Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[graphic]
[graphic]

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM.

OLDBREVE

TIL KUNDSKAB OM NORGES INDRE OG YDRE FORHOLD, SPROG,

SLÆGTER, SÆDER, LOVGIVNING OG RETTERGANG

I MIDDELALDEREN.

SAMLEDE OG UDGIVNE

CARL R. UNGER og H. J. HUITFELDT.

SJETTE SAMLING.

FØRSTE HALVDEL.

CHRISTIANIA.

P. T. MALLINGS FORLAGSHANDEL.

1863.

[merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »