Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

1494 e.v. Noirtlaren. 1499-1502, 05-07, 10-13, 15-19, 22,
24, 28, 30 Nortelaren. 1509 Noirtelan.

Haren: 1395 c.v. Haren. 1495-98 Harent. 1522 Harten.
Westerbrock: 1395 e.v. Broec.

borch.

--

1440 e.v. verplaatst na Middel

Engelbert: 1395 e.v. Enghersweerde. 1401-04 Engherweerde. 1406, 07 Engherwolde. 1440, 1505, 06, 09 Engelberch. 1443 c.v. Eygelborch. 1467 e.v. Eykelborch. 1479 Engelweert. 1480-83, 86-90, 94, 1541 Engheweert. 1484 c.v. Engelboert. of -bordt. 1485, 95-89 Engelbert. 1492, 93, 1510 Engelvoert. 1499-1504, 08 Engelborch. 1512 Engebort. 1524 Eggelbort. 1530 Engelbeet. 1531 Engelboet. 1540 Engeboert. Kropswolde: 1395 e.v. Crispenwolde. 1440 e.v. Grispenwolde. 1497 e.v. Crepswolt of -de. 1503 Cropswolt. 1507 Crepsuelt. 1513 Criepswolt. 1529 Weswolde. 1531 Crypswolde. 1533, 34. 38-40, 43 Creepswolde. 1535 Girpswolde. 1536 Coepswolde. 1550 Crepswelt. -1468-96 weggelaten. 1497 met Middelbeert cn Wolloffwesberch verplaatst na Elden, 1498 idem, tevens met Radijn, na Roden, 1499 e.v. idem na Vrese. Middelbert: 1395-1400 Middenweerde. 1403-07 Middenwolde. 1440 e.v. Middelborch. 1497 Middelbeert. 1499 e.v. Middelweert 1542 Middelberch. 1551 Middelnerdt. 1401, 68-96 weggelaten. 1497 e.v. zie Crepswolt.

Noorddijk: 1395 e.v. Noordijc. 1460 c.v. Moerdijck. 1469 e.v. weggelaten.

Wolfsbarge: 1395, 96 Wolfberghe. 1400 e.v., 1515 Wolfsberghe. 1497 Wolloffwesberch. 1500-04, 14 Wolffersberch. 1505 e.v Wolfsberch of -barch. 1440-96 weggelaten. 1497 e.v

zie Crepswolt.

[ocr errors]

Noordlaren bis: 1395 e.v. Noordshere. 1401 Roetsheer.

1440 e. v. weggelaten.

Veenhuizen: 1395 e.v. Veenhusen. 1545 weggelaten.

1538 e.v. Jurisdictio in of de Vollenhoe. Steenwijk: 1395 e.v. Steen- of Styenwijc. 1509 weggelaten. Vollenhove: 1395 e.v. Vollenhoc. 1460-63 Vollenhoeuc. 1509, 14 weggelaten. Elsloo), later Paasloo bis: 1403 e.v. Elsloc. 1440 Pasioe. 1443 e.v. Passee. 1492, 94 Pascel. 1493 Paesseel. 1495 e.v. Pascli

1) Voor Elsloe staan alleen in 1403 en 4 opbrengsten vermeld Waarschijnlijk

of Passell. 1522-27, 29 Passelt. 1537 Passen. 1407 e.v. verplaatst na Calderveen. 1471-91 weggelaten. 1492, 93 verplaatst na Ommarck. 1494 e.v. zie IJsselham.

Scherwolde: 1395 e.v. Scaderwolde. 1406 c.v. Scar- of Schaerwolde. 1519 Scerwolde. 1522 Scorerwolde.

1404, 1511, 12,

52 weggelaten. 1406 e.v. verplaatst na Paeschele, 1460 e.v. na Blankenham, 1494 met Cuynre na Meppel. Kolderveen: 1395 e.v. Calderveen. 1492 e.v. Couderveen. 1506 Oonderveen. 1508 Owuderveen. 1509 Tonderveen. 1520 Corderveen. 1521 Correderveen. 1525 Couorden. 1450--91 weggelaten. 1492, 93 verplaatst na Oesterhessel. 1494 e.v. zie IJsselham.

[ocr errors]

Kuinre: 1450 e.v. Kuynre. 1506--09 Crynre. 1521, 36 Cuyner. 1522 Cunre. 1471-74 weggelaten. 1475 e.v. verplaatst na Schaerwolde. 1494 zie Schaerwolde.

[ocr errors]

Jn Scellingherwerf (1400-06 Scillinewerf. 1407 e.v. weggelaten.

Giethoorn 1): 1395, 96 Gheytshoerne. 1400 e.v. Gheethoerne.

1406 e.v. Giethoern of -ne. 1495-97 Gricthoirn. 1522 Giethoyen. 1528 Giethort. 1531 Ghyeteren. 1544 Giethoir. Wanneperveen: 1395 e.v., 1529 Weneperveen. 1468, 74-97. 1502 e.v. Veneperveen. 1524 Vemperveen. 1542 Veperveen 1550 Veneperdam. 1490 verplaatst na Vollenhoe. 1511, 12

weggelaten.

IJsselham: 1395 e.v., 1493 Ijselham. 1450 Ijselhem. 1492 Ijsselam. 1460-91 weggelaten. 1492, 93 verplaatst na Hesselen, 1494 e.v. met Ouermarckt, l'azeel, Rolden, Oesterhessel, Couderveen, Nyeveen, Meppel en Hamelt verplaatst na Blankenham. Havelte bis: 1395 e.v. Westerhessel. 1492 e.v. Hauelt. 1494---97, 1509, 10 Hamelt. 1520 Hauel. 1521 Hamel. — 1460-91 weggelaten. 1492, 93 verplaatst na Nyeveen. 1494 e.v. zie JJselham. Oosterhesselen: 1395-1500, 19 e.v. Oesterhessel. 1501 e.v. Oosterhesselt. 1503, 04 Opsterhesselt. 1531 Oesterhasselt. — 1460-91

is dit echter een fout en waren die van Steenwijkerwolt afkomstig, dat juist in 1401 voor het eerst, en wel met een opbrengst, voorkomt, terwijl het in 1403 is weggelaten, in 1404 zonder opbrengst na Elsloe genoemd wordt, en ook later nog soms opbrengsten geeft, terwijl Elsloe na 1407 niet meer voorkomt.

1) In 1507 wordt nog de opbrengst van Giethoorn door den decanus Drenthie verantwoord.

weggelaten. 1492, 93 verplaatst na Rolden. 1494 e.v. zie IJselham.

Steenwijkerwold: 1401 e.v. Steenwikerwolt of -de. 1443, 45, 66, 1500--04 Steenwikerholt. 1403, 1514 weggelaten. 1404

e.v. verplaatst na Elsloe.

Blesdijk 1): 1395 e.v. Bleesdijc. 1440 Bleeswijc. 1443 c.v. weggelaten.

[ocr errors]

Paaslo: 1395 e.v. Paeschele. 1440-50 Paesbeke. 1460 e.v. weggelaten.

Rolde bis: 1440 e.v. Rolde. 1492 e.v. Rolden. 1512 Roldel. 1531 Volden. 1460-91, 94 weggelaten. 1492, 93 verplaatst na

[ocr errors]

Pasell. 1494 e.v. zie IJsselham.

Meppel: 1443, 45 Meppelen. 1450 Moppelen. 1492 c.v. Meppel. 1531 Meppelt. 1460-91 weggelaten. 1492, 93 verplaatst

[ocr errors]

na Ecclesia bte. Marie in Groninghen. 1494 e.v. zie IJsselham. Blankenham: 1443 e.v. Blankenham. 1450, 92 e.v. Blankenhem. 1491 Blanckhem. 1490 verplaatst na Vollenhoc. 1511, 12,

52 weggelaten.

Jn decanatu Velue de xli eeclesijs.

Rhenen: 1395 e.v. Renen. 1396 Ryenen. 1533, 34 Rem.
Wageningen: 1395 e.v. Wagheninghen.

Opheusden: 1395 c.v. Hüesden of Hoesden.

Randwijk: 1395 e.v. Renwijc. 1400 Reenwijc. 1401 Rijswijc.

1440 Rentwijc. 1443 e.v. Reewijc. -1460 e.v. weggelaten. Heteren: 1395 e.v. Heteren 1521 Hetteren. 1542, 44 Heeten. 1551 Herteren.

Renkum: 1395 e.v. Redichem. 1464 c.v. Redinchem. 1540

Kedinchem.

Heelsum: 1395 e.v. Wolfhesen. 1466 W. alias Helsell. 1467 W. a. Helscell. 1468 Hessell. 1473, 76, 77 W. a. Heessel. 1474 W. a. Heezel. 1475 Volheezen a. H. 1522, 23 Wolfhuesen. 1556 Wolffshesen.

Oosterbeek: 1395, 96, 1460-66 Oesterbeke. 1400 e.v. Oesterbeeck. 1495-99 Oesterbroick. 1540 Oesterblock. 1542 Oesterwijck. 1545 Oesterblocker.

Driel bis: 1462 e.v. Dryell. 1522, 38 Dreyl.
Arnhem: 1395 e.v. Arnhem.

1) Contribueert steeds samen met l'aeschele.

Velp: 1395 e.v. Velp of -pe. 1489, 1502-04 Velpen. 1498, 1513, 27, 29, 33, 36, 37 Welpe. 1515, 19 Wilpe. 1534 Welp. 1460 e.v. verplaatst na Huesden.

[ocr errors]

Rheden: 1395 e.v. Reden of -em.
Otterloo: 1395, 96, 1500-08, 21, 30-32, 38, 43 Otterloe. 1400
e.v. Oesterloe. 1401, 99, 1509-20, 22, 24-28, 33, 35--37
O. et Aenstoet. 1403 O. siue A. 1513, 34 O. et Aenstroet.
1523 Oesterloe et Aenstreck. 1529 Oesterloet e. A.
(Aenstoot) 1): 1400, 40 e.v. Aenstoet. 1401-07, 99 e.v. weg-
gelaten.

Ellekom: 1395 e.v. Ellinchem. 1440-45 Elchem. 1450-66
Elichem. 1525, 33 e.v. Elijnchem. 1529 Ellichem.
Randwijk bis: 1445 e.v. Randwijc.

Berichem.

[ocr errors]

1529 verplaatst na

Dieren: 1395 e.v. Dideren. 1471 e.v. Dieren. 1526-29 Doeren. 1472 verplaatst na Driell, 1473 na Spankeren, 1474 e.v. na Ede, 1499 e.v. na Berinchem.

Spankeren: 1395 e.v. Spankeren. 1484 Spanderen. 74-76, 79 e.v. verplaatst na Redichem.

Dieren bis: 1477 Dieren.

--

1479 weggelaten.

---

1472,

Brummen: 1395 e.v. Brummen. 1471-75, 79-83 Brymmen. 1484 Brienen. 1485 Brienen Brummen. 1516 Brunnen. Voorst: 1395 Voerst. 1396 e.v. Opvoerst. 1516 Opweest. 1538, 43, 59 e.v. Ophorst. --- 1529 verplaatst na Randwijck.

2): 1468 e.v. Annijs of Annis. 1475 e.v. Ammis. 1488-90,

94 Ammers. 1555, 56, 58, 60 Hamnis. Halle, 1513-15, 19, 35 na Oen.

[ocr errors]

1504 verplaatst na

Hall: 1395 c.v. Halle. 1488-90 Helle. 1535 Hal. 1549 Hallis. --

1529 verplaatst na Opvorst.

Vaassen: 1395 e.v. Vaessen. 1440 Rasen. 1472, 1531 Vaessem.

1476, 1517, 29, 30, 36--54, 56 Vasen. 1500, 01 Vriesen. 1502 Vrese. 1503, 04 Vaess. 1510 Paessen. 1520 Varssen. 1522 Raessem.

Oene: 1395 e.v. Oen. 1489, 90, 1529 Oem. 1512 Oye. 1536, 44 Oey. 1529 verplaatst na Halle.

1) Geeft nooit een afzonderlijke opbrengst, doch steeds in combinatie met Otterloe. 2) Annijs is in 1468 ontstaan uit de overname als afzonderlijken naam van het slotwoord der omschrijving van den vorigen post in de rekening van 1467: »Opvoers! de duobus

„Annijs.”

Hetzelfde is nog eens onder St. Saluator geschied (zie pag. 86).

Beekbergen: 1595 e.v. Beg- of Becberghen. 1519 Begbargen. 1522 Begberch. 1523, 25 Beckbargen.

--

1540 weggelaten.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Vorchten: 1395 e.v. Varachten. 1440-45 Warachten. 1450 e.v. Vorachten.

Oosterwolde: 1395 e.v. Oestenwoude. 1450 e.v. Oesterwoude. 1529 verplaatst na Hattem.

Oldebrock: 1395 e.v. Hollanderbroec.

Elburg: 1395 e.v. Elborch. 1442 Doernspick cum E. 1450 E. dicitur quod sit idem quod D. 1462 E. alias Dorenspijck.

1): 1468 e.v. Wolde.

Nunspeet: 1395 e.v. Lunspeet. 1440-45, 1535 Nunspijck. 1460 e.v. Nunspeet. 1477 Nuynspeet. 1510 Munspeet. 1521, 25 Minspect. 1542, 50 Nunspit.

Harderwijk: 1395 e.v. Her- of Harderwijc. na Ede.

--

1529 verplaatst

Ermelo: 1395 e.v. Ermalen. 1400, 01, 79 e.v. Ermelen. 1440-45 Emeloe. 1450-67, 73 Ermeloe.. 1468 Almcloe. 1469 Hermeloe. 1470-72, 74, 75, 77 Armeloe. 1476, 85-87, 1519 Armelen. 1543 Sermelen.

[merged small][ocr errors][merged small]

Voorthuizen: 1395 e.v. Voerthuzen. Garderen: 1395, 96, 1470-77 Garderen. 1400-69, 79-98, 1529, 31 Gherderen. 1499 e.v. G. et Coetwijck. 1509 Genderen. 1521, 33-37 G. et Cortwijck. 1539, 40 Geederen alias Coewijck. 1552 Erderen e. C. 1554 Goederen e. C. Ellekom bis: 1443, 45 Ellinchem. 1450 e.v. weggelaten. Doornspijk: 1443, 45 Dorenspijc. 1450 e.v. D. dicitur esse idem quod Elborch. 1472 e.v. Dornspijck. - 1471 weggelaten. 1472 verplaatst na Elborch, 1529 na Oesterwoude.

[ocr errors]

Elspeet: 1395, 96, 1522 Elspic. 1400 e.v. Elspijc. 1490 Enspijck. 1529 Elspect.

Epe: 1395 e.v. Epe. 1469 Eepp. 1535 Erpe.

1) Van Wolde worden alleen tusschen 1468 en 71 een paar opbrengsten vermeld. Het kan niet Oosterwolde zijn, daar dit, o.a. in 1468, tegelijk een opbrengst geeft. En evenmin Terwolde, daar de opbrengsten hiervan constant onder de proosdij van Deventer worden verantwoord. Ik gis, dat het een andere naam voor Dorenspijc was (Wester-wolde tegenover Oester-wolde), omdat dit de eenige parochie in het decanaat is, waarvan in diezelfde jaren opbrengsten ontbreken, terwijl er juist na 1471 afzonderlijke opbrengsten van vermeld beginnen te worden.

« AnteriorContinuar »