Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Gyrder Eifuindasun. Eiriker Gudpormssun. ok Olafuer Eifuindasun q. g. ok sinæ. mer gerom yder kunnight. at mer uarom .a. Fosse a Blakum a. Raumæriki, a. manæ daghæn nestæ eptir festum corporis Christi a. v. are rikis wars wyrduleghs herræ Hakonær med guðs nað Noreghx kononghs. loghdu þau. per. þa. vndir oss. med handærbande. Ifuær Þrondærsun af væghnæ Onnulfs stiufsunar sins. Marghretæ Peters dotter ok Sæbiorn Gudlæikssun firir sik. ok j vmbode Rangdiðu Peters dottor vndir rett fiartall. ok apterloghu. bædi a. jordum ok lausæ gozze. ok þet skuldu þau haldæ ok hafua. sæm mer her j gerdom, eptir þet tokom mer vm ii manne vitni er sua æitæ. Kolbein Omlunghssun ok Ogmunder Porbiornnærsun at þæir varo j hia. ok sua suoro a book. at Peter a Fosse viðergek sua. a siðæstæ doghum sinum. at han gaf hæimæn Sighurdi syni sinum. fimtighi mærke forngildær. ok h. fimtæ mærkæ boll jerdær. huorro er þær lagho. þet kuadozt þæir æi vita. jtem en a sama dagh loghdu þau fyrnæmd Ifuær. Marghretæ. ok Sæbiorn. vndir adernæmdæ men. med handærbande. vndir sama skilord. ok fiartall. bæde vm [jerder] ok lausæ goz. a. daghæn epter Peters uoku dagh, a sama are sæm fyr sæighir. komom mer þer j adernæmdæn dagh. ok ræiknædom. millum. barnnæ Peters a Fosse ok Onnulfs sunarsunar Peters bæde framloghu ok sua apterloghu. vm jerder sua vm lausæ goz, Ræiknædæzt oss þa sua at Onnulfuer optnæmder [skuldi vp lukæ ok] apter leggiæ. Rangdidu. Peters dottor. j lausu gozze h. xi. mork fongildæ a. daghæn eftir veltræ daghæn nu er kæmer a. Aulinæ vp lukæ eptir vi mannæ mati. j sua godo fe. fiordongen j bui. annen j kornne. iii. j klæðom. iiii j anbodom, skall ok Onnulfuer after leggiæ Vuarnno dottor Peters. h. iiii mork [fon]gildæ jadernæmdæn dagh. ok j sua godo fe sæm fyr sæighir, en j jordum hafuum mer sua sunder lakt millum fyrnæmdræ barnnæ Peters ok Onnulfs, skall Vuarna ok Rangdið fylghiæ þæimæ jordum .x. auraboll j Sethnæpuæit, h. mærker boll j Iodrudolum, fim auræ boll j Kuæflini, ortoghæ b. minnæ en vii auræ boll a Hadalande ok Ringæriki, ii auræ boll j Flotastodum, ok sua mykit sæm Peter atti j Næbbærudi er ligger a Blakum, skall Onnulfuer optnæmder fylghiæ þæim jordum sæm fadir hans hafdi hæimæn, vttæn eighi h. mærker boll bykt þet skall han apter leggiæ Marghreto Peter(s) dottor en at veternattom. ellæghæ iii mærker fongildær, skall ok Onnulfuer fylghiæ pui fim auræ bole. af xx auræ bole j Sethnæpuæit. þer till er med loghum verder af honom dæilt, finz ok nokot vræiknet eptir. pa skall pet skiptæ millum þæiræ barnnænnæ j iiii fiorðongæ, til sannyndæ settom mer wor insighli firir þetta bref er gort uar a deghi ok are sæm fyr sæighir.

156.

To Mænd kundgjöre, at Thormod Paalssön solgte til Thorgils Finnssön 2
Öresbol Jord i övre Berg, vestre Gaarden, i Svarvstads Sogn og oppebar
Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segl mangle.

7 Februar 1361.

[ocr errors]

Berg.

Ollum monnum þæim sem þetta bref sia eðr hœyra sænda Gunni Þorbjarnar son Einar Jons son q. g. ok sina mitt vilium yðr kunnikt gera at Gangsunnudagh1 a vi are rikis okkars vyrðuligs herra Hakonar med guðis naad Noregs konungs varom mit .a. Bæirghi i œfra garðenom ok j væstre stouonne j Suaruastaða sokn saom ok hœyrðum a ia ok handarband er Þormoor Pal son sæildi Þorgylsi Finz syni ii aura booll iarðar i œfra Bæirghi ok í vestra gardenom i samre sokn frialst ok hæimholt vttan garz ok innan med aullum lunnyndum sæm till liggia ok leghet haua fra fonno ok nyghiu. kæindiz pa Pormoor fyrnæmndr i sama handarbande at han hafde vp boret af Þorgylsi fyrnæmndum fysta pæining ok efsta ok alla per j millum sæm i kaup þæira kom ok till sannynda her vm sæittum mit okkor insigli firir þetta bref er gort var dæighi ok are sæm fyr sæighir.

(1) Antaget at betyde det samme som Igangssunnudagh d. e. Fastelavnssöndag.

157.

Fire Lagrettemænd i Land kundgjöre, at Thore Gudleikssön og hans Hustru
Brynhild Erlendsdatter erkjendte at have solgt til Sira Eirik Narvessön (paa
Flugberg) 5 Hefseldebol Jord i nedre Ornes (nu Odnes) i Flugbergs
Sogn i Land og at have oppebaaret Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af 4 Seg! mangler 4de.
(Jfr. Dipl. Norv. III No. 363-64 og 518 samt V No. 247).

[blocks in formation]

Ollum monnum þeim sem þetta bref sea æder hoyra sendæ Sigurder Eiriksson ok Hakon Eiriksson Gunner Haluarsson ok Estæin Ogmunderson logreto men j Lande q. g. ok sina kunnight gerande at mer uarom j Gyridagharde j Oslo j stofuo Poress Gudlæikssonar ok hoyrdum a at Þorer Gudlæiksson ok Brynilda Ellenssdotter kona hans ueitti þui uiderganghu at þau hafdu selt sire Eiriki Narfua syni halft setta hefselde boll ierdar j nedraghardenom j Ornese er ligher j Fluguberghs sokn j Lande frialsa ok hæimola firir huerium manne med ollum lunnindum sem till þæira ierdar hefuer leghet fra forno ok nyu ok firir tekit fyrsta peningh oc œpstan ok alla þer j millium epter pui sem j kaup þæira kom ok till sannynda settum mer uor insighli firir þetta

bref er gort uar a Jonsuaku dagh a vi are rikis Hakoner Noreghs

kononghs.

Bagpaa: Bleff thette breff lest paa Nes tinng y Lanndt thenn 21 Junij Anno 1593. Hanns Amundszen. Egenn hanndt.

158.

To Kvinders Vidnesbyrd, angaaende hvad Eilif (Thorbjörnsson) Skjenker havde betalt Gunnar Halldorsson for Foss og Finstad (i Lem paa Raumarike).

Efter beskad. Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.

(Se folgende No.)

Aug. 1362-Aug. 1363.

[ocr errors]

....

[Oslo.]

Ollom monnom þeim sem þetta bref sea eder høre sender Anunder [Eiwindarson fehyrdi mins herra konungsens] j Oslo q. g. ok sinæ. ek gører yder kunnukt at a odensdaghen [nesta] . . [a] atanda are rikis mins vyrdæligs herra Hakonar med gud[s nad Noregs ok Swya konongs. tok ek] tueggæ mannæ viitni. þau sem swa eitæ Gudrun Bardard[otter ok] . . . [dotter er] swa sworo a bok med fullum eidstaf. at þet vissu þer firi [gudi satt vera]. . . . [at] Eiliuer skenker rykti sin knif. at Gunnæræ Haldor[syni ok sagde vidergenger pu] ei pui Gunner æ þen timæ ek kræfuer þik þess at [pu hefuer vpboret allæ] verdauræ firi iarder þiner j Fosse ok Finnæsta[dom] . . . . þa skalt þu nu Gunner fa skam af mer ok swa skalt . . . . æ alt þet pu aat. þet hafdu þer ok j eidi sinum ok þe. . . . . at Eiliuer lauk engæ verdauræ firi fyrnemd[er jarder j Fosse ok Finnæstadom meira en Gun]ner vidergek audruuis firi sins rædughs saker. . . . Stigh Þollakssyni sem sin insigli sett[e med mino firi þetta bref er gort var a are ok deghi sem fyr segir.]

Bagpaa: bref vm Foss ok Finnestad[æ]. Fos ok Finnæstadhæ.

Yngre: [p]rofsbref vm

Peter Eirikssön, Provst ved Mariekirken i Oslo, og Gudthorm Gudbrandssön,
Lagmand sammesteds, m. fl. afsige Dom imellem Asgrim Thorbjörnssön
og Paal paa sin Hustru Sigrid Halldorsdatters Vegne angaaende Gaardene
Foss og Finstad i Lem paa Raumarike (nu i Holter Sogn), hvilke Sigrids
Broder Gunnar Halldorsson sagdes at have overdraget Asgrims Broder
Eilif Thorbjörnssön (Skjenker), men som nu tilkjendtes Sigrid.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Stærkt beskadiget. Seglene mangle. (Jfr. Dipl. Norv. III No. 338, IV No. 380 og 563 samt V No. 512 og 859.)

159.

[16-22] August 1364.'

...

[Oslo.]

Ollom monnom þeim sem þetta bref sea. eder hœyra. senda Peter [Eiriksson profaster at Mariukirkiu j Oslo] ok Gudþormer Gudbrandzson loghmader j sama stað q. guðs ok si[na kunnikt gerande at j Kyrningænom j Oslo. a] . . . [dagen] nesta. eptir Mariu messo fœrro a x are [ri]kis okars virdulegs herra Ha[konar] m[eder guðs nað Noregx ok Swia] konongns komo a stæmfnu firi okker Asgrimer Þorbiærnason af einni haulfuu en P[aal] . . . . [son j fullo vmbode Sigridar Haldorsdottor] kono sinnar af annare, ok kenduzst at þa var þeirra retter stæmfnu dagher [vm xv. aura boll. j Finnastadum ok] h. xv. aura boll j Fosse sem liggia j Læm a Raumariki sem þeir deildu vm [teðe þa Asgrimer firnæmfder fram bref vndir] goðra manna jnsiglum. er swa vattado at Gunnar Haldorsson broder firn[æmfdrar Sigridar kono Paals kendizst at han hafde v]idergenget at han hafde sælt Eilifui Þorbiærnasyni adernæmfdar [jardir j Fosse ok Finnastadum adernæmfdum eptir] pui sem j kaup þeirra kom. swarade þa Paal ok sagde at Gunnar [væitti ei pesso vidergan]go ok tede fram bref vndir goðra manna jnsiglum. þau sem her ero v[iderfest.2 siðan læiddi en Paal fram tuæggiæ manna vitni þar a] ofuan sem swa eita. Gunnilder Anundadotter ok Asa Asmundadotter, ok swa sworo a [bok med fullum eidstaf at þær] a oðru are firnæmfdz herra Hakonar konongs at Eilifuer Porbiærnason rykti knif j [mote Gunnare fyrnæmfdum ok sagde viderge]nger þu ei þui Gunnar, e þan tima er ek krefuer þik þess at þu hefuer vpbore[t fyrstæ penning ok æfstæ ok allæ verdauræ firi] jarðir pinar j Fosse ok Finnastadum, þa skalt þu nu Gunnar fa skam af mer, h[afdu þær ok j æidi sinum at þær varo par j hia er] kona adernæmfdz Gunnars kom heim. gangande austan af Berfœttabroedra klaustri j. . . . . [þrear merker peninga sem] Eilifuer oftnæmfder hafðe sent Gunnare firi adernæmfdar jardir, þa sagoe Gunnar grat [prear merker peninga firi] minar jardir, ekki hefuer ek ok meira firi þær fenget, þet visso þær ok firi san[nyndi at Gunnar hefuer ekki meira vpboret] firi adernæmfdar jardir en firsagdar þrear merker peninga, nu af þui at okar herra k[onungren] . . . [bauð sik þa Paal firnæmfder] meder ollu sinu profue ok skilrike vndir endeleghan doom, ok bauð okker þar vm [at doma] ... annars at Asgrimer hafde ekki meira prof till sins maal. En firnæmfda viderga[ngo Gunnars firnæmfdz] . . . [var þet pa okkar] endelegher domer, at Sigriid skall. eigha firnæmfdar jardir j Fosse ok Finnast[adum] . . . [till euer]dleghar eighnar, ok till sannynda setto Loduik Eifuindarson. Paa[l Gi]urdarson... · [sem þessum] doom samþykto

[ocr errors]

...

[ocr errors]

meder okker siin jnsigli meder okrum jnsiglum firi þetta bref [er gort] va[r a deghi ok are sem fyr seghir.]

(1) Paa Grund af Dipl. Norv. III No. 338 maa Brevet snarest være af dette Aar og ikke af 1365. (2) Uden Tvivl No. 338 i Dipl. Norv. III og foregaaende No.

[ocr errors]

Bevidnelse om at Halvard Fonnesson betalte Birger Thoressön og hans Hustru Arnbjörg Gaarden vestre Bön i Aremark og 7 Stikker Klæde for det uforsætlige Drab, hans Fader Fonne begik paa Sæbjörn Arnulfssön. Indtaget i Vidisse p. Perg. (trykt nedenfor ved 1430) i norske Rigsarkiv. 22 Juli 1366.

160.

Klemetsby?

a

Jtem mith vilium jdher kunnokt gera ath mith varum Clemisby som ligger j Aursmark jn die beate Marie Magdalene a xi are rikis vars verdelix herra Hakana med gudhz nadh Norgis Swia konungs sagum oc hordum aa ath the huldo handum saman Haluarder Ffonnason aff eine halffuo, en aff annare halffuo Birgyr Thoreson och Anbiærgh kona hans, ær Haluarder fforder look Boen som ligger œpsta a Adramark vestaste gardin ffor Ffanna ffadur sin ffor affthak er han aff tok Sebicern Anwlffson offorsyne och vij stikkor kledis ffryælsth och hemolth ffor huarywm manne med allum [lut 1 lunnandum som til legit ældher legit haffwer ffran fforno oc nyo vthans gardz och jnman til fforda jordh. hwardh thet ruffwer aldher roffs men til ffer vere swa goth som han haffue roffuet try(g)dh oc xij manna dom ældher la(g)– manz vrskurdh, Varo the tha sate oc alsater vi fforda gioldh oc til sannynde setiwm vi var jnsigle ffor thetta breff giorth var degy oc are som ffir seghir.

Bagpaa: Breff vm Bon.

(1) Igjen udslettet.

To Mænd kundgjöre, at Ivar Petersson solgte en Del af Röteim paa Vaage til Erlend Eysteinssön og oppebar Betalingen derfor.

Efter Orig. p. Perg. p. Kruke i Hedalen. Levning af 2det Segl vedhænger. (Se Dipl. Norv. VIII No. 300, 399 og 495.)

[blocks in formation]

Öy.

Ollom monnom pæim sæm þetta bref sia æder hoyra. sændæ Sighurder Nicholasson. ok Endridher Anfindzson q. g. ok sinæ. Mit gerom that ollom monnom kunnokt at mit varom j Ey a porsdaghen nesta firir Paalss møsso a tolftæ are rikis okkars vyrdulegs herræ. herræ Hakonær med guðs miskun konongs j Noreeghe. saam ok hoyrdom

« AnteriorContinuar »