Imágenes de páginas
PDF
EPUB

2. (1505) 1).

Cloesteren in Leuwerderadeel.

Predicatores ordinis sti. Dominici binnen Leuwaerden.
Minoris ordinis sti, Francisci binnen Leuwaerden.

St. Anna graew baghynen

Ende de Gysbertisten binnen Lewaerden.

Cloesteren in Tyetzercksteradeell.

Bethleem joncfrouwen ordinis Premonstratensis.
Berghum canonici regulares.

Sygerswoldt canonicarum regularium.

Cloesteren in Hydaerderadeel.

Aelzum graeuw bagynen pater.

Cloesters in Raeuwerderhem.

Engwerdt graew bagynen pater.

Cloesteren in Fferwerderadeel.

Marienghaerd abdie ordinis Premonstratensis.
Foswerdt abdie ordinis sti. Benedicti.
Gernaewerdt jonckfrouwen cloester prior.

Vacat.

Cloesteren in Dongerdeel westzyde der Paeszens.

Cloesteren in Dongherdeel oesterzyde der Pasens. Abdie binnen Dockum ordinis Premonstratensis. Syon jonckfrouwen ordinis Premonstratensis. Waerdt jonckfrouwen ordinis Bernardi.

Cloesteren in Dantunmadeel.

Claerkamp abdie ordinis Cisterciensis ende

Westeyndtswaegh.

Cloesteren in Achtkarspell.

Buwencloester proestic graew bagynen.
Ffcenciocster jonckfrouwen proestye.

1) Gedrukt bij Schwarzenberg H 14-29.

Cloesteren in Colmerlandt.

Gerckescloester abdie ordinis Cisterciensis.
Vrouwencloester moniales ordinis eiusdem.

Cloesteren in Opsterlandt.

Vacat.

Cloesteren in Smallingerland.

Smallingherlee abdye ordinis sancti Benedicti.

Cloesters in Wombseradeel.

Oldecloester abdie ordinis Cisterciensis.

Sandt proestie ordinis Premonstratensis binnen Boelszwaerdt. Oeghecloester graew baghynen.

Minores binnen Boelszwaerdt.

Graew baghynen binnen Boelzwerd.
Graew baghynen binnen Worckum.

Luynckerstre to Achlum reguliers.

Cloesteren in Ffranyekerdeell.

Luenkercke canonici regulares tAchlum.
Cruecebroeders binnen Ffranyecker.

Cloesteren in Barradeell.

Lidlum abdie ordinis Premonstratensis.

Bagynen to Tyemmarum canonicarum regularium.

Cloesteren in Meynaldummadeel.

[blocks in formation]

Thabor canonici regulares pater.

Hospitael sanct Jans oerden Duetsch commenduer.

Crucebroeren binnen Sneeck pater.

Carmelyten inder Ylst prior.

Carmelyten to Wolseyndt prior.

Jonckfrouwen to Nyecloester prior.

Graew baghynen to Groendyk pater.

Nazaret graew bagynen pater.

Vacat.

Vacat.

Cloesteren in Donyeweerstall.

Cloesteren in Lempster Vyffgae.

Cloesteren in Geesterlandt.

Nota. Dit zynt nv ij grietenyen als Geesterlant ende Hymmel Oltffaerdt.

Hemelum abdie ordinis Benedicti.

Baghynen to Staueren in canonicorum regularium.

Vacat.

Vacat.

Cloesteren in Aengwerdt.

Cloesteren in Schoetterlandt.

Cloesteren in Wtingherdeel.

Nes Duetsch oerdens van Pruyssen hofmeester commendeur.

Cloesteren in Hasker Vyffgae.

Hasker conuent canonici regulares pater.

Hiir resten noch beyde Stillinwarffen Oestende ende Westendc.

3. (1529) 1).

Sequuntur nomina monasteriorum Frisie occidentalis.
Gherkens cloester monachi ordinis Cisterciensis.

Segerswold converse ordinis S. Augustini.

Vrouwen cloester moniales ordinis Cisterciensis.
Feencloester moniales ordinis Premonstratensis.
Houwen 2) cloester moniales eiusdem ordinis.
Smalree moniales sancti Benedicti.
Thabor prope Sneec canonici regulares.
Bergum canonici regulares.

Lunekerck canonici regulares.

Anygum canonici regulares.

Haske ordinis canonicorum regularium.

In Doccum monachi ordinis Premonstratensium.

Weert in Dongerdeel moniales ordinis Premonstratensis.

Syon in Dongerdeel moniales ordinis Costerciensis.

Clarecamp monachi ordinis S. Benedicti.

1) Gedrukt bij Matthaeus Analecta III 481.

Lees: Bouwen.

Voswert monialis ordinis S. Benedicti.

Gennaert moniales ordinis Cisterciensis.

Bethlehem prope Lewardiam moniales ordinis Premonstratensis. Mariengacrt monachi ordinis Premonstratensis.

In Lewerdia Predicatores.

Ibidem etiam Minores de observantia.

Ibidem sorores de tertia regula S. Francisci.

Ayltum) sorores de tertia regula S. Francisci.

Toe Rauwert 2) sorores de tertia regula S. Francisci.
Lidlum monasterium monachorum ordinis Premonstratensis.
Monkebaium moniales ordinis eiusdem.

Thyamarum conuerse ordinis S. Augustini.

In Franeker monasterium ordinis Cruciferorum.
Florecamp monachi ordinis Cisterciensis.

Nyecloester prope Sneeck moniales ordinis Cisterciensis.
Snekis monasterium ordinis Cruciferorum.
Hospitale prope Snekis ordinis S. Johannis.
Steenkerc sorores ordinis S. Georgii.

Nes monasterium virorum ordinis S. Georgii.
Gronedyck sorores de tertia regula S. Francisci.

In der Ilst monasterium ordinis Carmelitarum.

Wolmeynde 3) monachi eiusdem ordinis.

Nazareth sorores Heremitarum ordinis S. Augustini prope Ilst. Hemelum monasterium monachorum ordinis S. Benedieti.

In Bolswerdia monasterium Minorum.

Ibidem monasterium monachorum ordinis Premonstratensis opt Bildt.

Ibidem monasterium conuersarum ordinis S. Augustini.

Oegha cloester prope Bolswerdiam sororum de tertia regula
S. Francisci.

Domus sororum in Workum de eadem tertia regula S. Francisci.
In Stauria domus conuersarum ordinis S. Augustini.
Item monasterium Trymont computatur ab aliquibus.
Monasteria Frisie Occidentalis xlvi. Anno Domini 1529.

1) Lees: Aylsum.

2) D. i. Engwirdt onder Poppingawier.

3) Lees: Wolseynde.

XVIII.

FRAGMENTEN UIT DE REKENINGEN DER THESAURIERS VAN OUDMUNSTER 1460-1507 EN UIT DE MANUALEN 1531--36 1).

1462.

Recepta de jurisdictione anni Ixij et primo de decanatibus. Jtem primo de decanatu Leovardie hoc anno recepi per manus domini Johannis de Alendijc ex parte Zibrandi Petri Mercatoris ibidem xliiij fl. r.

Jtem de decanatu in Dockom hoc anno nichìl.

Jtem ab eodem de commissione institutionum ex parte Jellaerd Jnstra curati in Steenzen pro presenti anno lx fl. post. facit xl flor. r. x stuf. alb.

Jtem de decanatu in Borndago nichil accepi.

Jtem de decanatu in Oudemerden per dominum Henricum curatum ibidem xx flor. bauaricos fac. xiiij fl. renen.

Item de decanatu Staurie hoc anno nichil recepi.

Jtem de predictis decanatibus defalcaui curialitates consuetas scilicet quinquaginta fl. Arnoldi in moneta facit xviij flor. r. xv stuf. alb.

Jtem de decanatu dominij de Altenae per dominum Johannem
Zwijndrecht v flor. post. facit iiij flor. r. vijg stuf. alb.
Jtem de decanatu infra Yselam et Leccam per dominum Johan-
nem Berwoldi jc. flor. bauaricos recepit dominus.

Jtem de decanatu juxta Vechtam per dominum Jacobum Petri
lxx fl. bauaricos fac. Ixix flor. r.
Summa .jc.xxxij flor. r. ij

supra.

stuf. quia defalcaui curialitates ut

1464.

Recepta de jurisdictione in anno Ixiiij°.

Jtem prima de decanatu juxta Vechtam recepit dominus.

1) Rijksarchief Utrecht O 575/577

« AnteriorContinuar »