Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

NEERLANDS STREVEN

TOT

OPENSTELLING VAN JAPAN

VOOR

DEN WERELDHANDEL.

UIT OFFICIEELE, GROOTENDEELS ONUITGEGEVEN

BESCHEIDEN TOEGELICHT

DOOR

Mr. J. A. VAN DER CHIJS,

PHIL. THEOR. MAG. LIT. HUM, DOCT.,

INSPECTEUR VOOR HET INLANDSCH ONDERWIJS.

MET VIJF BIJ L AGEN,
BEHELZENDE EENE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSCH

MARINE-DETACHEMENT IN JAPAN, ENZ. ENZ.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Wat goed is en waar, geen daglicht ontvliedt.

[graphic]
[blocks in formation]

KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT

HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ. ENZ. ENZ.

« AnteriorContinuar »