Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

An 1234. septembre."

Ego Gallo cines Nivernensis et Forensis, et ego M. comitissa uxor ejus : notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod nos ven didimus dilect) nɔstro Jeanni Columbi, et communitati bargensium nostrorum de Autissiodoro censam nostram de Autissiodoro, de tribus annis. integre. pro mile ducentis liuris Tarecensibus, de quibus confitemur nobis fuisse plenarie satisfactum in pecunia numerata. Que censa sclet nobis reddi singulis annis ad octivas Natal's D:mini, ita qued predictus Joannes, et predicta communitas burgensium possunt et poterunt facere et levare quodcumque voluerint sine aliqua occasione, aut reprehensione, sen accusatione censam eandem per se sine talla vel cum tallia Autissiodor.,

perat ipsis visum fuerat meil is expedire, Dee nos, nec alis pri acces ant nomine Bosch poterimus ductra lotere vel en atraire predicto Joanni et predicte communital burgensian, qiiminis possint, sicut predictam est, pretuitam censan facere et etare. Concessim as enam et occcedimus, quod si predictas kannes et commonitas burgension in ace mnanimiter evaventrint, videlicet good prefatis Joannes baberat per se suae Darrenmous, vei burgenses sine Joanne istam particnem, sea conventionem perficie cease, mos tenemur, et tenerem ir paru cui predicta censa remaneret valdes partiones et promissiones predictas, boaà i de tenere, et servare et girentire. Et quoniam mise et expense pris aram et arest.com barrensium Autissidue, pazari solent de censa supra dicta, BUS DOORS TA's et expensis que accidere pissent in manibus predict.com Joannis et communitats borgenstum obligamus preposituram la Criere, a Lre, et forum etcandinas Autissindirenses, dinec super hoc esset ipsis plename satisfactum; et si omnia ista preditta ipsis na sucerent, CODES ESuper cum predictis dicto Joanni et emmmitat: bingersium censam quarti anni faturi pro crinibus dampnis et depertitis et defectibus, et pro omnibus primission bas et pactionibus predictis bona fide tenendis et servan iis, et pro bona pace et concordia nis niet burgensiam a estrorum, et Janais Columbi, nus et successores nostros quoscumque per presentes atteras ad omnia bona fide tenen la et servesda et garantizanda sepedictis Joanni et communitati burgensium specialiter obligamus, salvis in omnitus et per omnia pizzetis karte burzensizm predictorum. În cajas rei testimonam presentes litteras fecimus nostrorum sigillorum munimine roborari. Actum apad Autissiodorem, anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo quarto, mense septembri.

Ez autographo

N° 469.

An 1233, août.)

Accord entre Técèque d'Auxerre et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, au sujei de Deglise de Sary.

G. Dei gratia. Sen nensis archiepiscop., omnibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverint universi quod cam esset in nos compromissum a venerabile fratre H. Autissiodori episcopo ex

una parte, et a fratre Johanne de MonteGrosino priore domus hospitalis Jerusalem in Francia, pro fratribus hospitalis ex altera, super diversis querelis hinc inde propositis prout in quibusdam litteris nostro sigillo et sigillo bone memorie G. quondam Carnotensis episcopi sigillatis, plenius continetur. Tandem de bono et equo dictionem nostram protulimus in hunc modum primo diximus quod per ea que dicemus in nullo fiat prejudicium privilegiis hospitali, nec per eadem ipsorum privilegia in aliquo amplientur. Diximus eciam quod pro injuria clerico domini episcopis Namomensis illata tradet magister hospitalis domino episcopo Autissiodori viginti libras Turonenses; et pro istis viginti libris liberati erunt fratres ab injuria et dampnis dicto clerico illatis. De illis autem qui tradit, dicuntur fuisse ecclesiastice sepulture tempore interdictionis a fratribus hospitalis, diximus quod frater Symon magister domus hospitalis parisiensis, nomine fratrum dictorum, emcndabit in manu domini episcopi Autissiodori injurias sibi a fratribus antedictis illatas, quam pro querelis dictorum fratrum extrahentur a cimeterio. Diximus eciam de capella quam construxere dicuntur fratres dicti, tempore interdicti, apud Saciacum, quod campane, altare et omnia singula capelle amovebuntur, domo in qua erat capella in suo statu pristino remanente. Adjicimus eciam per dictionem nostram quod dicti fratres claves ostü ecclesie parrochialis de Saciaco, quod est a parte domus fratrum antedictorum, de cetero habebunt et libere per ostium illo quocumque voluerint intrabunt et celebrabunt in uno altarium ejusdem ecclesie divina quamcumque voluerint; et pulsabunt in matutinis missa et vesperis, dum modo per hoc parochiale officium non impediatur; et si que oblationes seu obventiones alie ad missam eorumdem fratrum obvenerint eamdem porcionem in illis sacerdos parochialis habebit quam habet in illis que ad missam ejusdem presbyteri fuerit, et eamdem portionem habebunt fratres hospitalis in oblationibus seu obventionibus que venient ad missam eorum quam habent in eis que fiunt in missa sacerdotis parochialis. Diximus eciam quod si contingeret ecclesiam de Saciaco interdicto supponi, dicti fratres poterunt nichilominus in illa ecclesia celebrare divina, voce submissa, clausis januis, interdictionis et excommunicatis exclusis. Adjicimus etiam quod fratres hospitalis omnes oblationes seu obventiones que tempore interdicti, videlicet a festo beati Luce

evangeliste usque ad dominicam qua cantatur isti sunt dies » facte fuerunt seu obvenerunt in dicta capella integraliter restitueret sacerdoti ecclesie parochialis, et de illis oblationibus tradentur veritati fratris Parisii magistri domus hospitalis de Saciaco; qui frater Parisius centum solidos Turonenses cum omnibus oblationibus et obventionibus predictis tradet in manu domini episcopi Autissiodor., restituendis presbyteros de Saciaco pro dampnis et deperditis quas sustinuit occasione interdicti supradicti; et idem episcopus Autissiodorensis faciet quittari dictos fratres a dicto presbytero de omnibus dampnis et deperditis antedictis. Actum anno Domini M. CC. tricesimo quinto, mense Augusto.

(Arch. impériales. S. 5241, 71 liasse, n° 1).

N° 170.

(An 1236, juin.)

Liquidation de société de commerce entre Léo et Pierre Didaut orfèvres.

Omnibus presentes litteras inspecturis, officialis curie decani Autissiodorensis salutem in Domino. Notum facimus universis quod in nostra presentia constituti Leo aurifaber maritus Florie Piparie, ex una parte, et Petrus Didaut frater dicte Florie ex altera, recognoverunt se esse partitos et divisos de quadam societate que diu extiterat inter ipsos. Recognoverunt etiam quod ita erat ordinatum inter ipsos: quod dictus Petrus solveret creditoribus omnia debita que in dicta societate contracta erant a dicto Petro et non alia debita, exceptis debitis de Bituris et de Corbigniaco, que dictus Leo debet reddere; et haberet dictus Petrus omnia debita et omnia mobilia que debentur societati ubicumque essent; et quod dictus Leo recederet dicto Petro viginti sex libras turonenses, hiis terminis : videlicet in quindena Nativitatis Beati Johannis-Baptistæ tres decem libras, et in octabas Assumptionis Beate Marie tres decim libras, sex autem libre que sunt ultra dictas viginti libras sunt, de duodecim libris quas Guillelmus quondam eorum socius debebat, eidem Petro; et de utensilibus communibus inter ipsos que habebat dictus Leo, quilibet partem suam habebit equaliter. De operatorio autem quod est apud Autissiodorum ita ordinatum est: quod dictus Petrus inde habebit et tenebit quicquid juris habe

bant tieti Leo et Floria, et censam salvet pro utraque parte. 'Ita tamen quod si dictas Leo de Sitars redierit, et in ficto operatorio operari voluerit. in en posset goerari, et suverst medietatem tocius cense. E propter sta pacta et conventiones Lost Petrus et Len et 1ores eorum te omnibus in perpetuum se mutuo quittaverint, per diem prestatam, promittentes quod contra quitationem istam per se vei per alam non venient in fatarum. Hee acer aterim sen aiterius axirem aut ibers saucer aus de cetero miestaDit. Si autem dictum Lennem coatingeret deficere in solutione predictarum vigniti sex librarum, terminis gren tats, conventiones predicte et putationes que essent. Nec dictus Petrus, occasione predictarum conventionum dicto Leuni in aliquo teneretar Actum anno Domini wtucentesimo tricesimo sexto, mense

junio

arch, imper. Sect. Dam. S. 3240, curJun 195, Aisse 37, no 1.

No 171.

Femchises acordées à ses Bour penis de Sacy par e greur de Marire de S. Jean de berration.

An 1206, juillet

Cniversis presentes itteris inspectars, Frater Johannes de Monte-Grising, sanete femus hospitals Jerosolymitani Price humilis in Francia, sautem in Pomne. Nocum facimas inversis quod ads, de enasuo et assensu fratrum nostrorum. burgensibus nostris et eorum heredibus in via nostra de Saciacu commorantius et in posterim nocitis quirmamus usus, consuetadines et francies as mnes in Leta villa ecasticatas, acce casas et hactenus ccservalas : glas isque ad hec tempera habuisse acscuntur. Concessi mus insuper insos qrandin in dieta villa commorantes pry Darrensicus nostris Liberis se tenefunt fil las esse et immones tan in die mercati quam per totam sentminam de cani ninard, la «. et ais custamis que ab his qui ad mercatam venant solent exin ratione mercati emendo vei vendendo, salvo nostre domai quod ipsi omnes vel aliqui eorum qui ai states nestris vel arnas austras in de mercati vendent stallar et sin in dicto mercati statatim red fent notes. Concessions et am eisdem quod stalos et archas in za censivas suas Stolzerint babebunt in fe mercati, et in alis bebus libere, sicut usque ad hec tempora habue,

runt: hoe tamen nobis salvo quod stallos dictos vel archas nemini ocare vel commotare poterunt, nisi libris nostris barzensicus n dicta villa commorantikus, qun habeamus ex eis stalagium et saliacum sicut de nostris proprus habemas. Vojumus etiam et concessimus quod Dicheta etalas mensuras Jiadi et vini icere babeint et mortis libere atantur, sient usque ninc sunt asi; excepto tamen quod fictas mensuras Dadi non poterunt care vei matuare. nisi tantummodo burgensioas nostris in franchesia ficte ville commorialibus: et si per orantiam sea negligentiam aicui extrineo fictas mensuras bicaverint vel commodaverint, et jurare veint, quod non constabat eis quod lle cu locaverunt vel eommodiaverint fictas mensuras esset extrineus vel extra franchesias dicte vile, inde per juramentam sum nostro mandato prestitam credentur et erunt quit. Condictum etiam fuit et insertum quod ballivus noster qui ibi erit pro tempore mensuras bati, vini, abras, pondera et omnes alias mensuras ad quas per dictam villam mensurabunt vei mensuriverunt quotienscumque et quandoque volet capi faciet et read istari, et ili qui injistas mensuras habuerint, demus nostré ballivo emendabunt, et de emenda satisfacient ei secundam delicti quantitatem, et illi qui justas mensuras habuerint, readjutatione Lacta suas qutras repertabunt. Preterea vaimus et condrnavimus quod furnus ermmunis dicte ville qui puxta demum Grari Faitreri situs est it in perpeturim existat et quod in eodem furno enquant omnes gentes ejusdem vie ad fragium et costumas ad quas hactenus exquere consueverunt, et quod ad pios nod possint cogi in fcurum Hec autem emaia superlicta cuocessimas et contirmavimus eis, savs nobis omnibus redikubus, alus cestamis, ustitis, commodis et proventicus que in eadem villa habere et percipere e asuevimas, antequan bi mercacam baberemus et predictan concessionem eis ceai maremus. Si very inter als ex una parte et burgenses mostros vila de Saciacu, vel aliquem even ex altera, super usibus, castetadibus et franchesus prenotatis et super bus que non sunt expressa et declarata evidenter in presenti carta discordia erta fert. per sex burgenses mestres de Saciaco ques nos eigomis, et per sex all burgenses nostro de eadem villa quos rosi vei algus eorum discretim habentes contra os er gent id pied in duodecim vel major pars eorumd.`per juramenta sua

coram mandato nostro prestita super predictis fuisse statutum, approbatum, et hactenus observatum dixerint, vel quod inde per jus ordinaverint, nos et ipsi ratum et firmum utrinque habebimus, et sine ulla revocatione tenebimur observare. Quod ut ratum et firmum permaneat in futurum, presentem cartam, de assensu fratrum nostrorum et burgensium predictorum, sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, mense Julio.

(Ex autographo.)

N° 172.

Diminution des canonicats de Saint-Laurent de Cône, ordonnée par l'évêque d'Auxerre.

(An 1240, 28 octobre.)

Bernardus, Dei gratia, Autissiodorensis episcopus omnibus presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod nos attendentes tenuitatem prebendarum ecclesie B. Laurentii de Conada, et considerantes quod fructus et portiones canonicorum ejusdem ecclesie ad victum et vestitum nullatenus possent sufficere, nisi sibi necessaria mendicarent, volumus et concedimus, statuentes de consensu capituli ejusdem ecclesie, ut numerus canonicorum ejus qui denarium numerum excedebat, autoritate nostra ad denarium numerum redigatur; ita quod cum prebendam aliquam in predicta ecclesia vacare contigerit, summa quatuor librarum fortium Nivernensium quotidianis distributionibus assignetur, et sic dictis quatuor libris additis illis redditibus, qui prius etiam quotidianis distributionibus deputati, distributiones per totum anni circulum durent in ecclesia memorata. De consensu etiam ejusdem capituli volumus statuentes quod canonici ejusdem ecclesie fructus prebendarum suarum nullatenus precipere presumant, nisi in ecclesia, vel in scholis, vel in peregrinatione, vel in romana curia, pro suis negotiis constituti, residentiam fecerint per tres menses in tribus autem ultimis casibus licentia capituli peti debet. Cum vero canonicus in prelata ecclesia de novo constituitur, ejusdem prima residentia dispensationem

non

recipiet, quin eum per tres menses residere oporteat infra annum. Hec autem in generali capitulo statuta sunt, et singulorum canonicorum juramento firmata.

Incipiet autem annus faciende residentie ad festum S. Remigii. In cujus rei memoriam et testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine, ad petitionem predicti capituli, fecimus roborari. Actum apud Conadam, die Dominica ante festum omnium Sanctorum, anno Domini M. cc.

XL.

(Ex Tabul. S. Laurentii de Conada.)

N° 173.

Charte de la comtesse Mahauld la Grande, concernant l'établissement des frères Prêcheurs à Auxerre.

(An 1241, mai.)

Ego Mathildis comitissa Nivernensis : notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod quum nos viris religiosis Fratribus de Ordine predicatorum concessimus, ut eis liceret in civitate Autissiodorensi aliquam domum sui ordinis construere et habere, et ipsi inter alia loca civitatis domum quandam cum propria virorum venerandorum decani et capituli Autissiodorensis, sitam ad portam S. Juliani infra muros civitatis, que fuit Bernardi Porcelli ad domum sui Ordinis edificandam aptam et congruam invenissent, dicti decanus et capitulum ad instantiam nobilis mulieris Amicie relicte bone memorie Galteri de Joigniaco, et Galtierii filii eorumdem, predictam domum suam cum proprisia memoratis Fratribus concesserunt, sicut per eorumdem decani et capituli litteras nobis constituit evidenter. Quia vero dicti Amicia et Galtherus attendebant quod dicta domus dictorum decani et capituli eisdem decano et capitulo in redditibus et proventibus valebat annuatim quindecim libras Turonenses, ipsis dictis decano et capitulo dederunt et assignaverunt quindecim libras annui redditus in redditibus villa sue de Nannaio, Autissiodorensis diecesis, reddendas annis singulis apud Autissiodorum in festo B. Andree apostoli, obligantes specialiter villam. ipsam et omnes redditus predicte ville pro quindecim libris dictis loco et tempore solvendis. Nos autem, de cujus feodo predicta villa de Nannaio movet, predictas concessionem et assignationem voluimus, concedimus et laudamus, et nobili viro Guidone marito nostro in transmarinis partibus existente, et nobis in ejus absentia totius comitatus administrationem gerente, presentes litteras sigillo nostro ad petitionem dictorum Amicie et Galtheri

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinuar »