Imágenes de páginas
PDF
EPUB

INHO U D.

H.

GODGELEERDHEID.

.

Blz.

1. 13. 25. 32. 37.

[ocr errors]

I. Bijbels. Boeken van het 0. en N. Verbond
II. Kritiek en Exegese
III. Kerkvaders
IV. Roomsch Katholieke Godgeleerdheid.
V. Kerkelijke geschiedenis en oudheden.
VI. Hebreeuwsche taal, letterkunde, oudheden en Inleiding

op de schriften van het 0. V.
VII. Taal en geschiedenis der schriften van het N. V.
VIII. Apologetiek, Dogmatiek, Moraal .
IX. Homiletiek en stichtelijke lectuur
X. Godsdiensten buiten het Christendom

.

[ocr errors]

49. 55. 57. 67. 79.

J.

RECHTSGELEERDHEID

EN

STAATSWETENSCHAPPEN.

83.

I. Inleiding. Algemeene werken. Wijsbegeerte van het

recht II. Romeinsch recht.

a. Bronnen

86.

. 105.

Blz. b. Schrijvers over Romeinsch recht.

87. III. Burgerlijk recht en wetten van onderscheiden volken. 92. IV. Nederlandsch burgerlijk recht en rechtsvordering 97. V. Strafrecht en strafvordering

. 101. VI. Handels- en zeerecht. . VII. Staatsrecht en staatsbestuur. a. Inleiding. Algemeene werken

107. b. Nederlandsch Staatsrecht.

110. c. Belgisch Staatsrecht

. 123. d. Noord-Amerikaansch Staatsrecht

127. VIII. Staathuishoudkunde

129. IX. Statistiek . .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

. 133.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

XXXV

HANDSCHRIFTEN.

(Zie Catalogus D. I St. 1. Nieuwe uitg. bl. I-XXXIII).

CXCVIII. T. Livii librorum periochae.

MS. papyraceus in 4o. In fronte legitur: »Titi Livii lacteo eloquentiae fonte manantis quatuordecim decadum Micrologia” et in pag. 85 et ultima: »Micrologiarum

Titi Livii oratoris clarissimi Libri expliciunt omnes." CXCIX. Annotata V. Cl. Vitriarii ad Hug. Grotii de Jure

belli ac pacis libros III. II Vol. in 4o. CC. ALBERTI, J., Praelectiones ad historiam nativitatis

Christi. Luc. II. 57 pag. — Eiusdem Praelectiones ad
historiam missi spiritus Sancti. Act. II. 80 pag. -
J. V. D. HONERT. Concio prophetica et emblematica
ad Jes. XII. 3. 20 pag.

J. ALBERTI Dictata ad
Jes. VII. 14 et Act. I. 9-11. 40.
CCI. SCHULTENS, H. A., Lectiones in Jesaiam (c. 1—26).

248 pag. 4o.
CCII. SCHULTENS,

A., Praelectiones ad antiquitates Judaicas. Acc. indices locupletissimi.

Scriptae manu J. WILLMETI a 1780 et 1781. MS.

433 pag. 4o. CCIII. SCHRADERI, J., Dictata in antiquitates romanas. 318

pag. 4o. CCIV. VALCKENAER, L. C., Dictata in Epistolam ad He

braeos. 411 pag. 4o. CCV. WESSELINGII, P., Dictata in L. Bos antiquitatum

graecarum librum primum. 196 pag. Eiusdem

H.

« AnteriorContinuar »