vasa sacra aliamque » supellectilem ad eamdem ecclesiam de Oropa spectantia; quaeque ad functiones episcopales in nova cathedrali ecclesia peragendas necessaria » erunt ipsis praesentibus approbamus.

» Ad hoc autem, ut novae cathedralis ecclesiae decor idem sit, quem » ab apostolicae Sedis largitate aliae promeritae sunt cathedrales eccle»siae, ideo futuro episcopo Bugellensi, ejusque successoribus a pro tem»pore existentibus dignitatibus capitulo et canonicis aliisque ecclesiae » et capituli hujusmodi personis ac ministris, ut omnibus et singulis » privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, praeeminentiis, » praerogativis, concessionibus, facultatibus, indultis, favoribus et gratiis, » quibus alii aliarum ecclesiarum episcopi ac dignitates, capitula, el ca» nonici, aliaeque civitates et dioeceses praesertim Pedemontii, eorumque » res, et bona fruuntur, utuntur, potiuntur, et gaudent, seu uti, frui, po» tiri, et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum uti, frui, » potiri, et gaudere, libere et licite possint ac valeant etiam perpetuis fu>> turis temporibus concedimus et indulgemus.

1

» Insuper capitulo et canonicis ac personis dignitates obtinentibus, » ut ipsi quatenus id opportunum videatur capitulariter congregati pro » dictae ecclesiae Bugellensis, illiusque mensae capitularis sacristiae et >> fabricae eorum rerum et bonorum tam spiritualium quam temporalium » prospero, felicique statu, gubernio, regimine, et directione, ac onerum

eis incumbentium adimplemento missarum, horarum canonicarum >> diurnarum et nocturnarum, aliorumque divinorum officiorum, pro>>cessionum, funeralium, et anniversariorum celebratione, distributio» num etiam quotidianarum, et emolumentorum quorumcumque repar»titione poenarum per absentes, ac divinis officiis, et functionibus non » interessentes incurrendarum impositione caeremoniis, et functionibus >> in nova cathedrali ecclesia, illiusque choro, capitulo, processionibus,

et aliis actibus servandis, nec non ministris deputandis et amovendis, "salariis et stipendiis assignandis et quibusvis aliis rebus in praemissis, » et circa ea quomodolibet necessariis et opportunis, nova statuta, or» dinationes, capitula, et decreta licita tamen et honesta, sacrisque ca» nonibus, ac constitutionibus, et decretis apostolicis non contraria, cum » approbatione tamen futuri episcopi Bugellensis, vel si de illo eadem

[ocr errors]
[ocr errors]

» ecclesia apostolica auctoritate nondum provisa fuerit, tunc ab eodem » Carolo Victorio Amadaeo cardinale, prout infra approbanda et confir» manda, condendi, edendi, conditaque et edita pro temporum ac rerum variatione mutandi, declarandi, ac in meliorem formam redigendi, seu alia ex integro modo praemisso condendi, et per eos ad quos pro tem» pore spectabit sub poenis in contrafacientes statuendis observari fa»ciendi plenam et omnimodam facultatem et potestatem eadem aposto»lica auctoritate similiter perpetuo concedimus et impertimur.

» Uti vero ecclesia Vercellensis a cujus dioecesi dismembratur, et in » episcopalem civitatem erigitur civitas Bugellensis ad praesentationem » dicti Caroli Emanuelis regis uti principis Pedemontii, dominique illarum regionum apostolica auctoritate provideri consuevit, ita quoque praedicto Carolo Emanueli regi pro eo studio et solicitudine, quae in » christianam rempublicam et in subditorum suorum spirituale commo» dum et utilitatem semper prae se tulit, ejusque in Pedemontano prin»cipatu successoribus pro tempore existentibus jus praesentandi ad » ecclesiam Bugellensem hujusmodi tam hac prima vice a primaeva illius » erectione et institutione, a Nobis, ut praefertur, factis, ac deinceps ⚫ quoties eam pro tempore pastoris solatio quomodolibet destitui conti» get, personam idoneam per Nos, et romanum pontificem pro tempore » existentem ad praesentationem hujusmodi eidem ecclesiae Bugellensi » in episcopum praeficendum apostolica similiter auctoritate perpetuo >> reservamus, constituimus et assignamus, ac jus praesentandi hujusmodi » eidem Carolo Emanueli, ac pro tempore existenti Sardiniae regi ratione supradicti principatus Pedemontii et causa praesentandi jure quod » ei ad ecclesiam Vercellensem, ex simili apostolica concessione competit competere et vere regium esse, atque uti tale sub quacumque deroga» tione nullatenus comprehendi, neque illi derogari posse constituimus » atque decernimus.

n

[ocr errors]

» Postremo quod taxa novae ecclesiae cathedralis Begellensis ad flo>> renos auri centum septuaginta quinque in libris camerae apostolicae » describatur. Illa vero ecclesiae Vercellensis subductis ex ea florenis » centum et quinquaginta, deinceps ad florenos auri pares mille biscentum » sexaginta sex cum duobus tertiis partibus alterius floreni similis redu» cta remaneat etiam statuimus atque sancimus.

» Praesentes quoque literas nullo unquam tempore de subreptionis

» vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel alio » quovis defectu notari, impugnari, invalidari, seu in jus vel controver >> siam vocari, aut adversus illas quodcumque juris vel facti, aut alterius » gratiae remedium impetrari posse, nec illas sub quibusvis derogationi» bus, aut aliis contrariis dispositionibus, si quae a Nobis fierent com»prehendi, sed tamquam ad divini cultus incrementum et populi spirituale ⚫ regimen in salutem animarum editas et emanatas, semper ab illis ex» cipi, validasque et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectos sortiri et obtinere, sicque ab omnibus censeri. Ita quoque per » quoscumque judices ordinarios et delegatos quavis auctoritate fungen»tes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac Sanctae Romanae » Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vicelegatos, dictaeque Sedis ⚫ nuncios, sublata eis et eorum cuilibet aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate judicari et definiri debere; et si secus super his ⚫ a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit allentari, irritum et inane similiter decernimus.

» Caeterum quemadmodum in hujus negocii exordio operam dicti ⚫ Caroli Victorii Amadaei cardinalis exquisivimus, ita ad ejusdem com>>plementum de prudentia, dexteritate, aliisque eximiis animi dotibus, » quibus pollet summam in Domino fiduciam habentes, juxta mentem » quoque dicti Caroli Emanuelis regis ipsi Carolo Victorio Amadaeo ⚫ cardinali injungimus, omnemque auctoritatem harum quoque literarum » vi plenissime tribuimus, et impertimur, ut ipse per se vel alium, seu alias personas ab eo deputandas, praesentes Nostras literas et in eis ■ contenta quaecumque solemniter publicans faciat auctoritate Nostra illas integre ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari, ac ⚫ futurum episcopum Bugellensem et capitulum novae cathedralis ecclesiae illis pacifice frui et gaudere, non permittens ipsos vel eorum quem‣ piam per quoscumque quavis auctoritate fungentes indebite molestari, » contradictores quoslibet per sententias, ac etiam censuras, et poenas ■ ecclesiasticas, aliaque opportuna juris et facta remedia appellatione » postposita compescendo. Ita quoque pro omnimoda praesentium exe»cutione divinum servitium in nova cathedrali ecclesia, ejusque choro ⚫ persolvendum statuat, et duas ex praebendis canonicalibus quas maluerit, unam videlicet in theologalem, et alteram in poenitentiariam ad ⚫ praescriptum concilii Tridentini, absque tamen conjunctione oneris

primis tantum harum praebendarum possessoribus suspiciendi docto■ ratus gradum quatenus ei opportunum videatur, eligat ac instituat; et ■ usquedum de novo episcopo ecclesia Bugellensis provisa non fuerit ipsum in administratorem illius ecclesiae constituimus, ita quod agat »et gerat quidquid ad majorem Dei cultum, populique spirituale bo• num ei magis expedire videbitur, et omnibus quae in dies occurrent » opportune provideat, etiam si de iis expressa mentio facta non » fuerit.

» Non obstantibus fel. rec. Bonifacii p.p. VIII. praedecessoris Nostri » qua cavetur ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi in certis » inibi expressis et exceptis casibus, et illis non ultra unam dietam a fine » suae dioecesis ad judicium evocetur, seu ne judices a Sede praefata » deputati extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint con» tra quoscumque procedere aut alii, vel aliis vices suas committere » possint, et in concilio generali edita de duabus dietis, ac quibusvis » aliis etiam in synodalibus provincialibus conciliis editis, vel edendis specialibus, vel generalibus constitutionibus et ordinationibus aposto»licis, nec non nostris, et cancellariae apostolicae regulis de exprimendo » vero annuo valore, nec non de jure quaesito non tollendo, ac de dismembrationibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, nec » non Lateranensis concilii ultimo loco celebrati dismembrationes et ap»plicationes perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, et quatenus opus sit metropolitanae Mediolanensis et Vercellensis ecclesiarum etiam juramento confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis respective statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et literis apostolicis quibusvis superioribus et personis sub quibuscumque tenoribus ex praemissis ac quibusvis derogatoria» rum derogatoriis aliisque efficacioribus efficacissimis et insolitis clau⚫ sulis irritantibusque, et aliis decretis etiam motu, scientia et potestatis » plenitudine, ac etiam consistorialiter, aut alias quomodolibet etiam pluries, et iteratis vicibus a praedecessoribus nostris romanis pontificibus concessis, confirmatis, approbatis et innovatis, nec non quatenus » opus sit quibuscumque piorum testatorum voluntatibus ac dispositio⚫nibus. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de iis, eorumque totis tenoribus specialis et specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales

[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »