Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Noorden: 1395 e.v. Oerde. 1442 Noertde. 1477, 1507, 09-13, 15 e.v. Noerde.

Sluipwijk: 1395 e.v. Slupic. 1521, 27-34, 36, 37, 49, 55, 58 e.v. Sculpick. 1540 Sleepick.

Reeuwijk: 1395 e.v. Rewijc. 1522 Redwick. 1529, Redewijck.

1468 verplaatst na Noortdorp, 1495 na Hogemade. Middelburg bis: 1486 e.v. Middelborch. 1536, 37 Middeldorp. Nootdorp 1): 1395, 96, 1480 e.v. Noordorp. 1400, 01 Noertorp. 1403-60 Notorp of Nootdorp. 1461-79 Nortdorp. 1482, 83 Roerdorp. 1499 Noirtdorp. 1522 Voirtdorp. gelaten.

[ocr errors]

1491--98 weg

Wassenaar: 1395 e.v. Wassenaer. 1534, 36 Wassenhaer.
Delft, Oudekerk: 1395, 96 Delf. 1400 e.v. Antiqua ecclesia
in D. 1491 e.v. weggelaten.
Schipluiden: 1395 e.v. Sciplede of -lude.

laten.

1491 e.v. wegge

Boskoop: 1395 e.v. Buscoep. 1400-42 Boscoep. 1471-73 Boescoep. 1474-94 Bierscop. 1520 Bussorp. 1526—32 Buyscop. 1536 Bunscop.

Zoeterwoude: 1395 e.v. Zoeter of Soterwoude.

Benthuizen: 1395 e.v. Benthuzen.

Valkenburg: 1395 e.v. Valkenborch. 1523, 26, 35 Walkenborch. Katwijk binnen 2): 1396 e.v. Catwijc. 1462, 64 e.v. C. supra Renum of opten Rijn..

Katwijk aan zee 3): 1395 e.v. Cappella. 1462 Catwijck supra mare filia. 1464 e.v. C. opt zee of supra mare. 1460, 61, 63 weggelaten. 1505 e.v. verplaatst na Nyecoep, 1531 met Nieucoep na Noertwijck..

Nieuwkoop: 1395 e.v. Nye- of Nyencoep. opt zee.

---

1531 zie Catwijck

1538

Noordwijk: 1395 e.v. Noortijc.. 1442 e.v. Noertwijc.

verplaatst na Reynsborch, 1543. na. Calslagen.

Voorhout: 1395 e.v. Voerhout: 1500-04 Voerthout. 1511 Vierhout. 1519 Virhout.

Hillegom: 1395 e.v. Hildegom.. 1450 e.v. Hillegom. 1528 Hillegont.

1) Zonder opbrengst na 1490.

2) Geeft tot 1407 steeds, en daarna tot 1462 nog soms met Valkenburch samen slechts één opbrengst.

3) Is tot 1462 steeds voor de opbrengst gecombineerd of met Vaikenburch of met Catorije.

Rijnsburg: 1395 e.v. Reijnsborch. 1474-85 Rijnborch. 1529 Reysberch. 1542 Rensborch.

Warmond: 1395 e.v. Wermont of -de. 1403-50 Warmont of -de. 1543 Vermont. 1400 e.v. met Voerborch verplaatst na Rijswijc.

Voorburg: 1395 e.v. Voerborch.

1400 e.v. zie Wermonde. 1450 e.v. met Rijswijc verplaatst na Hoghemade. 1491 e.v. weggelaten.

Kalslagen: 1395, 96 Calfsloe. 1400 e.v. Calfloe. 1450, 86-90 Casloe. 1460 ev. Casloe Monster. 1480-85, 91 e.v. Casseloe. 1496-98 C. alias Jacopswouwe.

Monster: 1395 e.v. Monster. 1460-79 zie Casloe.

weggelaten.

1491 e.v.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Voorschoten: 1395 e.v. Voerscoten.

Wilsveen 1): 1395 e.v. Willamsveen. 1496 est capella.

e.v. verplaatst na Reijnsborch.

Pijnakker: 1395 c.v. Pijnacker.

1491 e.v. weggelaten.

Wateringen: 1395 e.v. Weteringhe. 1480 e.v. Wateringhe. 1491 c.v. weggelaten.

1539

Waddinxveen: 1395 e.v. Waddinxveen. 1469 Waddinxweert. 1523-26, 28, 30 W. alias Weynsveen. 1533, 34 W. a. Wasveen. 1552 Waddingveen.

--

(Shertogen capelle inden Haghe): 1395 e.v. Cappella ducis. 1473 C. d. in Haga comitis. 1491 e.v. weggelaten. Zoetermeer: 1395-1450, 1470-72, 76, 1519, 29, 52, 54, 56, 57 Zoeter of Sotermeer. 1460 e.v. Soetemeer of -maer. 's Gravesande bis: 1395 e.v. Tsgraeuenzande.

laten.

--

1491 e.v. wegge

Maasland: 1395 e.v. Maeslant. 1491 e.v. weggelaten.

[ocr errors]

Rijswijk: 1395 e.v. Rijswijc. 1482-84 Rijnswijck.

--

1450 e.v.

met Voerborch verplaatst na Hoghemade. 1491 e.v. weggelaten. Nieuwveen: 1395 e.v. Nye of Nyenveen.

's Gravenhage 2): 1395 e.v. Hagha. 1491 e.v. weggelaten.
Eikenduinen: 1395 e.v. Eyke- of -kendunen.
plaatst na Scheueningen. 1491 e.v. weggelaten.

1) Geeft eerst van 1497 af soms een afzonderlijke opbrengst.

1445 e.v. vcr

2) Hagha, Eykendunen en Sceueningen geven slechts enkele malen (b.v. 1407, 1522 enz.) afzonderlijke opbrengsten en zijn meestal gecombineerd.

Scheveningen: 1395 e.v. Cappella. 1401 e.v. C. in Sceueninghen. 1407 e.v. S. 1491 e.v. weggelaten.

Zwammerdam: 1395, 96 Zwademardam. 1400 c.v. Zwammer- of Swamerdam. 1509 Smarmerdam. 1511 Smamerdam.

(Capelle in Zwammerdam) 1): 1450 Cappella in Zwammerdam. -1460 e.v. weggelaten.

Het Woud bis: 1450 e.v. Wout. 1476 Twout. 1485 W. nichil est. 1491 e.v. weggelaten.

Middelburg: 1395 e.v. Middelborch. 1494-1504 weggelaten. Hazerswoude: 1395 e.v. Hasertswoude. 1472 Hazenwoude. 1530 Hastertswoude. 1538-52 Hazertwoude. 1554 e.v. Hazerwoude. Aarlanderveen: 1395 e.v. Arleveen. 1396, 1507, 09, 15-19, 21, 23-25, 29-32, 35, 36, 38 e.v. Alreveen. 1476 Erleveen. -1471 e.v. verplaatst na Voirborch. Delft, Nieuwekerk: 1400 e.v. Noua ecclesia in Delf. 1407 e.v. verplaatst na Antiqua ecclesia de Delf. 1491 e.v. weggelaten. Hoogmade: 1443, 45 Hoghemaye. 1450 e.v. Hoghemade. 1465 e.v. verplaatst na Calslagen. Kalslagen bis: 1460 e.v. Calslagen.

1491 e.v. Jn decanatu Delflandie.

Delft, Oudekerk: 1491 e.v. Antiqua ecclesia in Delft.
Delft, Nieuwekerk: 1491 e.v. Noua ccclesia in Delft.

--

Het Woud: 1491 e.v. Woude prope Delft. 1515, 18--21, 31 W. Nootdorp: 1491 e.v. Noirtdorp.

Schipluiden: 1491 e.v. Schipliede, -luede of -luyde. 1509 Schiperlide.

Monster: 1491 e.v. Monster.

Naaldwijk: 1491 e.v. Naeldwijck.

De Lier: 1491 e.v. Lyra.

Pijnakker: 1491 e.v. Pijnacker.

Wateringen: 1491 e.v. Wateringe.

(Shertogen capelle inden Haghe): 1491 e.v. Cappella ducis. 1505— 08, 35 C.

's Gravesande: 1491 e.v. Tsgrauenzande.

Maasland: 1491 e.v. Maeslant.

's Gravenhage 1): 1491 e.v. Haga.

1499 weggelaten.

1) Zonder opbrengst, doch met de ijvoeging „dabit vij st. alb." Zie verder onder St. Salvator.

Scheveningen: 1491 ev. Scheueningen. 1508 Sceueringen.
Eikenduinen: 1491 e.v. Eyckenduynen.

Het Woud bis: 1491 e.v. Woudt.

1495, 96, 99 e.v. weggelaten.

Rijswijk: 1491 ev. Rijswijek. 1514 weggelaten.
Voorburg: 1491 e.v. Voirborch.

[merged small][ocr errors][merged small]

Jn decanatu Kenemarie de lviij ecclesijs.
Haarlem: 1395 e.v. Haerlem.

Warmenhuizen: 1395, 96, 1466-68 Warmerhusen: 1400 e.v. Warmhusen. 1443, 45, 75 Warmenhusen: 1450 e.v. Wermerhusen. 1476, 82 e.v. Wermenhuzen.

1477 weggelaten. Oudkarspel: 1395 e.v. Oud- of Oudekerspel. 1400, 01 Ouderkerspel!

Noordscharwoude: 1395 e.v. Noortscar- of -scerwoude.

Zuidscharwoude: 1395 e.v. Zuutscar- of -scerwoude. —- 1508-10 weggelaten.

[ocr errors]

Edam: 1395 e.v. Edam. - 1496-98, 1528 weggelaten. Middelie: 1395, 96, 1505 Middellee. 1400 e.v. Middelie. 1474-—86, 93, 95-1504, 09, 11-17, 21, 22, 35, 38-48, 50 e.v. Middelre of -ree. 1497 M. in decanatu Amsterlandie. 1510 Middeler. 1529 Middelsee. 1536, 37 Middelier. 1492-94 verplaatst na Beuerwijck. 1498 weggelaten. Kwadijk 2): 1395 e.v. Drey. 1440 e.v. D. alias Koedijck. 1460 e.v., 1504 K. 1464 Koyendijck. 1469 Codijck. 1467 C. in decanatu Amsterlandie. 1502 e.v. Cadijck. 1514 Coedijck alias Dreyer. 1516, 38, 42-48, 50, 52 e.v. Cadijck a. D. 1539--41 C. a. Dreyscher. 1551 C. a. Dreycer. 1498-1501 weggelaten. 1502--04 met Oosthuzen Luttekenoosthuzen Weerder Zuderdorp en Randorp verplaatst na Wermenhusen.

[ocr errors]

Velsen bis 3): 1508 Welsen. 1509 e.v. Velsen. 1509 e.v. verplaatst na Harlem, 1549, 55, 58 e.v. na Warmenhuysen. 1514, 21-34, 36 weggelaten.

1) Zie bl. 62 noot 2.

2) Dat onder Koedije etc. te dezer plaatse steeds Kwadijk, niet Koedijk bij Alkmaar, moet worden verstaan, blijkt hieruit, dat Còdije van den aanvang af, bijna‹ steeds met een opbrengst, onder Westfrisia. voorkomt..

3) In 15499 staat op beide de plaatsen, waar Vélzen in de lijst vermeid wordt;, cen opbrengst van xiiij s. aangeteekend,, terwijl in dat jaar slechts 5 andere: parochies in Keuremaria een opbrengst gaven.

--

Oosthuizen 1): 1395 Lutticoetshuzen. 1396 Lutticoesthusen. 1400, 01 Lutticothusen. 1403 e.v. Luttickotshusen. 1440 e.v. Luttichusen. 1450 Luttikenhusen nunc Oesthusen. 1460 e.v. O. 1494, 1505-09 O. L. est vna ecclesia. 1497 O. in decanatu Amsterlandie. 1510 O. alias L. 1498-1501 weggelaten. 1502-04 zie Cadijck. 1517, 19, 38-48, 50-54, 57 e.v. verplaatst na Luttikenhusen. Oosthuizen bis: 1460 e.v. Luttikenhusen. 1497 L. in decanatu Amsterlandie. 1502-04 Luttekenoosthusen. 1542, 44 Luttikeneesthuysen. 1543 Kuttekenoesthuysen. 1498-1501, 05-13,

-

15, 34, 35 weggelaten. 1502-04 zie Cadijck. 1518, 20 verplaatst na Heyloe.

Grosthuizen: 1395 Groetoetshuzen. 1396 Groetosthusen. 1400, 01 Groetcothusen. 1403 e.v. Groctekotshusen. 1440 e.v. weggelaten.

Warder: 1395 e.v. Werder. 1400 Waerder. 1440-66, 73, 80, 1509-18, 20, 22-33, 35, 38 Weerder. 1467 Warder. 1497 W. in decanatu Amsterlandie. 1521 Werdee. 1481, 98-1501 weggelaten. 1502-04 zie Cadijck.

[ocr errors]

Heemskerk: 1395 e.v. Eemskerc. 1473 Heemskerc. 1474 Emskerc. Beverwijk: 1395 e.v. Beuerwijc.

Wijk aan Zee: 1400 e.v. Cappella. 1480 e.v. C. ibidem. 1487 e.v. Wijk supra mare.

Wijk aan Duin: 1487 e.v. Cappella ibidem.

[ocr errors]

1528-37 weg

gelaten. Monnikendam: 1395 e.v. Monekedam. 1496-1501 weggelaten. Alkmaar: 1395: e.v. Alcmaer. 1440 e.v. Alcmaria.

Heilo: 1395, 96 Helichloe. 1400 e.v. Heyloe. 1517 Heycloe. 1525 Heyeloe.

Aalsmeer bis: 1506 e.v. Aelsmeer.

verplaatst na Hollersloet.

[ocr errors]

1507, 14 weggelaten. 1508

1496--1504 weg

Broek in Waterland 2): 1395 e.v. Broec.

gelaten.

Veenhuizen: 1395 e.v. Veenhuzen.

Ransdorp: 1395 e.v. Randorp. 1401 Ransdorp. 1508 Ramsdorp. -1496-1501 weggelaten. 1502-04 zie Cadijck.

Schellingwoude: 1395 e.v. Scillingwoude. 1450-70 Scillicwoude.

1) Luttekenhuzen en Oesthuzen geven nooit twee afzonderlijke opbrengsten. 2) Cf. Broek op Langendijk p. 77.

« AnteriorContinuar »