Imágenes de páginas
PDF
EPUB

de jure fuerit procedendum. Datum feria quarta post dominicam qua cantatur Oculi mei anno Domini Mo CC XLo quinto. Reddite litteras cum appensione sigilli vestri in signum executionis mandati nostri.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Petrus van S.-Truiden, kanunnik van O.-L.-V. te Kamerijk, en Petrus de Belvaco, officiaal aldaar, beschrijven voor de derde maal den abt van Lobbes te Kamerijk om van hem te weten of hij al of niet tegen het verplaatsen is van de abdij van S.-Bernaarts van Vremde naar Hemixem.

30 Meert 1246.

Magister P. de Sancto Trudone, canonicus Cameracensis, et P. de Belvaco, officialis Cameracensis, dilecto suo in Christo presbytero Lobiensi, salutem in Domino. Noveritis enz. zooals in no 92 tot aan de woorden: Quare dicta translatio debeat impediri, inbegrepen. Daar volgt:

Nos autem dictum diem assignavimus predictis abbati et conventui loci sancti Bernardi ad procedendum. Ad quam diem abbas et conventus Lobiensis nec venerunt nec per se miserunt, parte altera, quantum debuit, exspectante. Vobis iterato tertio precipiendo mandamus quatenus abbatem et conventum Lobiensem citetis ut feria tertia Quasi Modo coram nobis compareant rationem dicturi et ostensuri, quare predicta translatio debeat impediri, significantes eisdem quod, si venerint sive non, nihilominus procedemus in dicta translatione, prout de jure fuerit procedendum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, feria sexta ante ramos Palmarum.

A.-. B- Cartularium, I, II, III, Q (rub.) 11.

94.

Paus Innocentius IV schenkt aan de abdij van S.-Bernaarts het voorrecht dat zij door niemand kan gedwongen worden de goederen, welke zij thans rechtmatig bezit of later rechtmatig zal bezitten, te verkoopen of te vervreemden.

25 Juli 1246.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterii de loco sancti Bernardi, Cisterciensis ordinis, Cameracensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Provisionis nostre provenire debet auxilio, ut monasterium vestrum, quod sincera in Domino diligimus charitate, spiritualibus bonis proficiat, et temporalium prosperitate concrescat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestre devotionis precibus inclinati, ut ad vendendum vel alienandum possessiones monasterii vestri, quas inpresentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum iustis modis poteritis adipisci, cogi per aliquem non possitis, auctoritate presentium districtius inhibemus, decernentes irritum et inane, si quid super his contra inhibitionem huiusmodi fuerit attentatum, contraria consuetudine non obstante. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Lugduni VIII kalendas Augusti, pontificatus nostri anno quarto.

[blocks in formation]

Paus Innocentius IV geeft aan de abdij van S.-Bernaarts

het voorrecht voortaan niemand, krachtens pauselijke brieven, in pensioen te moeten opnemen of in 't bezit te stellen van beneficies over welke zij beschikt, tenzij die brieven gansch bijzondere melding maken van deze vergunning.

25 Juli 1246.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati et conventui monasterii Loci sancti Bernardi, Cisterciensis ordinis, Cameracensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus benignum impertientes assensum, auctoritate vobis presentium indulgemus ut ad receptionem seu provisionem alicujus in pensionibus aut ecclesiasticis beneficiis per litteras sedis apostolice compelli decetero non possitis absque mandato sedis eiusdem, faciente plenam de hac indulgentia mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Lugduni VIII kalendas Augusti, pontificatus nostri anno quarto.

[blocks in formation]

Albertus van Meneghem, poorter te Antwerpen, en zijne gade, Margareta, schenken aan de abdij van S.-Bernaarts, ten titel van aalmoes, een kindsgedeelte van al hunne goederen.

8 September 1246.

Universis quibus litteras has videre contigerit scabini Antwerpienses salutem et omne bonum. Noveritis quod Alebertus de Menenghem, conburgensis noster, et uxor

ejus, Margareta, sani et incolumes, in nostra presentia constituti, ob animarum suarum remedium monasterio sancti Bernardi apud Scelle de bonis suis omnibus in eleemosynam tantum contulerunt quantum uni ceterorum liberorum suorum post mortem ipsorum cedere debeat pro legitima portione. Ut autem hec dicta donatio prefato monasterio firma maneat et inconcussa, litteris presentibus sigillum nostrum ad petitionem partium duximus apponendum nostris nominibus subscriptis, Theobaldus, filius Nicholai, Hugo Bichan, Willelmus Draco, Thomas Clare, Nicholaus Amman, Zimarus, Arnoldus Kiken, Johannes Nicholai, Arnoldus Calvardus, Nicholaus Canteman, Jacobus Bode, Willelmus Borne colve. Actum anno Domini Mo CCo quadragesimo sexto nono (sic) (1) in nativitate beate Virginis.

[blocks in formation]

Paus Innocentius IV verklaart dat geen vrouwspersoon, zelfs voorzien van eene pauselijke vergunning tot dat einde, den voet mag zetten in 't klooster der abdij van S.-Bernaarts, zonder de toelating van den abt aldaar.

3 Januari 1247.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, abbati Loci sancti Bernardi, Cisterciensis ordinis, Cameracensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis tue precibus benignum impertientes assensum, auctoritate presentium districtius inhibemus ut nulli mulieri ambitum monasterii tui pretextu alicujus concessionis, ab apostolica sede optente, ingredi liceat, nisi prius a te petita licentia et optenta. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, aposto

(1) Het woordje nono is een bijvoegsel van den afschrijver, Zooals straks uit andere akten zal blijken, geldt het hier wel degelijk het jaar 1246.

lorum eius, se noverit incursurum. Datum Lugduni III nonas Januarii, pontificatus nostro anno quarto.

[blocks in formation]

Paus Innocentius IV bevestigt de abdij van S.-Bernaarts in 't bezit van al hare eigendommen, vrijheden en voorrechten.

31 Januari 1247.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati monasterii Loci sancti Bernardi eiusque fratribus, tam presentibus, quem futuris, regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et monasterium sancte Dei genitricis et virginis Marie Loci sancti Bernardi, Cameracensis diocesis, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium fratrum, a vobis post concilium generale susceptam, in eodem monasterio institutum esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste ac canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis

« AnteriorContinuar »