Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Yselham.

Ommaet.

Passel.

Roden.

Oesterhessel.

Condenveen.

Nijeveen.

Meppel.

Hauelt.

Velen nunc

Jn Decanatu Velue.

Rhenen. Fenendaci consecratur paro-
Wageningen. chialis anno m vx 2.
Huesden.

Velpe.

Heteren.

Redinchem.

Spanckeren.

Wolff hezen.

Oesterbeeck.

Drich.

Arnhem.

Reden.

Otterloe et Aenstoot.

Ellinchem.

Kantwijck.

Brummen.

Ophorst.

Hamnis.

Halle.

Vacsen.

Oen.

Becbergen.

Hattum.

Voorachten.

Oestenwoude.

Hollanderbroick.

Elborch.

Dorenspijck.

Wolde.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

VII.

REKENINGEN VAN HET CATHEDRATICUM VAN 1545, 1550 en 1555 1).

Computatio mea Joannis Boelen de Breda de receptis
ratione Cathedraticj quod vulgo Assum de terminis
Caatate et Remigij annj Millesimj Quin-

quagesinj Quadragesimj. Quinty 2)

Joannes Boelen de Breda.

In prenisorio Quatuor Officiorum Flandrie.

Hulst de portiones 3).

Hontenisse.

Ossenisse.

Heijnsdijck.

Paulcpolre.

Axelle.

Polre van Namen )

Zuijtdorp.

Bostenbliede due portiones

Saemslach.

Acndijck.

Ottenede.

Trinitas.

Assenede due portiones

Wijnckell.

Wachtenbeeck

1) 1545 Rijksarchief Utrecht Bissch. Arch. no 545; 1550 en 1555 Arch. v. d. Ond Bissch. Kler. n. 147.

2) De tekst is die van de rekening van 1545, terwijl in de noten de zakelijk! afwijkingen worden medegedeeld, die de parochielijsten vertoonen in de rekeningen vau 1550 en 1555.

3) 1550 en 1555: Huist.

4) Ontbreekt in 1555

« AnteriorContinuar »