Imágenes de páginas
PDF
EPUB

stat illustrem olim principem. dominum W(aldemarum) regem Danorum diem suum clausisse supremum. et duos filios ex duabus filiabus suis procreatos. post se reliquisse prudencias vestras agnoscere cupimus per presentes quod magnificus princeps dominus Albertus dux Magnopolensis direxit ad nos preces suas, ut nobilis Albertus domini Hinrici ducis Magnopolensis. filii sui filius ad adipiscendum regnum Dacie promoveatur, ex quo ille senior existit inter illos duos filios predictos et ex primogenita et seniore filia memorati regis W. procreatus. exhibens se velle civitatibus sufficientem facere caucionem ipsis priuilegia et libertates suas sigillare at tamen et plus facere quantum et quam alius princeps eis facere posset. Simili modo serenus princeps dominus Haquinus rex Norwegia et inclita ipsius regina. direxerunt nobis supplicationes suas pro filio suo Olavo. prebentes directe facere similia. Ad hec neutri parcium ob nostri carentiam et absenciam potuimus respondere. igitur concepimus et contraximus quendam placitorum terminum proxima dominica Letare Lubeke obseruandum. circumspectiones vestras attente rogitantes quatinus maturis vestris deliberationibus et consiliis vestris preuiis et prehabitis super premissis negotiis nuncios vestros consulares cum plenitudine potestatis vestre ad prefixum terminum legare curetis. vt extunc cum vnanimi decreto et concordi consilio possimus ad premissa petita et exhibita tales reddere responsiones que nostrum omnium et communis mercatoris commodo prosint et vtilitati. Preterea noueritis nos decreuisse quod quilibet in suo consulatu loqui debeat super eo vt si pirate et maligni predones partes maritimas infestare aut perturbare machinarentur, quis modus melior possit inveniri quod illorum rebellio et malicia compescantur et refrenentur super quo et vestra ventilari petimus consilia cum vestrorum reportacione responsorum. Rursus significamus vobis nos percepisse quomodo nonnulle ciuitates in Saxonia, ciuitati Brunswic vicine eidem ciuitati et eius incolis bona asportant et auferunt. edicta ciuitatum minime curantes. vnde petimus affectuose quatinus super eodem negocio loqui et consiliari curetis ipsum dictis viris nunciis consulari(bu)s ad prenotata placita venturis. [at]tendentes. ut super hoc pariter possimus utile et oportunum remedium adhibere. Conseruet omnipotens salubriter et longe. Datum anno domini m.o ccc. lxxvj. die sanctorum Fabiani et Sebastiani martirum sub secreto ciuitatis Wysmarie quo nos omnes vtimur pro presenti.

Sex Mænd kundgjōre, at Sira Olaf Jonsson og hans Söster Ingeborg Jonsdatter betalte Simon Dyressōn 6 Öresbol i Kirkefjeld og 24 Öresbol i Haugen i Klövedals Sogn i Thjörn for 17 Mark, som paa Lagthinget vare ham tilkjendte for den Tiltale, han havde til Orm Thorsteinsson.

Efter Orig. p. Perg. i kgl. Vitt. Hist.- og Ant.-Akad. i Stockholm. Af 6 Segl vedhænger 3die. (Se Dipl. Norv. I No. 707; IH No. 413, 446, 554, 666, 727, 1020; V No. 574 og 1114.)

170.

22 Februar 1377.

Thegneby.

Ollum monnum þeim sem þetta bref sea æder hoyra senda Þorer Aslaghsson Aslakar græin Niklos Biornsson *Gunmi j Hualshæinghum Krokar Masason ok Anundar j Þoresby q. g. ok sina. mer vilium ydar kunnikt [gera1 at mer varom j prestagardenom vidar Þeghnaby kirkiu sunudaghen nesta firi Mathios møsso fra burd vars herra Iesu Christi. m. ccc° lxx.o septimo hoyrdum mer ok saghom aa at þau heldo handum samar sira Olafuar Jonsson ok Ingiborgh Ionsdotter systir hans ok Simun Dyrason med þi skilorde at fiirnemd sira Olafuar ok Ingiborgh guldu Simuni adarnemdom sex. aura boll j Kirkiu fialle ok halft þridia øyris boll j Haughinum sem liggia j Þiorn j Klaufwadals sokn. firi siautian merkar gildar sem Simuni oftnemdom varo dømdar a loghþinghi firi þa till talu ok malemfni sem han hafde per till Orms Þorsteinssonar at kæra, lofuade ok pa sira Olafuar ok Inghibiorg. Simuni Dyrasyni fyrnemt .vi. aura boll gilt j Kirkiufialle ok halft þridia œyris boll [gilt1 j Hauginum. frialst hæimholt ok akærolaust firi huarium manne med ollum lutum ok lunnyndum sem till ligghia ok læighit hafua fra forno ok nyiu vttan garsz ok innan ok afhendo sek ok sinum arfwm ok vndir Simun Dyrason ok hans arfwa. ok þer med varo þau saat ok alsaat vm alt þet þeim þa j mellom for. ok till sannynda settom mer var jnsighli firi þetta bref er gort var a dæighi ok are sem - fyr sæighir.

171.

Bagpaa, meget yngre: vm Kiirkufiield och Haugian.

(1) Tilskrevet over Linien.

Thord Eilersson kundgjör, at Sira Ogmund, Prest paa Skygthveit, fremförte Vidnesbyrd angaaende Leien af 3 Öresbol Jord i Skjolathveit (Skjörthveit i Eidsberg?).

Efter Orig. p. Perg. p. Gavno i Sjælland. Alle 3 Segl mangle.

13 Februar 1378.

Folkensborg. Ollum monnum þeim sem þetta bref sea eder hora sendir Þorder Eylirszsun q. guds ok sinæ kunnikt gerande at a laugudhagen

nesta firir Valentini a iii are ok xx rikis wyrduleghs herra herra Hakonar Noreghx konongs var ek a Folkens borgh pa er Ogmunder prester a Skygpoæit læiddi ii mannæ vitni firir mer ok firirstemdhi Aasto Haralsz dottor þau er sua æita ok sua suor a bok Gudlæiker priller at han læigdhi prigiaura bol iardar j Skiolapoæit vm sex ar af prestenom ok Þorere ok Þronde Gunnessunum en Haluarder suor sua at han læigddi i ar af sira Ogmundhi en iii aura bol kiændisz ok Asstæ at hun hafdhe læikt haf sira Ogmundhi en vm iii ar ok sagdhe at han læigdi sina iord spurdhi pa sira Ogmunder huat skilriki hun hæfdhi þær till en hun sagdhe sek æingin vitni haua ok til sannyndha sættu þæsser goder men sin insigli med minu Gunner Andorszsun ok Þorgrimer Jverssun firir þetta bref er giort var a dæighi ok are sem fyr sæighir.

172.

To Mænd kundgjöre, at Thord Frodessön erkjendte tidligere at have mage-
skiftet en Del af Brautastad (Brustad) i Foss Sogn i Nordlem paa Rome-
rike (nu i Holter Sogn) til sin Farbroder Haakon Eyvindssön mod Halv-
parten af Flater i Henin Sogn i Sydlem sammesteds m. m., hvorfor Haa-
kons Enke Ragnhild Ulfsdatter nu eier den omtalte Del af Brautestad.
Efter Orig. p. Perg, i norske Rigsarkiv. Begge Segl mangle.
(Jfr. Dipl. Norv. II No. 876 og V No. 168).

[blocks in formation]

Ollum monnum þeim sem þetta bref seia æder hœyra sender Hakon Þorleifssvn ok Aslaker Keitiulssvn q. g. ok sine kunnukt gerande at a Huitasunnvdag ok a iii are ok x[x] rikis okars virdulegs herra Hakonar meder g(udz) nad Noregs konungs varo mit j stemfno stovonne a Holtom [j] *Norlen a Ravmariki sam ok hœy(r)dum a at pav heldo hondom saman Þorder Frodasvn ok Ragnildæ Vlfs dotter kiendest pa Þordr at han hafde keypt iordvm vider Hakon Eivindersvn fek Þorder Hakone x[v] peningabole minne en xiii aurebol i Bravlastodum er ligger j Foss sonk i Norlem a Ravmariki frialst ok heimolt firi hvarium manna meder lunnyndvm sem til hefver leget fra forno ok nyiv en Hakon adrnemfder fek Þorde fyrnemfdum halven sydra garden i Flotum er ligger j Heinini sokn j Svderlem a Raumariki frialst ok heimolt firir hvarium manne ok eit lvdvengg er liger mit j Peteseng ok eit kværnstæde ok o(1)lum adrum Ivnnyndum sem til haua leget fra forno ok nyiu kiendist þa opnemfder Þorder at ader nemfd Ragnildæ a sva mykla iord i Bravtastodvm sem han hafde fenget Hakone fadvr bræder sinum sem hvsbonde henner hafde fyr veret ok til sannynda her vm settum mit okkor insigli firir þetta bref er gor(t) var a degi ok are sem fyr segir.

To Mænd kundgjöre, at Björn Thorsteinssön og hans Hustru Ranveig erkjendte, at de havde solgt hele Gromsrud i Löykin Sogn paa Höyland til Thorstein Kolssön og oppebaaret Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Begge Segl vedhænge, 2det utydeligt.

173.

1 Juli 1379.

Bersjö (Hemnes).

Ollum monnum þæim sem þetta bref sea ædr hœyra sendir Þryryker Gudmundz son ok Bardr Nils son q. g. ok sine mit villium ydr kunnikt gera at mit varom j Berisio fredaghen nestæ fire þridia vaku a iiii are [xx1 rikis vars wirduleghs herra Hakon med gudes nad Norex konongr ok Suia som ok hoyrdum a er bæir heldo handum saman af enni halw Porstæin Kol son en af annare Biorn Þorstein son ok Ronnogh æighin kona hans vidr gengho þau þa [at fire oker fyrnemfd hion at þau hafdu sellt adr nemfdum Þorsteini Kolssyni allt [j2 Groms rudh sum ligher a Hoylandum j Loykynæ sonk frialst ok hæimolt fire huarium manne med ollum lutum ok *lunynidum sem till ligher ædr leghet hefr fra forno ok nyiu *vtant gars ok jnnan. kendisz ok optnemfde hion at þau hafdu vpboret fyrstæ pennigha ok cefstæ ok allæ þer j mellom af opt nemfdum Þostæini Kol syni efter þui sem j kaup þæire kom verdr ok nokett vfrialst j Groms rudhi pa skuldhi Postæin jn after j Gars vik vii boll ok till *sannynede her vm setto mitt okor jnsigli fire þetta bref er giort var deighi ok are sem fyr seghir.3

(1) Fratilskrevet over Linien. (2) Fra [ igjen udslettet. (3) Bagpaa Brevet findes Spor af et andet udskrabet Brev, af hvilket blot enkelte Ord kunne skjelnes; Dateringen synes at være: nesta firir Haluardz messo a xv are ok xxta rikis vars herra Erix (? ɔ: Mai 1424), hvorved Hovedbrevets Ægthed altsaa vilde blive tvivlsom; hvis der menes Kong Magnus, som efter Skriften er rimeligst, vilde Dateringen blive Mai 1354.

174.

Tre Mænd kundgjore, at Arne erkjendte at have solgt til Eindrid Styrkaarssön og hans Sön Styrkaar 7 Spands Leie i Treadal, og hvad han eiede

i Fivisdal (?), begge i Hofs Sogn i Sundalen, og at have oppebaaret Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 3 Segl mangle.

21 April 1380. Aaker (Sundalen). Ollum monnum þeim sem þetta bref sea æder hoyra sendir Þorer Þorgilsson Steiner Eiriksson Hauker Þordeson q. g. ok sine kunnikt gerande at mer varom a Akre i Sundale j Hofssokn a laughurdaghen nesta firir gandagha fyrre a v are ok xxta rikis vars virdileghs herre herra Hakonar med gudes nad Noreghs ok Suierikis konungs

er Arne vonder kendisz firir os at han hafde selt erleghom mannum Endridi Styrkarssyni ok Styrkare syni hans siau spanne leighu iarder j Treadale ok sua mikle iord sem han atte j Fiuisd[al]e liggia þesser iarder bader j Sundale j Hofssokn. seldi Arne adernemder þesser iarder fyrsagdum Endridi ok Styrkare frials er ok heimholler firir huarium manne med allum lunnindum sem til hafua leghet fra forno ok nighiu vtten gars ok innen til æuerdelegho eighu til alsz odals. kendisz ok opnemder Arne at han hafde af adernemdum Endridi ok Styrkare fyrsta peiningh ok æfsta ok alle per j medal firir adernemder iarder ok firir sanninde skuld settom mer vor insigli firir þetta bref er gort var deighi ok are sem fyr seghir.

Thorbjörn Andressön, Prest paa Vireid (Gloppen), og to andre Mænd kundgjöre, at Cecilia Ivarsdatter gav sin Frænde Isak Eindridssön 7 Maanedmatsleie i Igland i Gratle Sogn i Bremanger, mod at han skulde forsörge hende, saalænge hun levede.

Efter en af Gulethingslagmanden 4 Mai 1615 udstedt Afskrift p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler.

175.

13 August 1380.

Vireid.

Ollum mannum teim sæm tettæ breff seia ede høyre sender Torbiørnn Andersøn prester a Viereidhj, Rikarder Jonsønn, Tiuer [o: ok Iuer] Grimorsønn q. g. ock sinne. Mir vilium yder kunnigt gera at a vock xx are rikis wars wurdulige herræ Hakon med guds naade Norregx kononger, warom meer a Wieræidhj er ligger i Gloppæfyrdi a Nordennfiordæ manæ daghen nestæn fyr Mariomæso syrræ1, saam ock høyrdom a er tau heldæ hondom saman Siseliæ Juerss dotter aff æini halffa en aff annære Jsaker Endrider son wnder tet skilorde ad adernæmdt Siseliæ gaff ock affhende fyrsagdom Jsake frendæ sinum heil ock osivuk morghom godom monnum ahøyrændom vij mamattaleigh jord i Jglande er ligger i Gralse kirkiu sookn i Brimmangre med allum tæim lunnyndom sem ter till liger ock lighet heuer wdtan garss ock innan till æuerligur eigner optnemder Jsake ock hans efftir kommandom till fuld færædis och frialser æigur, Skildj ock Jsake hirdeuarda honæ medaan er hon liffdj ock fyrsuara hennar ærenda met henner wmbodt tiit wut sem hon wildi tet lede, ock optnemder Jsaker teir adernemdir Sisilium einæ bvudt a Gratsle wndir idinu medan henne liiff wæra skilitt, ock Sisiliæ optnemdr taka landsckyldænæ a tui are, en sidan skildj Jsake tera at sagdæ taka sialue landschyldir sinnæ a fyrnemdre jordu. Ock till sannyndu settom meer waar insiglj fyr tetto breff er giort var deghj ock are sem fyrsogdom.

« AnteriorContinuar »