Diplomatarium Norvegicum: oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde, Sprog, Slaegter, Saeder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen. 9,1

Portada
1878 - 416 páginas

Dentro del libro

Otras ediciones - Ver todas

Información bibliográfica