Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

INHOUD.

0.

GENEESKUNDE.

EN

BEHANDELING

DER

I. ALGEMEENE WERKEN

Blz. 217 Inleidende en methodologische geschriften. – Bibliografie. Geschiedenis. Woordenboeken en Algenieene Handboeken. Werken van gemengden inhoud. Schrij

vers van vroeger en later tijd. II. ONTLEEDKUNDE VAN DEN MENSCH

224 Inleiding. – Letterkunde. Geschiedenis. – Beschrijvende ontleedkunde. – Ontleedkundige verzamelingen.

Geschriften over bijzondere onderwerpen.
III. NATUURKUNDE VAN DEN MENSCH (Physiologie)

226 In het algemeen.

Anthropologie. - Bijzondere onderwerpen. IV. KENNIS

ZIEKTEN (Pathologie en Therapie):

232 In het algemeen. Epidemische ziekten. – Monogra

fieën over ziekten, enz. V. HEELKUNDE.

241 Algemeene werken. Kunstbewerkingen. Oog- en

Oorheelkunde. VI. VERLOSKUNDE .

248 VII. GENEESMIDDELLEER (Pharmacologie)

250 Geschiedenis, enz. Kennis en gebruik van enkele inid

delen. - Pharmacopoeën. - Vergiften. VIII. GEZONDHEIDSLEER. (Hygiène).

256 In het algemeen. Met betrekking tot verschillende ge

slachten, enz. Bijzondere onderwerpen. IX. GENEESKUNDIGE AARDRIJKSKUNDE

261 X. GENEESKUNDIGE STATISTIEK

264 XI. STAATSGENEESKUNDE (Medicina Politica). .

265 In het algemeen. Wetten. Bijzondere onderwerpen.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

EN

BEHANDELING

DER

I. ALGEMEENE WERKEN

Blz. 217 Inleidende en methodologische geschriften. – Bibliografie. Geschiedenis. Woordenboeken en Algemeene Handboeken. - Werken van gemengden inhoul. – Schrij

vers van vroeger en later tijd. II. ONTLEEDKUNDE VAN DEN MENSCH

224 Inleiding. – Letterkunde. — Geschiedenis. – Beschrijvende ontleedkunde. – Ontleedkundige verzamelingen.

Geschriften over bijzondere onderwerpen.
III. NATUURKUNDE VAN DEN MENSCH (Physiologie)

226 In het algemeen. Anthropologie. - Bijzondere onder

werpen. IV. KENNIS

ZIEKTEN (Pathologie en Therapie).

232 In het algemeen. Epidemische ziekten. Monogra

fieën over ziekten, enz. V. HEELKUNDE.

241 Algemeene werken.

Kunstbewerkingen. Oog- en Oorheelkunde. VI. VERLOSKUNDE .

248 VII. GENEESMIDDELLEER (Pharmacologie)

250 Geschiedenis, enz. Kennis en gebruik van enkele inid

delen. - Pharmacopoeën. Vergiften VIII. GEZONDHEIDSLEER. (Hygiène).

256 In het algemeen. Met betrekking tot verschillende ge

slachten, enz. Bijzondere onderwerpen. IX. GENEESKUNDIGE AARDRIJKSKUNDE

261 X. GENEESKUNDIGE STATISTIEK

264 XI. STAATSGENEESKUNDE (Medicina Politica)..

265 In het algemeen. Wetten. -- Bijzondere onderwerpen.

XII. GERECHTELIJKE GENEESKUNDE (Medicina Forensis).
XIII. VEEARTSENIJKUNDE

· 269 270

P.

WISKUNDE.

I. ALGEMEENE WERKEN.

273 Inleiding. Methodologie. Geschiedenis. Bibliografie. Leer- en Woordenboeken.

Werken van gemengden inhoud. II. ZUIVERE WISKUNDE

281 Rekenkunde. Algebra Meetkunde. Beschrijvende

Meetkunde, enz.
III. TOEGEPASTE WISKUNDE .

292 Waarschijnlijkheidsrekening, enz. -- Landmeetkunde, enz.

- Maten, gewichten, enz. Werktuigkunde, enz.

STERRENKUNDE.

I. ALGEMEENE WERKEN.

307 Jaarboeken en Tijdschriften. - Geschiedenis en Bibliografie. Handboeken, enz. Schrijvers. - Cosmografie

en Astronomie in het algemeen. Globen en Planetariën. II. ZONNESTELSEL .

316 Zon. Maan. Planeten. Kometen, enz. III. DE AARDE .

323 Gedaante, beweging, enz. Plaats- en tijdsbepaling.

Geodesie.
IV.
VASTE STERREN

327 In het algemeen. - Waarnemingen. - Sterrenlijsten en

kaarten. Dubbelsterren, enz. V. STERRENWACHTEN.

333 Beschrijvingen en waarnemingen. Instrumenten.

« AnteriorContinuar »