Imágenes de páginas
PDF
EPUB

I.

B. Fragmenten uit een register met stukken over du

rechten van den proost (1415)).

Jtem die smacltiende inden Wauer heeft Jan Wigger on iiij7 €. Jtem den groftiende inden Wauer heeft Henric Hermanss. om

xxvij ft. ende i tt. rasoen, borge Philips die scout van Wilnis. Jtem Bloclant heeft Claes ver Nachten om vij lewen, borge Jan Beer.

[blocks in formation]

Jtem Soddert ende Hoflant heeft Jan Heynen s. inetten rasoen om xiiij tt.

Jtem dat eerste vierendeel heeft

Jtem dat ander vierendeel heeft Dirc Henken s. om xiij tt.
Jtem dat derde vierendeel heeft Egbert Alerts s. om xvi ft.
Jtem dat vierde vierendeel heeft Dirc Banc om x .
Jtem Conuins tiende heeft

Jtem Bouen Seuenhouen heeft

Jtem die Joncfrou tiende heeft

Jtem die tiende van Cudelstert heeft

Jtem die tiende van Seuenhouen heeft
Jtem die tiende te Vijfhouen heeft
Jtem die tiende te Noerde heeft

3. Wilnis.

Jtem dat cerste vierendel heeft Gerit Sijmons s. on xiij .
Jtem dat ander vierendel heeft Dirck Greue om xvijg tt.
Jtem dat derde vierendel heeft Jonge Jan Wigger om xxx tt.
Jtem dat vierde vierendel heeft Egbert Egberts s. om xxx fb.

4.

Jtem dat goet opten Wthoern metten veer Jan Clays s. om xlv oude scilde, vier Wilhelmus dortsche gulden voer dric oude scilde ende xl gansen voer vier Wilhelmus dortsche gulden, ende een vierendel botteren.

Jtem die groete viscarie heeft Colbier om ix3 vrancrijcse cronen ende een vierendel botteren.

Jtem die cleyne viscarie verhuert om ij croenen.

Jtem die viscaric te Wauer heeft Ghijsken Elger om ij goeden gulden.

1) Rijksarch. Utr. St. Jan no. 204, f. 1 vo.; gedrukt O. V. R., KM. IV 257/8.

Jtem die gruute heeft Egbert Clays s. om

Jtem dat lant te Thamen dat wy hadden van dode Willems vanden Bosche, heeft Goede Dircs s. om iij slechte gulden ende iij quartier.

Jtem van dat scryckeljaer iij hollants.

5. Dit siin die smale tienden.

Jtem die smale tiende van Midrecht ghelde xlvi ft.
Jtem die smale tiende van Wilnis gelde xxxiiij ft.

Jtem die smale tiende van Thamen iiij lichte gulden.

Jtem die smale tiende van Cudelsteert ij lichte gulden ende een quartier.

Jtem die smale tiende van Zeuenhouen om x, ij voer een out Wilhelmus dorts gulden.

Jtem die smale tiende van Noerde om xi boddregers.

XXIX.

HET ARCHIDIACONAAT VAN ST. MARIE.

1. Excerpt uit:

Registrum jnstitutionum beneficiorum prepositure beate Marie Traiectensis 1).

Institutiones:

Ad ecclesiam parochialem vulgaritur dictam Ghisennyerkerck, 15 novembris 1494 (f°. 1).

Ad vicariam be. Marie in ecclesia parochiali de Bosinchem, 22 maij 1496 (f°. 1_v°.).

Ad altare be, Marie, bborum, Christofori c. s. et bbarum, Katherine c. s. jn parochiali ecclesia de Bosinchem, 29 maij 1435 (fo. 2 v°.). Ad vicariam be. Marie in parochiali ecclesia de Bosinchem, 9 nov. 1463 (fo. 3 v°.).

Ad eandem, 20 naij 1496 (fo. 4 v°.).

Ad eandem, 26 junij 1496 (fo. 5).

Ad ecclesiam parochialem de Nortlaren in nostro archidiaconatu Drenthie. Decano Drenthic, 26 julij 1496 (fo. 5 v°.).

Ad ecclesiam parochialem de Werdir nostri archidiaconatus Traiectensis, 25 octobris 1498 (fo. 6 v°.).

Ad vicariam se. Crucis site jn parochiali ecclesia de Vullenhoe, 16 januarij 1499 (f°. 7).

Ad ecclesiam parochialem de Oldetrinen jn nostro archidiaconatu Stellingwerff consistentem. Curato ecclesie de Vollenhoe decano nostro foraneo, 21 februarij 1499 (f°, 7 v°.).

Ad ecclesiam parochialem de Itzart in nostro archidiaconatu Stellingwerff. Eidem, 21 februarij 1499 (f°. 8).

Ad ecclesiam parochialem de Dumbrock jn nostro archidiaconatu Stellingwerff consistentem. Curato in Vullenhoe, 16 maij 1500 (f°. 9).

1) Rijksarchief Utrecht, M 448.

Ad ecclesiam parochialem jn Antiqua Olhelpade jn nostro archidiaconatu Stellingwerff. Eidem, 16 maij 1500 (f° 9).

Ad ecclesiam parochialem de Merckercke jn nostro archidiaconatu consistentem. Curato in Nordelocs, 5 junij 1501 (fo. 9 v°.). Ad ecclesiam parochialem de Zideruelt jn nostro archidiaconatu consistentem, 12 februarij 1503 (f° 10 v°.).

Ad alteram portionem parochialis ecclesie si. Martini Groningensis, 19 augusti 1501 (f°. 11).

Ad perpetuam se. Crucis vicariam jn ecclesia si. Nicolai jn opido de Vollenhoe, 29 octobris 1501 (fo. 11 v°.).

Ad perpetuam capellani vicariam siue capellaniam beatissime virginis Marie jn opido de Vollenhoe, 25 nouembris 1483 (fo. 12). Ad ecclesiam parochialem jn Nordeloess, 15 maij 1503 (fo. 12 vo.). Ad perpetuam capellaniam be. Marie virginis jn Merkercke, 22 junij 1503. (fo. 13).

Ad capellam jn Bloeclant archidiaconatus nostri, 20 aprilis 1503 (fo. 13 v°.).

Ad perpetuam vicariam siue capellaniam ad altare si. Nicolaj

jn parochiali ecclesia de Noerdeloes, 12 octobris 1503 (fo. 14). Ad vicariam perpetuam sitam in capella be. Marie virgini gloriose dedicata jn Steenwyck, 2 octobris 1504 (fo. 14 v°.). Ad ecclesiam parochialem de Oldeholpade jn nostro archidiaconatu Stellinckwerf consistentem. D° Henrico ten Velde curato jn Vullenhoe decano nostro, 16 januarij 1505 (fo. 14 vo.). Ad parochialem ecclesiam be. et gloriose Marie virginis jn Meppelo, 10 augusti 1504 (fo. 15).

Ad perpetuam vicariam ad altare se. Maric virginis jn parochiali ecclesia de Dunkerbroeck nostri archidiaconatus, 10 junij 1508 (fo. 15 v°).

Ad ecclesiam parochialem de Antiqua Holtwolde dedica am in honorem si. Mauricij et sociorum eius jn nostro archidiaconatu Stellinckwerff consistentem. Curato in Nouo Holtwolde, 20 martij 1508 (fo. 16).

Ad vicariam fondatam jn honorem si. Petri apostoli jn parochiali ecclesia de Yselkammis, 29 nouembris 1508 (fo. 17).

Ad ecclesiam parochialem si. Martini in Beilo. D°. Henrico ten Velde decano nostro pastori jn Vollenhoe, 20 junij 1509 (f°. 17 v°.).

Ad ecclesiam si. Laurencij jn Dombroeck. D°. Henrico ten Velde decano nostro, 20 junij 1509 (f° 18).

Ad parochialem ecclesiam si. Leonardi jn Antiqua Lemmere.

D°. Henrico ten Velde pastori jn Vollenhoe decano nostro, 23 junij 1500 (f°. 18 v°.).

Ad parochialem ecclesiam si. Nicolai jn Conaga 1). Eidem, 23 junij 1509 (f. 19).

Ad ecclesiam parochialem si. Nicolai jn Nouatrinen. Eidem, 242) 1509 (fo. 19 vo.).

Ad parochialem ecclesiam de Pepergo. Eidem, 14 decembris 1510 (f°. 20).

Ad parochialem ccclesiam si. Nicolai de Nycholpaden.

26 junij 1511 (fo. 20 v°.).

Eidem,

Ad parochialem ecclesiam be. Marie Magdalene in Vuluega. Eidem, 16 junij 1512 (fo. 21).

Ad parochialem ecclesiam de Empnc. Coram decano Drenthic, martij 1513 (fo. 22).

Ad ecclesiam parochialem si. Nicolai jn Sconebeke. Coram pastore de Sleden commissario decani Drenthie, nouembris 1513

({°. 22).

Ad parochialem ecclesiam de Oderen, 15 aprilis 1513 (fo. 22 v°.). Ad perpetuam vicariam fundatam jn honorem storum, apostolorum Andree et Thome sitam jn opido de Vullenhoe jn capella be. Marie virginis. Do. Henrico ten Velde pastori in Vullenhoe, 13 junij 1513 (fo. 23).

Ad parochialem ecclesiam de Nycholtwolde dedicatam jn honorem si. Nicolai, 12 julij 1513 (f°. 23 v°.).

Ad paochialem ecclesiam si. Nicolai jn Scarwolde, 16 augusti 1513 (f°. 23 vo.).

Ad vicariam sorum, Clementis et Katherine jn ecclesia de Westerhesselen. Dum. Euerardum de Cralen decanum nostrum Drenthie, 16 augusti 1513 (fo. 24).

Ad perpetuam vicariam consecratam jn honorem bi. Andree jn capella be. Marie in Vullenhoe, 10 augusti 1514 (f°. 24 vo.). Ad perpetuam capellam siue capellaniam be. Marie virginis jn opido de Vollenhoc situatam. Do. Henrico then Velde decano

nostro, 4 martij 1515 (f°. 25).

Ad vicariam gloriose virginis Marie jn ecclesia de Colteruennis. Domino Eucrardo de Cralen 3) decano nostro, 23 martij 1515 (f° 25 v.).

1) Lees Sonaga.

De maand is niet ingevuld.

3) Er stond eerst Henrico ten Velde, dat is doorgehaald.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »