Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Edam.

Medelije.

Dreij alias Cadijck.

Luttickhooffhuijsen alias Oosthuijsen.

Monickendam.

Broock.

Weerde.

Randorp due portiones.

Schellinckwouda.

Zuijderwouda.

Puermerlandt 1).

Puermereijnde.

Lantsmeer.

Zuijderdorp.

Merkerhoff.

Ylpendam.

Hoolensloot.

Broockesloot.

Ftem prepositura Westffrijsie.

Item prepositura St. Johannis Traiectensis.

Item prepositura Sti. Saluatoris 2).

Item prepositura infra Ysulam et Leijram 3).

Item decanatus Woudrichem sub eadem prepositura.

Item decanatus Drenthie.

Fu prepositura Aruhemensi.

Culenborch.

Lantsmeer.

Selmonde.

Rauczwade.

Zoolen.

Auesot.

Erichem.

1) 1550 en 1555: Lanismeer, Zynderdorp, Purmerlandt, Purmereynde.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

1) 1550 en 1555: Boesichem jncorporata capitulo Sti. Petri Trajectensis,

Bueren.

Bueremalsen 1).
Oesterwijck.

Jn Bommelreweerdt.

Herwerden.

Rossem.

Herwijnen.

Bommell.

Gameren.

Bruchten.

Nijewaell.

Kerckwijck.

Ameroij.

Zulichem.

Brakell.

Puroijen.

Aelst.

Wthemert.

Weell.

Hedell.

Jn dominio de Huesden.

Huesden.

Herp.

Wijck.

Alborch.

ueren.Do

Ethen.

Meuwen.

Veen.

Heesboem.

Genderen.

Babilonienbroeck.

In prepositura be. Marie Trajectensis.

Segfelt.
Weerder.

Capella in Lopick..

Ameyda.

1) 1550 en 1555: jncorporata capitulo Sti. Petri Traiectensis.

Thienhouen.
Merkerck.
Noordelooss.

Hoirnacr.

Gouriaen.

Ottelandt.

Wijngaerde.

Bleskensgraff.

Nijeghiesen.

Hardincxfelt.

Schielucnen.

Schoonderwoordt.

Zijderuelt.

Moolenaersgraeff.

Lopick incorporata ecclesie 1) be. Marie Traiectensis.

Oudeghiesen.

Meerkerck 2).

In choriepiscopatu Traiectensi.

Jutfaes due portiones 3).

Schalckwijck..

Hermelen.

Camerick.

Cockengen.

Benscop.

Polsbroock.

Stolckwijck.

Abcouda.

In archidiaconatu Traiectensi.

Ecclesia Ciuilis Traicctensis.

Ecclesia Sti. Jacobi Traiecte nsis.

Ecclesia Sti. Nicolai 4).

Ecclesia Ste. Geertrudis 5).

Baern.

Amerongen incorporata ecclesie 6) Sti. Petri Traiectensi.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »