Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Bulletijn

VAN DEN

Geschied- en Oudheidkundigen kring,

TE KORTRIJK.
III.

Bulletin

DU

Cercle historique et Archéologique

DE COURTRAI.

III.

Bulletijn

VAN DEN

Geschied-en Oudheidkundigen Kring,

TE KORTRIJK.

DERDE JAARGANG, 1905-1906.

Bulletin

DU

Cercle Historique et Erchéologique

DE COURTRAI.

TROISIÈME ANNÉE, 1905-1906.

Gedrukt bij Eugène Beyaert, Palfynstraat, 18, kortryk.

1905-1906.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« AnteriorContinuar »