Imágenes de páginas
PDF
EPUB

CODEX

DIPLOMATICUS POLONIAE.

DYPLOMATYCZNY POLSKI

OBEJMUJĄCY PRZYWILEJE

KRÓLÓW POLSKICH, WIELKICH KSIĄŻĄT LITEWSKICH

BULLE PAPIEZKIE

JAKO TEŻ

WSZELKIE NADANIA PRYWATNE

MOGĄCE POSŁUŻYĆ DO WYJAŚNIENIA dziejów wewnĘTRZNYCH KRAJOWYCH

dotąd nigdzie nie drukowane, od najdawniejszych czasów aż do roku 1506

YDANY

ZA STARANIEM I PRACA

LEONA RZYSZCZEWSKIEGO

ANTONIEGO MUCZKOWSKIEGO

Adjunkta Archiwum Głównego Królestwa Polskiego.

TOM DRUGI,

CZĘŚĆ PIERWSZA.

W WARSZAWIE.

Drukiem Stanisława Strąbskiego,

przy ulicy Daniłowiczowskiej Nr. 617, w dawnej Bibliotece Załuskich.

1848.

DIPLOMATICUS POLONIAE

QUO CONTINENTUR PRIVILEGIA

REGUM POLONIAE, MAGNORUM DUCUM LITVANIAE

BULLAE PONTIFICUM

NEC NON

JURA A PRIVATIS DATA

ILLUSTRANDIS DOMESTICIS REBUS GESTIS INSERVITURA

adhuc nusquam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus usque ad annum 1506

EDITUS

STUDIO ET OPERA

LEONIS RZYSZCZEWSKI

ET

ANTONII MUCZKOWSKI

Adjutoris Varsaviensis Tabularii Publici Regni Poloniae.

TOMUS SECUNDUS,

PARS PRIOR.

VARSAVIAE.

Typis Stanislai Strąbski,

vicus Danilovicianus Nr. 617, in aedibus quondam Bibliothecae Zaluscianae,

1848.

« AnteriorContinuar »