Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Capella in Lonresloot.
Vredelant.

Cortehoven.

Vinckeveen.

Dyemen.

Muyden.

Meuyderberch.

Nichtevecht.

Anckeveen 1).

1) Tusschen fol. CCI en CCII is ingehecht een blaadje papier, waarop met de hand van Dr. Cornelis Booth is geschreven:

,,In praepositura Amsterlandiae, beatae Mariae virginis.

,,Sub praepositura Amsterlandiae, beatae Mariae virginis. fo. 416.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

,,Prob. XLIIII".

f. 421.

1) Deze woorden zijn door dezelfde hand gelijktijdig tusschen gevoegd.

Ecclesia ste. Gertrudis.

Bunninck.

Westbroeck.

Ouerlambroeck.

Nederlambroeck.

Capella in Starckenborch.

Cooten.

Amerongen.

Lerssen.

Doirn.

Capella in Derthuysen.

Woudenberch.

Zeyst.

Loesden.

Scarpenzeel.

Amersfoirt.

Hoifflaecken.

Bunschoten.

Antiqua ecclesia in Emenesse.

Noua ecclesia ibidem.

Bairn.

Zoist.

Mairsen.

Oudeamstell.

Ema.

In prepositura Embricens.

Ecclesia sti. Martini Embricensis.

Ecclesia ste, Aldegundis ibidem

Duuen.

Genderen.

Nettendam.

Weel.

Brienen.

Griethuysen.

Nederelten.

Westeruoirt.

Grossem.

Diedam.

Zeuenair.

Ettem.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »