Imágenes de páginas
PDF
EPUB

STARINE

NA SVIET IZDAJE

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI
I UMJETNOSTI.

KNJIGA XXIII.

U ZAGREBU 1890.

U AKADEMIČKOJ KNJIŽARI L. HARTMANA (KUGLI I DEUTSCH) NA PRODAJU.

TISAK DIONIČKE TISKARE

U akademičkoj knjižarnici Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch) u Zagrebu mogu se dobiti knjige, koje izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, koje izlaze njezinom pomoću i koje su prešle u njezinu svojinu :

A. Knjige, koje izdaje akademija.

I. Zbornici (knj. 1-167):

1. Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (knj. 1-102). knjige I. do LIX. i LXXX. svima trima razredima zajedničke. Ciena knj. I-XIX, svakoj 1 fr. 25 nč. Knj. XX. do LIX. svakoj 1 fr. 50 nč. Knj. LXXX. 2 for.

[ocr errors]

Filologičko-historičkoga i filosofičko-juridičkoga razreda. Knj. LX., LXII.,
LXIII., LXV., LXVII., LXVIII., LXX, LXXI., LXXIII, LXXIV., LXXVI.,
LXXVII., LXXIX., LXXXI., LXXXII., LXXXIV., LXXXV., LXXXVI.,
LXXXIX., XCI., XCIII., XCIV., XCVI., XCVII., XCVIII, XCIX., C., CI.
i CII. (I-XXXI) Ciena po 1 for. 50 nvč.
Matematičko-prirodoslovnoga razreda. Knj. LXI., LXIV., LXVI., LXIX.,
LXXII., LXXV., LXXVIII, LXXXIII., XCII. i XCV. (I-X). Ciena svakoj
knjizi 1 fr. 50 nvč. Svakoj svezci 75 nvč.

Boškovićev. Knjiga LXXXVII., LXXXVIII., XC. Ciena 4 for. 50 novč.

2. Stari pisci hrvatski (knj. 1-17).

Knj. I. Pjesme M. Marulića. U Zagrebu 1869. Ciena 2 fr. a. v.

II. Pjesme Šiška Menčetića Vlahovića i Gjore Držića 1870. Ciena 2 fr.
III. i IV. Pjesme Mavra Vetranica Čavčića. 1871. i 1872. Ciena III.
knj. 2 fr., knj. IV. 2 for. 50.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

V. Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Nalješkovića. 1873. Ciena 2 fr.
VI. Pjesme Petra Hektorovića i Hanibala Lucića. 1874. Ciena 2 fr.

VII. Djela Marina Držića. 1875. Ciena 3 for.

VIII. Pjesme Nik. Nalješkovića, A. Čubranovića, M. Pelegrinovića i

S. Mišetića Bobaljevića i Jegjupka neznana pjesnika. 1876. Ciena
1 for. 70 nvč.

IX. Djela Ivana Fr. Gundulića. 1877. Ciena 5 for.

X. Djela Frana Lukarevića Burine. 1878. Ciena 2 fr. 50 nč.

XI. Pjesme Miha Bunića Babulinova, Maroja i Oracija Mažibradića

i Marina Burešića. 1880. Ciena 1 for. 80 nč.

XII., XIII. i XIV. Djela Gjona Gjora Palmotića. 1882., 1883. i 1884.
Ciena knj. XII. 3 for. XIII. 3 for. 50 nvč. XIV. 2 for.

XV. Djela Antuna Gleđevića. 1886. Ciena 2 for.

XVI. Djela Petra Zoranića, Antuna Sasina i Savka Gučetića Ben-
deviševića. 1888. Ciena 2 for. 50 novč.

XVII. Djela Jurja Barakovića. 1889. Ciena 3 for.

"

8. Starine. Knj. I-XXIII. 1869-1890. Ciena I. knjizi 1 for. 25 n č. Knj. VII. X., XXI., XXII. i XXIII. po 2 for., ostalim po 1 for. 50 nově.

4. Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. (Knj. 1-21):

[ocr errors][merged small][merged small]

STARINE

NA SVIET IZDAJE

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI
I UMJETNOSTI.

KNJIGA XXIII.

JUGOSLAVENSKA
AKADEMIJA
UZAGREBU

U ZAGREBU 1890.

U AKADEMIČKOJ KNJIŽARI L. HARTMANA (KUGLI I DEUTSCH) NA PRODAJU.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »