Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Prepositura S. Saluatoris. 5. 7a, 124, 14h. 16a, 16h, 18a, 19h.

22a, 243.

Decanatus iuxta Vechtam. 24a.

Diemen. 6a, 7b. 14b. sacerdos. 24a.

Muden presbyter. 6a, 24h.

Wesepe. 5b. 7a. 14b. presbyter. 24a. 24h.

Narden. 5h. presbyter 243.

Nardinclant persona. 25a.

Berghe presbyter. 5b.

Horst. 7. 18. presbyter. 5. 16a, 1gb, 24a,

Apekewoude sacerdos. 243.

Loenresloct. 5b. 7a, 14b.

Loenen persona. 7a. 14. capellanus. 51. 7o.

A. 7a. presbyter. 6a. 15a. 24a.

Brokelede. 14. sacerdos. 25.

Vloten. 12a 14. persona. 18a, 1gb, 21a, presbyter. 19b 24b. capel

lanus. 5. 7. 18.

Montfort. 6a, 7a.

Oudewater. 12a. persona. 7a, 12a. 248. 24b.

Hauestrecht sacerdos. 24b.

Bloemendale. 15.

Gouda sacerdos. 24a.

Mordrecht. 5b. 14b. 16b. 18a.

Capella. 12. 243. presbyter. 5b.

Ouderkerc. 25a, persona. 5b. presbyter. 5b. 18a, 218.

Sutwoude. 5b.

Leckerkerc persona. 5b. 12a, 25a.

Streuekerc sacerdos. 25.

Jarsvelt. 16. 18, persona. 25a, presbyter, 7a, 12a, 24a. 24. capel

lanus. 6a. 22a.

Eyteren. 7a. 15a, 18h.

Tulle. 7a, presbyter. 5b. 24b.

Houten presbyter. 18b.

Werkonden. 5b. 7a, 12a. 14b. presbyter. 18a, 21a.

Odic. 12a, 18a, presbyter. 18h. 18b.

Wic. 7a. 164. persona. 5b, presbyter. 19b. 24b

Euerdingen. 7a, 14b. presbyter. 24a, 24b.

Gaspuarde. 7a, 15a. presbyter. 5b. 12a, 24a. 24h.
Woudrichem. 14b. 163. 19b. 24b. presbyter. 7a, 14b.
Gisen. 14b.

Almkerc persona 19 sacerdos. 25a.

Alle sacerdos. 25a.
Werthusen sacerdos. 25.

Wateringe presbyter. 196.

Prepositura S. Petri. 3b. 9a, 12a. 15a, 19a, 22a, 23a, 26a, Decanatus Velue. 26a,

Arnem. 9a. 15. presbyter. 3b. 26a.

Osterbeke. 15b.

Ede. 4a. 12. 15h. 26.

Garder persona. 4a.

Putten persona. 4a, 9a, 12a, 26a. sacerdos. 26a,

Ermele persona. 9a, 15a. 19a, 22a. 26a, presbyter. 9a. 26a,

Harderwic. 4a, 9a, 15a, 19a, presbyter. 23a.

Dorenspic. 4a. 9a, 15a. 19a. 23a

Osterwolt. 9a.

Herde presbyter. 4a.

Epe. 9a. 15b. 19a, 23a,

Vorst. 4a. 9a. sacerdos. 26a.

Brummen sacerdos. 26a, 26a,

Reden sacerdos. 26b.

Apekewoude presbyter 4a.

Archidiaconatus S. Johannis. 27a.

Seuenhocuen 27a.

Houthusen presbyter. 27a.

Prepositura S. Marie. 6a, 7b. 15b. 16b. 27b.

Decanatus iuxta ciuitatem. 27b.

Lopeke. 15b. 16b. 20a.

Ameyda. 7b.

Ovtghiesen sacerdos. 27b,

Decanatus Drenthie. 3a. 27b.

Decanus. 27b.

Stenwic presbyter. 3a.

Wineho presbyter. 3a. 276.

Warpervene presbyter. 27b.

Scaderwoude presbyter. (3a.) 27b.

Kunre sacerdos. 27b.

Prepositura et Archidiaconatus Embricensis. 2a, 7b. 22a.

Decanatus Embricensis. 23a.

Capitulum Embricense. 2b.

Canonicus Altinensis. 2. 7b. 22a, 23a.

Embrica plebanus. 2b. custos. 2b.

Ginderinge. 7b. presbyter. 2a,

Zedem presbyter. 2a.

Didem presbyter. 22a.
Westerwort presbyter. 2a.
Groesen. 7b, sacerdos. 2a.

Seuenar. 2b.

Altina plebanus. 7b. 22a, rector. 2a. 23a, custos. 2a.

Kelne. 2b.

Brummen. 23a.

Prepositura Thylensis. 10a, 15b.

Decanatus Thylensis. 2a. 12. 20a,
Prepositus. 10a, 20a, 20a,

Capitulum Thylense. 10a. 15b.

Decanus. 2a.

Deyle. 10a.

Bosinchem. 2a. 10a,

Burchmalsen persona. 2a. 12a.

Wadenoie. 10a, 20a.

Rothem. roa.

Driele. 10.

Bomale. 10. 20a. presbyter. 201

Berna abbas. 2a.

Gysen. 10a,

Woudrichem. 10a.

Tlwten 102.

Prepositura et Archidiaconatus Dauentriensis. 4a. Sh. 16a, 17a.

21b. 22b.

Prepositus. 4a. 8b. 12b. 14a, 16a, 17a, 21b, 22b.

Capitulum Dauentriense. 4b. 8b. 12b. 14a, 16a, 17a, 21h. 22b. 23. Decanus Dauentriensis. 4. 8b. 12b. 14a. 17a, 21, 23.

Capitulum Sutphaniensc. 1b. 12b. 18b. 20a, 21b.

Decanus Sutphaniensis. 1b. 18h.

Dauentria. 21b.

Duttinghem. 8b, 14a, 16a, 16h. 172, 21. presbyter. 4a 22b.
Duseburch. 4a.

Stenre. 4a

Hellender presbyter. 4b.

Mons presbyter. 4h.

Dulsen. 4b.

Suolle. 4.

Campen. 4 142 172.

Vordel presbyter. 18b.

Alten presbyter. 186.

Archidiaconatus Aldeselensis. 1a.
Capitulum Aldeselense. 12.

Hulsen plebanus. 1a.

Demninchem plebanus. ra.

Daluesem plbanus. 12.

Delden plebanus. 1a.

Almelo plebanus. 12.

Marclo plebanus. 1a,

Gore plebanus. 12.

Risele plebanus. 1a.

Werslo claustrum. 1a.

Choriepiscopatus. 4b. 8b. 12b. 15a, 18h. 22b.

Judifas. 46. persona. 12b. 15a. 192. presbyter. 22b. capellanus.

8b. 15a, 19a.

Hermale. 18.

Benscop. 4b. 8h. ga.

Scalewic. 8b. 12b 15a. 19a

III.

KERKENLIJSTEN DER DOMFABRIEK.

(Excerpt uit de Recepta de Reportacionibus Ecclesiarum, voorkomende in de jaarlijksche rekeningen der Domfabriek over de jaren 1395, 96, 1400, 01, 03, 04, 06, 07, 40, 42, 43, 45, 50, 60-77, 79-1545, 48-52, 54-63 1), alle Rijksarchief Utrecht D 271, behalve 1406, ontleend aan Bucherius Belgium Romanum, en 1443 uit het Arch. der Bissch. Clcrezy, waarin ook afschriften van 1534

en 1560 gevonden worden).

Jn decanata Quatuor Officiorum Flandric de xxxij (1442 Xxxvj) ecclesijs ").

Hulst 3): 1395 e.v. 4) Hulste. 1460 e.v. Hulst. 1472, 1542 Hult. (Hontenes): 1395 e.v. Hontenesse. 1467-75, 84-87, 1521 e.v. Houtenesse. 1480-83 Houteniss. 1515, 18-20, 22, 24, 36 Houtenisse. 1538, 43 Houteness.

Ossenisse: 1395 e.v. Ossenesse. 1400-03, 06-75, 79, 85 Ossenee. 1500, GI, 05-07, 09-16, 18-22, 24, 28, 31-37 Ossenisse. 1502-04 Essenesse. 1538, 43 Osseness.

1) Er bestaan nog rekeningen der Domfabriek over 1566-85 en 88–95, doch die zijn zonder eenig belang, daar de reportationes toen ophielden en de kerkenlijsten niet werden bijgehouden en ten slotte geheel werden weggelaten.

2) Na 1442 zijn in de rekeningen bij alle decanaten de opgaven van het aantal kerken weggelaten.

3) Voor aan de regels zijn eursief gedrukt de tegenwoordige naam der in de lijst bedoelde kerk, indien deze of haar dorp nog bestaat, en tusschen haakjes de oudste middeleeuwsche naam der kerk in den eersten naamval, indien dat niet het geval is.

4) Indien op een jaarcijfer „e.v." volgt, beteekent dit, dat de daarop volgende wijziging in alle niet uitdrukkelijk uitgesloten jaren daarna voorkomt; terwijl alle wijzigingen, volgende op een of meer jaarcijfers zonder „e.v.", alleen in die jaren voorkomen. B.v. Huls'e komt voor in de lijsten van 1395 tot 1459; daarna Hulst in alle jaren behalve 1472 en 1542, waarin Hult staat; enz. Spellingsverschillen en wijzigingen zonder eenige beteekenis zijn verwaarloosd.

« AnteriorContinuar »