Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Tsentaerntsberge 1).
Niewerkerck.

Moerdrecht.

Oudekerck.

Capella.

Gouda.

Brandwick.

Sequuntur ecclesie in dominio de Altenae.

Nomina ecclesiarum seu beneficiorum in decanatu de Wouderichem.

Wouderichem.

Rijswijck.

Ghysen.

Wtwick.

Weerthusen.

Eminchoeuen.

Almkerck.

Mulickerck.

Wercken.

Werckendam.

Slewick.

Opendel.

Vtendel.

Driell.

1) Deze naam is doorgehaald.

XXI.

KERKEN VAN HET HUIS DER DUITSCHE ORDE
TE NES IN 1315 1).

Guydo Dei gratia episcopus Traiectensis . . . .

....

[ocr errors]

Quoniam

quondam dominus Otto episcopus Traiectensis predecessor noster in religiosos viros commendatorem et fratres domus Teuthonice in Nesse ecclesiam de Boernde cum suis attinentiis... transtulit; . . . . . nos . . . concessionem predicti quondam domini Ottonis predecessoris nostri tenore presentium innovamus concedendo traditione perpetua prenotatis ..... commendatori et fratribus ecclesiam de Boernde. . . . cum quatuor capellis, videlicet Nesse, Oldakatrip, Lionigaberde, Rutna,... salvis nobis et successoribus nostris capellis infrascriptis que ab olim dicte ecclesie 2) attinebant, capellarum autem ipsarum nomina, que ad nos et successores nostros specialiter spectabunt, hec sunt: Beke, Suagh, Urathorp, Utrathorp, Sigerswalde, Backenvene, Weningawalde, Hemericke, Luppingahusum, Wispolia, Urasuagh, Utresuagh, Lukeswalde, Ryp, Gerslote, Tyanlaberde, Bant, Rutnergast cum duabus capellis, Schote cum duabus capellis, Kathaleke, Hoerna cum duabus capellis, Hasca cum duabus capellis, Westermere, Ackronrijprasuagh, Ackrommarijp, Monekagha, Capella, Aylsom, Bersachom, Ackrom.

1) De Geer, Arch. der Duitsche Orde II 619 20.

2) I. e. ecclesie de Boernde.

....

XXII.

KAPELLEN VAN ST. ODULF TE STAVEREN

IN DE 12e EN 13o EEUW.

Brief van Bisschop Andreas van 29 Mei 1132. Lezingen van (Cartularium Matthaeus en van St. Odulf.) van Heussen.)

2. Brief van

den elect Otto van 12 Februari 1243 apud Daventriam. (Cartularium

3. Brief van Paus Innocentius IV van 16 Augustus 1245. (Lezingen van | (Cartularium Matthaeus en van St. Odulf.) van Heussen.)

van St. Odulf.)

ste sunt capelle pertinentes ad ecclesiam sti. Odulphi in Staueren.

2) Brom laat ten onrechte Odulphi beate weg.

Praeterea quascumque possessiones, quacunque bona idem monasterium in pracsentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, vel aliis iustis modis praestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propiis duximus exprimenda vocabulis, locum ipsum in quo prefatum monasterium situm

est, cum omnibus perti

nenciis suis beati Odulphi beate Marie 1) in Staueren scilicet 2) de

3) In het Cartularium staat „staurat", blijkbaar verschreven uit,,stauer sct."

[blocks in formation]

Hagekerke. Haghekerke. Hagenkerke. Ypekaldege. Ypoldekerke.

Ipekeldekerke. Jpekeldekerke Ypoldekerke" Hagekerke.

Wicle.
Ferlerelte.
Osterse.

Wycle.
Fferlerhee.

Wicle.

Wicle.

Wicle 6).

[blocks in formation]

Oesterse.

Oesterzee.

Actne.

Aethne.

Arthne.

1) Matthaeus heeft Kannewald.

2) Van Heussen heeft Karnewald.

3) Gecursiveerd heb ik alle namen enz., die blijkbaar uit marginale of interlineaire noten, bij het origineel of een afschrift gevoegd, in het Cartularium en de bronnen van van Heussen en Matthaeus in den tekst zijn opgenomen.

4) Blijkbaar verschreven voor Jeddesghe.

5) Brom leest ten onrechte Hoedewalt.

6) Idem Wicka.

[blocks in formation]

3) Oosterse, dat in de twee afschriften der bul van 1245 op een geheel andere plaats staat dan in de vorige lijsten, maar in beide op een verschillende, moet in de bul overgeslagen zijn geweest en deze lacune toen in margine zijn hersteld. 4) Dat Kunresijl niet in den brief van 1243 zelf stond, blijkt uit het niet overnemen ervan in de bul van 1245.

5) Hettema heeft ten onrechte Marenesse.

6) Brom leest ten onrechte Emelivert.

7) Idem Urch.

8) Ik gis, dat dit verschreven is voor Balcke (Balk).

9) Dat Dennigrip, Schinghnum en Wedershof in het Cartularium zoowel bij den brief van 1132 als bij dien van 1243 ontbreken en de twee laatste namen ook in de bul van 1245, bewijst, dat ze niet in het origineel van den brief van 1132 stonden.

10) Lees We'uershof, d. i. Wervershoof.

11) Het Cartularium en Brom hebben Fle.
12) Dezelfden voegen hier Obboewald in.

« AnteriorContinuar »