Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

1. Tieselineskerke ao.

1126.

Alias Nijlant.

Hanc ecclesiam dictam Leynderkerek Baldricus episcopus Leodiensis in predio suo construxit et eam consecrauit presente Adelboldo episcopo Traiectensi.

Oudelantskercke.

Ecclesia Danielis nunc Kijffhoeck.
Donckersloot.

Rijerkercke. alias Rijerweerdt.
Heer Olijsambocht. Oulantsambucht.
De Vuijlpoort. submersa.

2. De Lijnde alias Deuelkercke.

Tfeer. alias Schouwelant ambacht vel
Zwijndrecht.

Tsheren ambocht van Moerkercke alias Schouwe. Schobbe. Litera Oppidi Thurtrechtanj data 28 scptembris anno 1442 habet liggende inde nijbedijckte landen datm/n heet sheren lant van Moerkercken jnden ambacht van Schobben. Pro Schohben legendum nunc Schouzven a preter fluente fluuio Schalde qui Mosam circa Maesdam intrabat. 5. Eemkercke ab aqua dicta die Eme. Euertskercke.

6. Almesvoct alias Wtalme off Neeralme leyt naest Eemkercke beijde in Tic

selenwart.

Heijnkensoort.
Maesdam.

Bittershoeck.

Houweninge.
Lederkercke.

l'endrecht.
Almkerck.
Annekercke.
Slidrecht.

7. Wolfbrantskercke.

In Decanata Schielandie.

Rotterdam.
Schiedam.

Vleerdingen.

Ouderschie.

Ketel.

sita est prope de Mijle in jusula dicta Tieselens

wart.

« AnteriorContinuar »