Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

5

Perugia.

Innocentius episcopus servus servorum dei, [venerabili fratri episcopo Roskildensi1 salutem et apostolicam benedictionem. Inundans malitia perversorum, [viris2 sancte religioni deditis adeo frequenter exhibet se infestam, quod ipsi divino cultui ut [deberent vacare non [possunt, dum illorum malitiis agitantur. Cum [igitur sicut dilecti filii minister [et fratres Minores Datie, nobis [significare curarunt, nonnulli qui nomen domini in vacuum recipere non formidant, ipsos graviter molestare presumant, nos presumptorum hujusmodi refragari conatibus, et dictorum ministri et fratrum gravaminibus volentes congruis remediis subvenire, fraternitati [tue9 per apostolica scripta mandamus, quatinus ipsos in personis vel rebus non permittas contra [indulta privilegiorum sedis apostolice ab aliquo10 indebite molestari, molestatores hujusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.11 Datum Perusij [decimo Kal: Juniarum pontificatus

nostri anno nono.12

(1) venerabilibus fratribus Volentinen. et Calaguritanen. episcopis. (3) debent.

-

[blocks in formation]

(9) vestre.

(11)

(4) possint. (5) ergo. (*) fratrum Minorum Castellæ et fratres sibi subjecti. () significari. (8) et tilfōies. (19) tenorem privilegiorum et indulgentiarum sedis apostolice ab aliquibus. Her tilfōies: non obstante constitutione de duobus dietis edita in concilio generali. Quod si non ambo his exequendis potueritis interesse, alter vestrum ea nihilominus exequatur. — (12) vi Kal. Octobris pontificatus nostri anno x (ɔ: 26 Septbr. 1252).

28.

Pave Alexander IV forbyder Minoriterordenen at opfylde de Fordringer paa
Lydighed og Afhængighed, som visse Prælater stille til den.

Efter Afskr. i Msser. Barth. III (D) S. 295-96 af en Afskr. fra Aar 1500. (Trykt i Waddings Annal. Minor. III. p. 533, hvorfra Varianterne).

[ocr errors]

21 Mai 1255.

Neapel.

Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis generali ministro et universis fratribus ordinis [fratrum Minorum salutem et apostolicam benedictionem. Inducimur pie conversationis vestre meritis ut in [hiis2 que secundum deum possumus vos favore benivolo prosequamur. Hinc est quod cum quidam ex prelatis ecclesiarum qui sicut accepimus vos sibi devotos inveniunt et in exhibitione condigne reverentie studiosos in eo se humilitati vestre molestos exhibeant quod novam consvetudinem inducere molientes a vobis obedientiam exigunt manualem nos id reputantes incongruum et3 indignum ut nullus ex prelatis eisdem a vobis dictam obedientiam manualem presumat exigere

auctoritate presentium districtius inhibemus. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Neapoli duodecimo Kalendas Junij pontificatus nostri anno primo.

(1) mangler.

(2) iis.

-

(3) reputantes gjentages her.

29.

Pave Alexander IV tilstaar Minoriter ordenens Ministre og Kustoder Ret til at absolvere fra Kirkestraffe dem, der ville indtræde i Ordenen, og endog dem, der efter Optagelsen befindes tidligere at være saadanne Straffe hjemfaldne.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. III (D) S. 53-54 af en Afskr. fra Aar 1500.

21 Juni 1255.

Anagni. Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis (generali) et provincialibus ministris et custodibus ordinis fratrum Minorum salutem et apostolicam benedictionem. Celestis amor patrie mentes vestras sic allexisse perspicitur ut quasi hoc solum delectationem vobis tribuat quod divine voluntati sit placitum et salutem proferat animarum procedit ex hoc quod nos vestris piis petitionibus favorem largiri benevolum delectantes maxime cum ex apostolici cura teneamur officii circa religionis augmentum attenti et vigiles inveniri vobis auctoritate presentium indulgemus ut vestro volentes aggregari collegio qui suspensionis aut interdicti vel excommunicationum sententiis sunt ligati absolutionis beneficium juxta formam ecclesie impartiri et ipsos in fratres recipere ac eos qui post assumptum habitum et professionem emissam recoluerint se talibus in seculo fuisse sententiis innodatos secundum formam ipsam absolvere valeatis ita tamen quod si aliqui ex eisdem hujusmodi sententiis propter debitum sunt astricti satisfaciant ut tenentur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vet ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Anagnie xj. Kal. Julij pontificatus nostri anno primo.

0

30.

Pave Alexander IV tilstaar dem, der staa i Tjeneste- eller Forretningsforhold
til Minoriterordenen, Ret til paa Steder, der ere Interdikt eller Ban un-
derkastede, hvortil de dog ikke selv have givet Anledning, at overvære
den Gudstjeneste, som det er Ordenen tilladt at holde under saadanne
Omstændigheder.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. III (D) S. 125 af en Afskr. fra Aar 1500.
(Trykt Waddings Annal. Minor. III p. 533, hvorfra Varianterne).

27 Juni 1255.

Anagni.

Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis genenali [et provincialibus ministris ceterisque1 fratribus ordinis fratrum Minorum salutem et apostolicam benedictionem. Ut in vestris domibus servientes in ministeriis oportunis ob vestri gratiam quam apud sedem apostolicam sedule devotionis vestre obsequia promerentur [vestre gratie munere non reddantur immunes. Nos [vestris precibus inclinati quod si quando in terras in quibus [degitis excommunicationis [seu interdicti [sententias contigerit promulgari. Pueri vestris servitiis deputati negotiorum [quoques vestrorum procuratores et operarij qui in locis vestris eorum operibus personaliter [insistunt continue hujusmodi sententiis obnoxii nullatenus habeantur ibique [possunt 10 audire divina juxta formam que11 locis ipsis in eo casu a sede apostolica est concessa nisi [iidem 12 causam [dedissent interdicto vel13 excommunicari specialiter seu interdici contingat eosdem auctoritate vobis presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis 14 infringere vel ei ausu temerario contraire si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Anagnie .vto. Kal: Julij pontificatus nostri anno primo.

1

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pave Alexander IV tilstaar Minoriterordenen Ret til at behandle de Brödre som Apostater, der have erholdt Pavestolens Tilladelse til at indtræde i en anden Orden men ikke have gjort dette inden 2 eller 3 Maaneder efter Tilladelsens Erhvervelse, eller som inden Pröveaarets Udlöb forlade den nye Orden, da flere skulle benytte Bevillingen til igjen at overgaa til verdslig Stand.

Efter Afskr. i Msscr. Barth. III (D) S. 292-94 af en Afskr. fra Aar 1500.

31.

9 Septbr. 1255.

Anagni.

Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis generali et provincialibus ministris et aliis fratribus ordinis fratrum Minorum salutem et apostolicam benedictionem. In gravem cordi nostro redundat offensam si quod a nobis salutis causa conceditur in pernitiem convertitur, non sine illorum scandalo quorum mens ad hoc ferventer invigilat ut et sibi per innocentis vite meritum et aliis proficiat per exemplum, cum itaque sepe contingat quod aliqui ex fratribus de ordine vestro pront accepimus ad hoc a sede apostolica licentiam obtineant ad religionem aliam transeundi ut proprii motum sequentes arbitrii possint per seculum nequiter evagari dignum esse providimus ut super hoc salubre remedium apponamus; Hinc est quod nisi dicti fratres infra duos vel tres menses post obtentam licentiam supradictam se ad aliam religionem sue saluti congruam studuerint se transferre ac de ipsorum diligentia et studio super ingressu hujusmodi religionis predicte constiterit evidenter et ipsius habitum susceperint regularem vobis ut ex tunc prout vestri ordinis honestati expedire videritis contra ipsos tamquam contra alios ordinis vestri apostatas procedere valeatis liberam auctoritate presentium concedimus facultatem illud idem intelligi volumus de illis qui post susceptionem habitus religionis alterius infra tempus probationis inde presumpserint resilire. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Anagnie .vto. Idus Septembris pontificatus nostri anno primo.

32.

Pave Alexander IV bekjendtgjör for den höiere Geistlighed, at Damianiterordenens Stifterinde Clara er optagen blandt Helgenerne paa Grund af hendes Liv og Mirakler, samt at hendes Festdag skal höitideligholdes 12 August, til hvilken Tid der aarlig udgives Indulgents ved hendes Grav. Efter Afskr. i Msser. Barth. III (D) S. 193-203 af en Afskr. fra Aar 1500. (Trykt i Waddings Annal. Minor. II p. 373-76, hvorfra Varianterne).

25 Septbr. 1255.

Anagni. Omnibus presentes litteras inspecturis Iacobus divina miseratione Lundensis archiepiscopus Svecie primas salutem in domino. Noveritis nos litteras domini pape inspexisse sub hac forma.

Alexander episcopus servus servorum dei venerabilibus fratribus universis archiepiscopis et episcopis1 ac dilectis filiis abbatibus priori

bus archipresbiteris decanis archidiaconis et aliis ecclesiarum prelatis ad quos littere iste pervenerint salutem et apostolicam benedictionem. Clara claris preclara meritis [magna2 in celo claritate glorie ac in terra [splendore3 miraculorum sublimium clare claret. Clare hujus arta et alta religio hic choruscat hujus sursum eterni premii radiat magnitudo, hujusque [virtus signis magnificis mortalibus [illuscessit,5 huic Clare intitulatum hic fuit summe privilegium paupertatis, huic in excelso rependitur inestimabilis copia thesaurorum huic a catholicis plena devotio et honoris cumulus exhibetur hanc Claram sua fulgida hic insignierunt opera, hanc Claram in alto divine lucis clarificat plenitudo. Hanc Christianis populis prodigiorum ejus insignia stupenda declarant, O Clara multimode titulis [predicta claritatis ante conversionem tuam utique clara in conversione clarior in claustrali conversatione preclara et post decursum vite presentis spatium clarissima illuxisti ab hac Clara clarum exempli speculum huic seculo prodiit, ab hac inter amenitates celestes svave lilium virginitatis offertur, ab hac in terris manifesta subventionum remedia sentiuntur, O admiranda Clare beate claritas que quanto studiosius per singula queritur tanto splendidior in singulis invenitur, emicuit hec inquam in seculo in religione prefulsit in domo illuxit ut radius in claustro choruscavit, ut fulgor [enituit in vita post mortem [irradiat9 claruit in terra in celo relucet. O quanta hujus vehementia luminis et quam vehemens istius illuminatio claritatis, manebat quidem hec lux secretis inclusa claustralibus et [foras 10 micantes radios emittebat, colligebatur in arto cenobio et in amplo seculo spargebatur, servabatur intra et extra manabat, latebat namque Clara sed ejus vita patebat, silebat Clara sed sua fama clamabat, celabatur in cella et in urbibus noscebatur, [non11 mirum [quod 12 lucerna tam accensa tam lucens abscondi non poterat quin splenderet et clarum in domo domini daret lumen nec recondi poterat vas tot aromatum, quin fragraret et svavi odore dominicam [respargeret13 mansionem, immo cum in angusto solitudinis reclusorio alabastrum sui corporis hec dure [conteret 14 tota omnino ecclesie aula sanctitatis ejus odoribus replebatur, sane cum ipsa dum ad huc puella esset in seculo hunc mundum fragilem [et immundum mundo calle3 ab etate tenera transilire studeret et [pretiose15 sue virginitatis thesaurum illibato semper pudore custodiens caritatis et pietatis operibus vigilanter intenderet ita quod ex ea [grata16 et laudabilis ad vicinos et alios fama prodiret beatus Franciscus audito ejus fame preconio cepit confestim hortari eam [et17 ad Christi perfectam [inducere 18 servitutem que sacris illius monitis mox adherens et mundum cum terrenis omnibus abdicare ac soli domino in paupertate vo

« AnteriorContinuar »