Imágenes de páginas
PDF
EPUB

2

hafa. at þeir krafdu frækare tijund af folkeno. æn aat forno hafde værit. po at annur sok være sannare till þeirar girnlæghrar gerdar. sem yðr man kunnikt væra. at þi vollde hællor vonor lifnaðr lærdra manna þar. epter pui stadarmenn j Lybikku rœghdo þa. Epter þat samþyctu þeir aller med lofuatake mote frælsi kirkiunnar oc fornom reett at ænghinn skilldi gera garda tiund hædan af j Biorghwin. vttan slikann goduilia sem huærium likade. oc þat skilldi ænghi tiund hæita vttan goduili. oc þar vi gerdo þeir bref til ydar vndir flæstra huusbonda jnsiglum, oc krofdu þar ifuir konongs stadfæsto bref oc drotzætans. En af þui at huarke fækzst. þa ræif huær hinna siit jnsigli fra þui brefue. En mædan þeir rœrdo mote oss þænna samblaastr þo3 forom ver fram ekki aat siidr mote Suæini optnæmfndom med loghlægom aminninghum. oc bannfærdom han firir siina priotsko. kom han vm siidir till vaar. oc baud alldri annat æn slikann goduilia sem honom likade. en ænga garda tiund sina. kom þar aat vm siidir. at han samnde vid os. oc ver læystum han. oc pægar vono bradare epter hafdu þeir a hirdstæmfno j konongs garde. oc stadfæsto pat siin a mædal. at huarke tiundir ne annar kirkiunnar rettr sækezst hædan af [med] banne. Stood oc Gudthormr a pi. at Suæinn skildi væra vbota maðr firir þat at han sættizst vid oss. En herra Baaror Petrs son oc adrer loghmenn dæmdo .a. han siidan viij. ærtoghar oc xiij. merkr firir fyrsakt saatmæle. Kallazst nu Suæinn sem aðr oc sumir hans fylghiarar. ængha garda tiund skula luka saker pærs raads er Gudthormr hefuir alaght med þeim. Vard oc drotzætenn openbær aat pi æinn tima j hiauæro korsbrædra varra. er han kom med Suæini klærk. till fylgis vm fyrsakt maal. at ver biskupanner mindum æi aflata fyr æn þeir gerdi oss slikann læik. sem gor var vid Jon erkibiskup. Letom ver oc snara j Norrono decretales in concilio prouinciali nouissime celebrato. de quibus de Latino in vulgare transferri necessario videbatur. que tunc ad illud opus specialiter erant assignate. Bidium ver yðr oc audmiuklægha. at þer later scrifua oss aptr huat yðr synizst vm vaara framfærd. oc leggit oss þat raad .a. at ver mæghom hafua aller æina framfærd vm alla prouinciam ecclesie Nidrosiensis. hefuir kanzelerenn mikit andstræymi af drotzætanom firir þat at han vil æi *jngsigla morgh þau bref sem drotzætenn villdi. oc pi er mikill styglæikr þeira .a. mædal vm þat oc flæira. Sæ þeir oc gærna læikmænnenner at han misti jnsiglit. en þeir hefdi. krafde oc kannzelerenn seer kost af fehirdunum till suðr færðar j Vikina. oc hafde ænn ængan lut þar af fænget pa er þetta ritadezst. Vilia þeir oc at han fa seer sialfuer kost austr j Vikina. sem han fæk seer in j Soghn oc aptr till Biorghwiniar. legghia þeir allan hugh a

[ocr errors]

med þuilikum raadom. at færa han vid vttinghi. at þeir mæghi þæim muni hællor komazst aptr aat jnsiglinu. oc stoeyta han oor raadeno. pui at þæir villdi æinir raada konongs aud oc rikis stiornn. Mæghe þer oc sannz viisir værda vm þærsa luti oc flæiri. þægar gud gefuer kannzelerenn finna yðr. þui at honom ær ænn kunnigare en oss ær vm. po at ver hafum. teet yðr nokot so. epter pui sem marger mænn hafua nu ord .a. j Biorghwin. Bidium ver at þer ritir oss kunnlægha etc. (1) Overskriften findes kun i Barth. (2): grimlæghrar. (3) : pa.

[ocr errors]

Gyrd, Prest paa Aker, og tre andre Mænd kundgjöre, at Ingebjörg (Petersdatter) gav sin Husbonde Hallvard Arnaldssön, hvad hun eiede i Övreby i Flugubergs Sogn i Land, samt gav ham sin Bænke- og Fæstegave tilbage. Indtaget i Vidisse af 17 Septbr. 1348 nedenfor. (Jfr. Dipl. Norv. III No. 158). 101.

2 Juni 1330.

Oslo. Ollum monnum þæim sæm þetta bref sea ædær hœyra, sændir Gyrdær prester .a. Akre Iæmmæltær Þoress son Eystæin Gisla son ok Ragnaldær j Kynninghenom q. g. ok sina. mer gerom ydær kunnight att trinitatess messo æftan .a. xi. are. rikis vars vyrduleghs herra Magnusær med gudes miskun Noreghs Swia ok Gota kononghs. varom mer jhia j Þorogarde j Oslo. j stofwo Haluardar Arnals sonar. ok hoyrdum .aa. ok soom. handar toke pæira. Halwardær Arnals sonar ok Jngiæborgar kono hans. att hon gaf Halwarde husbonda sinum. Efraa by. er liggær j Flughubærghs sokn j Lande swa mykitt. sæm hon atte j. med allum lunnyndum. sæm till ligghia ok til hafua leghet fraa forno ok nyghiu. vttan garz ok innan. ok þer med gaf hon. en honum after bæikiar giof. ok fæsthnar giof þa sæm fyrnæmfdær Halwardær. hafdhe henne gefuett. ok afhendi ser samstundis. swa at han skuldi æigha ok fylghia fyrnæmfdir. iord ok fæsthnar giof. ok bæikiar giof. med pui skilordo. ef fyrnæmfd Jngiæbiorgh lifdi hans lifui længar. po att þau være baarnom saman bundin. pa skildi hon ærfwa siolf giof sina. ef þa en Halwardær lifdhi henner lifui længar. en po at þau ætte born saman. pa skildi han po giof sinn(i) fylghia ok æigha æuarlegha.

Bagpaa med Haand fra 17de Aarhundrede: Bref om Øffreby y Fluberg sogenn. Lesd paa Hamer S. Martinj dag Ao. 1608. Brevet har endvidere været i Rette 1653, 1655 og 1667.

[ocr errors]

Tre Lagrettemænd kundgjöre, at Bergulf Bondessön og Jon Hallvardssön svore og opgik Delet mellem Gaardene Ramstad og Holmeim i Sigdal.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 3 Segl mangle. udateret Vidisse (fra 1656?), af hvis 5 Segl, de 4 vedhænge. graphi tyde nærmest paa Slutningen af 15de Aarhundrede, paa maa være omskrevet, hvis det ikke er falskt.)

102.

18 Juni 1331.

Forbundet med en (Skrift og Orthohvilken Tid Brevet

Ramstad.

Ollom monnom them som thetta bref sia edher hora senda Havard Jonsson Halvard Ewindsson ok Ormer Biornsson laghrettis men q. g. ok sinæ kunnict gørande at mydh warom a Ramstadom som ligger i Holmems sokn i Sigdal dagen nest efter Botolfs wku dagh ok a xii are rykis wars vyrdelix herra Magnus medh gudz miskun Norgis konunger ok a delis gango mellom Ramstada ok Holmems ok i vitne medh oos gengo som sworo fore deleno som sa heyta Bergwlf Bondason ok Ion Halvardzson ok flere gode men thera eidh til stodo. gingom mer ta delit ligger til Ramstada j Linda likkia nordra luten tedan ok i Skitnabek ok sa i vegar brwten ok sa vp i aassen som nordan til ligger ok or asenom oc i nesta tiennit or tienne oc i fiordongx stenen or fiordongx stenenom ok i Kellingga bergh ok sinsta pollen i Glessionom in til Kellinggabergh fra Kellingga berge ok vnder Vika velle fra Vika welle ok vester mellom tiennana ok Dam tien til Ramstada or Dam tienneno ok i aashoggit or ashoggit ok i aar bwkten or aar bukten ok i Tranu holman ok all Grenkkla ligger frialslega til Ramstada ok Holmems gardom jam frials hampn ok bwgangh til markene. Ok til saninde her vm tha hengia wi wor insigle firir thetta bref som gort war dagh ok aar som fyr segher.

Senere Paaskrifter vise, at Brevet har været lagt i Rette 26 Septbr. 1656, 4(?) Juli 1660, 21 Septbr. 1689 og 1690 for Sorenskriveren, 1692 for Lagmanden i Tönsberg, 1693 paa Aastedet og 1694 i Overhofretten.

103.

To Mænd kundgjöre, at Ulf i Narverud for 12 Mark solgte til Thore i Liden
13 Öresbol Jordi Orrevold i Bergs Sogn paa Nes (Hedemarken) med
Brugsret i Bergs Hage og Skov samt stillede ham Borgen i 6 Öresbol
Jordi Kangulstad i Vardal.

Efter Orig. p. Perg. p. Gaarden Sunde i Vaage. Seglene mangle.

20 Decbr. 1332.

Narverud.

Ollum mannum þæim sæm þetta bref sia æder hæræ sændæ

Audun .a. Himastadum ok Andres Godenesson q. g. ok siner. mit villium yder kunnit gera at mit varom þer j hia j Narfuærudi .a. Veldrvm .a. fiugrtandæ are rikis okars vrdulex herræ Magnuser .med. gudes

miskun Norex Suiæ ok Gotta konogs .a. Tomes messo æften þa er þæir heldo handum saman Þorer j Lidenne ok Vlfuer j Narfværudi .med. pæim hætte at fyrnemder Vifuer sælddi Porære j Lidenne pretan auræ booll jerder i Orrævelli j Berghsoknt .a. Nese firir .xii. merker ok skildi hanum jvinnu jn j Bergs haga ok Bergs morkana frialst ok hæimol forn ok vaukit .med. allum lunnyndum þæim sem til hafua leget at forno ok nyuv sætti fyrnemder Vlfuer Þorære j Lidenne j borgen .vi. auræ boll jerder j Kangulstadum j Vardale en hanum verder æi frialst j Orrævelli þæimæ flæiræ ma(n)num biauerande Arnæ Loghuildusyni Amuddæ Jonssyni Saude Gudmundæsyni ok Sigurdæ Flaghs. firir sannydæ saker sæto mit okor jnsigli firir þetta bref er gort var sem fyr sægir.

Bagpaa med Haand fra 17de Aarhundrede: Om Orreuelli, og Kangulstadum, y Vardal.

Tre Mænd kundgjöre en Overenskomst mellem Thrond Thorgilssön og Aslak
Kofressōn angaaende Mageskifte og Salg af Gaardene Krōken, övre Bakke,
Hjaltarf og söndre Hram (i Lom).

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Levning af 1 Segl vedhænger; 2 og 3mangle.

104.

15 Oktbr. 1333.

Skalsarf. Ollum monnum þæim sæm þetta bref sia ædda hœyræ sændæ

Pall i Huammi ok Erlinggær pollardær ok Suærdæ kallr q. g. ok sinæ. mær villium ydær kunnikt at gera at mær varum i stofwnni a Skalsarfwi a friadagæn fyrstæ a vættræ a xv aræ rikis vars virdulægs herræ M(agnusar) Noræx Sw(i)a ok Gottha konungs þa ær þæir kæpptthu iardum Pronddær Þorgils son ok Aslakkær Kofræ son toko þæir swa handdom soman at Pronddær fægt hanum viii kua leigghu iardær i Krækænnæ æn Aslakkær fægt fyr næmfdom Pronddæ iiii kua læigghu iardær i œfstæ Bacchum ok iiii kua læigghu i Hialttarfwæ skall ok Aslakkær fulnæ fyr næmfdom Pronddæ iiii kua læigghu iardær i Hialtarfwæ. kopptthi ok Aslakkær af Þrondæ ii kua læigghu iardær i syddræ Huammi firir x kyrlogt vanmals ok x var kyr. skilddi þæssor x kyrlogt vanmals nu voræn lokkæn i var æn x kyr at vari næstæ þær æpptær. skilddi ok Aslakkær læiggiæ þæssær x kyr firir iarddær læigghu firir ii kyr logt vanmals kom ok þæt i handdæ band þæiræ at Aslakkær skall *hauppæ Þrondæ fimthu kyr læigghu iardær i Hialtarfwæ ok fuulnæ hanum v kua læigghu iarddær. gættær ok Aslakkær fuulnæt fyr næmfdom Þrondæ v kua læigghu iardær i Hialtarfwæ pa skall Aslakær lukæ oppt næmfdom Þronddæ vi kyr logt vanmals firir iarddæne i Huammi. gættær han ok æigi frialsæt Prondæ þæsse v kua læigghu iardær i Hialtarfwæ þa

skall han lukæ fyr næmfdom Þrondæ x kyr ok x kyrlogt vanmals firir iordæne i Huammi sæm fyr sæggir ok till sannynddi sætthom mær vor insigli firir þætte bref ær gort var a aræ ok timæ sæm fyr sæggir. Bagpaa yngre: breff om Krøkenn som ligger y Beffredallenn.

Hermund, Prest i Bagöy, og 3 andre Mænd, kundgjöre, at Benedikt Eirikssön, Prest (i Veö), kjöbte 2 Öresbol i Haukaas (i Vaago Sogn, Romsdalen) af Eirik Sveinsson og hans Hustru Elin Halldorsdatter og erlagde Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 4 Segl vedhænge 2 og 4.

[blocks in formation]

Bagoy.

Ollum mannum þeim sem þætta bref sia eda hoyra senda Hermunder prester j Bag œy Gunnar .a. Sande Rognalder a londeimum Olafer a Hedens stadum q. g. ok sina kunnikt gerande at þar varom mer ihia i stofonne (j) Bagœy sunu dagen nesta firi kyndils mœsso a xvii are vars virdulegs herra Magnusar med guders miskun Norikx Suia ok Gota konogs at Benedict prester Eirikx son keypti ii aura bol i Haukase af Eirike Sueins syni frials ok heim holt firi huerium manne vttan gars ok innan med ollum þeim lunnendum er til ligia ok legett haua fra nyu ok forno til allda odals ok efuelegrar eignar var sua Eilin Haldors doter kona fyr nems Eirikx i handa bande sem Eiriker lukuz þa aller aurar i hender ok til sannynda her vm settom ver vor insigli firi þætta bref er gort var a degi ok are sem fyr segir hiaverandum Anbinni prest syni Kolbeini a. Hoeimi Nikulase a Eideimi ok morgum odrum godom monnum.

106.

Biskop Haakon af Bergen bemyndiger Hr. Arnfinn Peterssön, Præbendarius i
Bergen, til paa sine Vegne at besöge Metropolitansædet for indeværende
Aar og foretage det i denne Anledning nõdvendige.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. IV (E) S. 695, jfr. m. Apogr. Arn. Magn.
(Jfr. fölg. No. og Dipl. Norv. VII No. 114-15).

[blocks in formation]

Universis presens scriptum cernentibus, Haquinus dei gracia episcopus Bergensis, salutem in salutis auctore, Jesu Christo. Universitati vestre tenore presentium innotescat, quod nos facimus, constituimus et ordinamus nostrum verum et legittimum procuratorem ac nuncium specialem, discretum virum dominum Anfinnum Petri, prebendarium ecclesie nostre cathedralis, vices nostras eidem committentes sedem

« AnteriorContinuar »